صدف نقره ای آریا

صدف نقره ای آریا , 8ساعت50هزارتضمینی-آقاوخانم

۳۳۷۹۷۵۵۱و۷۷۲۹۵۵۵۹ ۷۷۹۳۳۵۶۳ و ۳۳۶۵۵۰۰۳


همشهری

مسعود

مسعود , شبانه روزی،ش.ث464345 , ( یک ساعت اول رایگان )

خاوران،افسريه ۳۳۷۱۰۱۵۸ خراسان،شهدا ۳۳۵۴۱۴۱۸ شهرري،نازي آباد ۵۵۹۵۱۸۶۱ وحدت،قزوين ۶۶۹۵۸۲۶۱


همشهری

شهرری ، دولت آباد ، نازی آباد

شهرری ، دولت آباد ، نازی آباد , خزانه ، جوادیه ، وحدت اسلامی

۰۹۱۲۱۷۸۵۵۳۰ ۳۳۰۵۱۵۸۷ و ۵۵۶۵۲۷۹۱


همشهری

( پاکینه گستر میلاد )

( پاکینه گستر میلاد ) , ثبت 457737 ( تمام نقاط )

۷۷۷۵۲۶۱۶ و ۶۶۸۷۷۸۱۰ ۵۵۷۵۵۰۱۰ و ۳۳۴۳۵۹۱۹


همشهری

( پاکینه گستر میلاد )

( پاکینه گستر میلاد ) , ثبت 457737 ( تمام نقاط )

۷۷۷۵۲۶۱۶ و ۶۶۸۷۷۸۱۰ ۵۵۷۵۵۰۱۰ و ۳۳۴۳۵۹۱۹


همشهری

(( میثاق ))

(( میثاق )) , منازل،راه پله وشرکت ها(تما م نقاط)

۳۳۳۳۰۳۱۴ و ۳۳۵۰۳۳۸۶ ۵۵۶۶۲۷۴۲ و ۶۶۸۷۷۸۰۱


همشهری

( یک ساعت اول رایگان )

( یک ساعت اول رایگان ) , شبانه روزی،ش.ث464345 , مسعود

خاوران،افسريه ۳۳۷۱۰۱۵۸ خراسان،شهدا ۳۳۵۴۱۴۱۸ شهرري،نازي آباد ۵۵۹۵۱۸۶۱ وحدت،قزوين ۶۶۹۵۸۲۶۱


همشهری

8ساعت50هزارتضمینی-آقاوخانم

8ساعت50هزارتضمینی-آقاوخانم , صدف نقره ای آریا

۳۳۷۹۷۵۵۱و۷۷۲۹۵۵۵۹ ۷۷۹۳۳۵۶۳ و ۳۳۶۵۵۰۰۳


همشهری

راه پله،دفترکار،مساجد(خانم امیری

راه پله،دفترکار،مساجد(خانم امیری , شبنم گسترپاکان 32588 , نظافت منازل تمام نقاط

۶۶۷۵۱۶۲۵_۵۵۷۳۵۴۹۵


همشهری

* ستاره رادین *

* ستاره رادین * , ادارات ، راه پله ، دفترکار , تمام نقاط نظافت منازل

۵۵۷۴۹۱۱۸ ـ ۵۵۷۳۲۴۵۲


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی