آگهی‌ها و نیازمندی‌های خدمات در منزل - امور نظافتی - نظافت منزل و محل کار (جنوب)

هر روز هزاران مورد آگهی «خدمات در منزل - امور نظافتی - نظافت منزل و محل کار (جنوب)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «خدمات در منزل - امور نظافتی - نظافت منزل و محل کار (جنوب)» اینجا کلیک کنید.

نظافت منزل جنوب تهران

خدمات نظافت منزل جنوب تهران شرکت خدماتی آدا با شماره ثبت 388422 بزرگترین وشبکه خدمات …

۶۶۹۴۲۰۳۹

برگ سبز پژو 206 TU5

برگ سبز پژو 206 TU5 , مدل 92 - سفید , ش.پ ایران 13 - 651 ه 87 , شماره موتور 160B0023073 , شماره شاسی , NAAP13FE7DJ453444 …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز پژو206مدل95

برگ سبز پژو206مدل95 , ش پلاک 59ایران169د97 , ش موتور 165A0035326 , شماره شاسی , NAAP03EE0GJ800539 , بنام الهام …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ کمپانی بادسان

برگ کمپانی بادسان , مدل 87 به شماره پلاک , 565 ع 47 ایران 44 , شماره شاسی108987 , مفقود گردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز پراید

برگ سبز پراید , مدل 82 , ش.پ: 56 ایران 983 ج 82 , ش.م: 00582052 , ش.ش: S1412282135486 , بنام صادق تقی پور دره

تلفن: مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.  


نیازمندیهای همشهری

برگه سبز (سند خودرو )

برگه سبز (سند خودرو ) , بشماره پلاک , ایران 77 - 126 ط 77 , و شماره شاسی , IR80165035569 , و شماره موتور …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز

برگ سبز , اتومبیل پژو پارس , مدل 96 , به شماره انتظامی : , 427 ی 48 ایران 88 , و شماره موتور : , …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز خودرو وانت زامیاد

برگ سبز خودرو وانت زامیاد , به شماره انتظامی , 817 ص 78 ایران 18 , شماره موتور , *CA4D28CRZ*80125518 …

تلفن: اعتبار ساقط مي باشد.  


نیازمندیهای همشهری

برگه سبز پژو206

برگه سبز پژو206 , به پلاک: 38 ایران 684 ل 11 , شماره شاسی: , NAAP03EE5HJ073125 , شماره موتور: , 165A0105539 , …

 


نیازمندیهای همشهری

کلیه مدارک قطعی و وکالت

کلیه مدارک قطعی و وکالت , پژو 405 مدل 1374 , شماره شهربانی , 99 494 ط 67 , موتور 12717400527 , شاسی 74600695 …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت،برگ سبز،سندکمپانی

کارت،برگ سبز،سندکمپانی , وانت پیکان مدل82 شماره پلاک , 231 م 15 ایران 73 شماره , موتور 11282027184 …

 


نیازمندیهای همشهری

شناسنامه مالکیت

شناسنامه مالکیت , اتوبوس ولووb12 , به شماره پلاک 695ع 35 , ایران 55 وشماره شاسی , 011678 مفقود …

 


نیازمندیهای همشهری

دفترچه تراکتور گلدانی

دفترچه تراکتور گلدانی , مدل 938 ساخت 84 , شماره موتور , 5015671 , شماره شاسی 3094 , بنام محمد ابراهیم …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز هیوندای AT

برگ سبز هیوندای AT , 120، مدل96 مشکی متالیک , بنام زینه دانشمند، شماره موتور , G4LCGZ105343 , ش.پ …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبزخودرویسواری رنو

برگه سبزخودرویسواری رنو , تندرمدل1397 , بشماره موتور , 100013498RR249494 , شماره شاسی , NAALSRALDJA293575 …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبز و سند کمپانی

برگه سبز و سند کمپانی , یک دستگاه موتورسیکلت , رهرو مدل 94 بنفش , شماره شاسی 9445833 , و شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

شناسنامه موتورسیکلت آی تک

شناسنامه موتورسیکلت آی تک , مدل85 بنام صادق الشی ریک , ش.پ: 76591 ایران 581

تلفن: مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.  


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز خودرو پراید

برگ سبز خودرو پراید , 131مدل94 به شماره شاسی , NAS411100E1044834 , شماره موتور 5302944 , ش پلاک 66 ایران …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز

برگ سبز , و برگ کمپانی سواری , پژو 206 مدل 1390 به , رنگ سفید روغنی به شماره , پلاک 351س75 ایران …

تلفن: گرديده و از درجه اعتبارساقط است  


نیازمندیهای همشهری

سند کمپانی وانت پیکان 1600

سند کمپانی وانت پیکان 1600 , سفید مدل 91 به شماره پلاک , 593 ن 19 ایران 83 شماره , موتور 114F0001134 …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبزوکارت وانت پیکان 85

برگه سبزوکارت وانت پیکان 85 , ش پلاک 78 ایران 693 ب 47 , شماره شاسی 14100298 , مفقودوفاقداعتبارمی

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز پراید صبا GTXI مدل

برگ سبز پراید صبا GTXI مدل , 85 - زیتونی متالیک , شماره موتور 1608033 , ش.شاسی 141228592300 , ش.پ ایران …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز رانا TU5 مدل92

برگ سبز رانا TU5 مدل92 , سفید روغنی , شماره موتور 160B0032486 , شماره شاسی , NAAU01FE4DT020260 , ش.پ ایران …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز و

برگ سبز و , برگ کمپانی ام وی ام , هاچ بک تیپ 315H NEW , مدل 1394 رنگ سفیدروغنی به , ش پلاک 275 ل …

تلفن: گرديده از درجه اعتبار ساقط است  


نیازمندیهای همشهری

مفقودی برگ کمپانی

مفقودی برگ کمپانی , برگ کمپانی سواری نیسان , ماکسیما AT مدل 1382 به , رنگ سفید رغنی به ش پلاک …

تلفن: ساقط است ( کرمانشاه )  


نیازمندیهای همشهری

سند کمپانی

سند کمپانی , خودروی سواری پی کی , مدل 1382 مشکی متالیک , به شماره انتظامی : , 937 ج 34 ایران …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبزخودروی

برگه سبزخودروی , پراید سفید , مدل1388 , بشماره موتور2830715 , شماره پلاک , 46د892ایران79 , مفقودگردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز ( سند مالکیت )

برگ سبز ( سند مالکیت ) , و برگ کمپانی ( سند فروش ) , خودرو سایپا 131SE مدل 95 , سفید روغنی به …

 


نیازمندیهای همشهری

اصل برگ سبزموتورسیکلت87

اصل برگ سبزموتورسیکلت87 , بشماره موتور32105751 , وتنه8734818بنام سجاددوستی , مفقودگردیده و …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ کمپانی

برگ کمپانی , خودرو پراید جی تی ایکس آی , به شماره انتظامی : , 264 ص 11 ایران 21 , شماره موتور …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبز و سند خودروی

برگه سبز و سند خودروی , پراید111 مدل 1393 , بشماره موتور , 5256278 , شماره پلاک , 68ص745ایران79 , مفقودگردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبزخودروی پراید

برگه سبزخودروی پراید , مدل1390 , بشماره شاسی , S3482290346447 , شماره موتور , 4114000 , مفقودگردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه کمپانی پژو پارس

برگه کمپانی پژو پارس , مدل1390 نقره ای متالیک , به شماره انتظامی , 876 ط 16 ایران66 , و شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه کمپانی سندمالکیت

برگه کمپانی سندمالکیت , موتورسیکلت آپاچی مدل 95 سفید , شهربانی 131 ایران 42717 , موتور 0E6GF2143374 …

 


نیازمندیهای همشهری

شناسنامه مالکیت کامیونت

شناسنامه مالکیت کامیونت , ون نیسان مدل 89 , ش.پ: 63 ایران 583 ه 87 , ش.م:80010269 -ش.ش: , NAZDL104TJK010734 …

تلفن: مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.  


نیازمندیهای همشهری

شناسنامه خودرو وانت سایپا

شناسنامه خودرو وانت سایپا , مدل 95 بشماره بدنه , M13/5610092 بشماره شاسی , NAS451100G4916599 , بشماره …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبز خودرو پراید

برگه سبز خودرو پراید , به پلاک:38 ایران 321 ل 14 , شماره شاسی: , S1412284648393 , شماره موتور: , 01244709 …

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک فارغ التحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی , اینجانب رضا سوهانی , فرزند غلامحسین , بشماره شناسنامه 291 , صادره …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبز خودروی

برگه سبز خودروی , 207 مشکی , به شماره پلاک , 865 و 59 ایران 10 , مفقود گردیده است , و فاقداعتبار

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز پژو 405 جی ال ایکس

برگ سبز پژو 405 جی ال ایکس , آی مدل 83، بژ روغنی , ش.پ ایران 13 - 937 ب 37 , شماره شاسی 83020905 , شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک کارشناسی حامدمظفریان

مدرک کارشناسی حامدمظفریان , طبری،فرزندحمیدبه ش:ش701 , صادره ازتهران رشته الکترونیک , …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبز (سند خودرو )

برگه سبز (سند خودرو ) , کارت خودرو ریو , بشماره پلاک , ایران 22 - 621 ط 69 , و شماره شاسی , NAS61002261115131 …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبزوکمپانی پژو206

برگه سبزوکمپانی پژو206 , به پلاک: 11 ایران 616 ج 96 , شماره شاسی: , NAAP61ME09J402013 , شماره موتور: , …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبز خودرو پراید صبا

برگه سبز خودرو پراید صبا , GTXi مدل 87 , به شماره پلاک : , 172 ی 76 ایران 44 , شماره موتور 2754006 , …

 


نیازمندیهای همشهری

بدینوسیله اعلام میگردد که

بدینوسیله اعلام میگردد که , فرم شماره5 تاییدیه گاز باکد , پیگیری 212433474به مالکیت , امیرسامان …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز رنو لوگان ال90

برگ سبز رنو لوگان ال90 , ش.پ ایران 57 - 926 ق 51 , شماره موتور , K4MA690D080325 , شماره شاسی 91048941 , مفقود …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبز پراید مدل 1385

برگه سبز پراید مدل 1385 , به شماره شهربانی , 99 131 د 69 , شماره شاسی , S 1412285929166 , شماره موتور …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز پژو مدل 84

برگ سبز پژو مدل 84 , شهربانی 21 ایران 119 ق 31 , شماره شاسی , 14218059 , شماره موتور , 12484013084 , مفقود …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبزسواری کیا سراتو

برگ سبزسواری کیا سراتو , شهربانی 55 ایران 183 ب 95 , موتورG4GCVH221079 شاسی , 223385538449فاقداعتباراست

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه تاکسیرانی

پروانه تاکسیرانی , اینجانب قدمعلی عسگری , به شماره انتظامی , 225 ت 27 ایران 22 , مفقود گردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز،سندکمپانی سواری

برگ سبز،سندکمپانی سواری , پراید مدل 89 بشماره پلاک , 824 ط 32 ایران 93 شماره , موتور 3678279 شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبز خودرو206SD

برگه سبز خودرو206SD , به پلاک: 99 ایران 268 س 78 , شماره شاسی: , FJ268366 , شماره موتور: , 0165536 , مفقودوازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه کمپانی خودروی

برگه کمپانی خودروی , پژو پارس مدل 1385 , بشماره موتور , 12485008329 , شماره پلاک , 23ق116ایران79 , …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبزپراید 131 مدل94

برگ سبزپراید 131 مدل94 , ش پلاک 789 ط 24 ایران21 , ش موتور 5442166 , شماره شاسی , NAS411100F3436840 , مفقود …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبز موتورسیکلت

برگه سبز موتورسیکلت , تک ناب 125 مدل 87 , ش پلاک 91461 ایران 123 , شماره موتور 71726282 , شماره شاسی …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز سواری سمند

برگ سبز سواری سمند , مدل 93 به شماره پلاک , 896 ج 28 ایران 93 شماره , موتور 147H0071913 شاسی , NAACS1HE8EF800619 …

 


نیازمندیهای همشهری

مفقودی برگ سبز

مفقودی برگ سبز , برگ سبز کامیون کشنده ولوو , ان 12 مدل 1983 رنگ زرد , روغنی به شماره پلاک …

تلفن: ساقط است ( کرمانشاه )  


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز ( سند مالکیت )

برگ سبز ( سند مالکیت ) , خودرو مزدا3 ( BKL3 ) , مدل 86 سورمه ای , شماره موتور : , LF10416253 , شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

مفقودی برگ سبز

مفقودی برگ سبز , برگ سبز سواری کیا , تیپ optima jf مدل 2017 , رنگ سفید صدفی متالیک به ش , پلاک …

تلفن: گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است  


نیازمندیهای همشهری

برگه سبز و کارت خودرو

برگه سبز و کارت خودرو , MVM315H آبی متالیک , مدل96 به شماره انتظامی , 512 د 51 ایران 10 , و شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز ( سند مالکیت )

برگ سبز ( سند مالکیت ) , و سند کمپانی خودرو پراید صبا , مدل 76 شیری , به شماره انتظامی : , …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز و کارت

برگ سبز و کارت , خودرو کامیونت فوتون , به شماره انتظامی : , 834 ع 57 ایران 11 , و شماره موتور …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز،سندکمپانی سواری

برگ سبز،سندکمپانی سواری , سمندLX مدل 84 بشماره پلاک , 742 ص 67 ایران 11 شماره , موتور 12484005001 …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز وانت نیسان مدل91

برگ سبز وانت نیسان مدل91 , آبی روغنی , ش.پ ایران 81 - 819 س 41 , شماره شاسی , NAZDL104TKB023396 , شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبز،برگه کمپانی،برگه گمرکی

برگه سبز،برگه کمپانی،برگه گمرکی , خودرو کیا سراتو به پلاک: , 21 ایران 823 ب 88 , شماره شاسی: …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز پراید مدل 89

برگ سبز پراید مدل 89 , ش پلاک 125 ج 86 ایران 38 , ش موتور 3886709 , شماره شاسی , S1412289707327 , مفقود گردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبزوبرگه کمپانی رانا93

برگه سبزوبرگه کمپانی رانا93 , سفید پلاک 677 س 29 ایران88 , شاسی 41190 موتور 11669 , مفقودوازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری

شناسنامه پراید

شناسنامه پراید , مدل 84 , ش.پ: 84 ایران 765 ب 27

تلفن: مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.  


نیازمندیهای همشهری

کارنامه تاکسیرانی اینجانب

کارنامه تاکسیرانی اینجانب , مهدی میرزایی به شماره ملی , 0062141783 مفقود گردیده , و از درجه …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز و سند کمپانی

برگ سبز و سند کمپانی , موتور پالس NS 200cc , مدل 94 با شماره پلاک : , 35843 ایران 128 , شماره موتور …

 


نیازمندیهای همشهری