تدریس خصوصی عربی

تدریس خصوصی عربی دوره ی دبیرستان و راهنمایی برای کنکور توسط فارغ التحصیل لیسانس حقوق و …

۰۹۱۲۲۴۹۳۹۲۰

از پایه تا کنکور و تادکترا

عربی ،ادبیات و زبان فارسی , از پایه تا کنکور و تادکترا , (لاهوتی) ,

۰۹۱۲۳۸۵۴۸۸۵و۲۲۲۹۳۷۹۸


همشهری

عربی و ادبیات

مدرس رتبه های 2 رقمی , عربی و ادبیات , پایه - دبیرستان - کنکور - دانشگاه ,

کاظمي ۰۹۱۲۹۳۰۷۵۵۰


همشهری

تدریس عربی

دبیرستان و کنکور , تدریس عربی , (مینایی) , …

۰۹۳۸۵۱۰۱۷۷۴


همشهری

دبیرستان ، کنکور ، دانشگاه

عربی بالای 90 % , دبیرستان ، کنکور ، دانشگاه , توسط دبیر ارشد ,

۰۹۱۲۸۴۴۲۸۷۴


همشهری

پایه،تقویتی،کنکوربالای90 %

تدریس خصوص عربی , پایه،تقویتی،کنکوربالای90 % , (توسط فارغ التحصیل دانشگاه تهران) ,

قنبري ۰۹۱۲۶۹۶۲۹۰۸


همشهری

(لاهوتی)

(لاهوتی) , از پایه تا کنکور و تادکترا , عربی ،ادبیات و زبان فارسی

۰۹۱۲۳۸۵۴۸۸۵و۲۲۲۹۳۷۹۸


همشهری

توسط دبیر رسمی و

توسط دبیر رسمی و , عربی از پایه تا کنکور , مولف کتاب فن ترجمه عربی

يوسفيان ۰۹۱۲۳۰۱۹۸۵۰


همشهری

با دبیر رسمی (فوق لیسانس)

با دبیر رسمی (فوق لیسانس) , دبیرستان و کنکور , عربی ، ادبیات ، زبان فارسی

۰۹۱۲۴۰۳۷۷۱۹ - ۴۴۲۱۱۷۶۴


همشهری

(توسط فارغ التحصیل دانشگاه تهران)

(توسط فارغ التحصیل دانشگاه تهران) , پایه،تقویتی،کنکوربالای90 % , تدریس خصوص عربی

قنبري ۰۹۱۲۶۹۶۲۹۰۸


همشهری

پایه - دبیرستان - کنکور - دانشگاه

پایه - دبیرستان - کنکور - دانشگاه , عربی و ادبیات , مدرس رتبه های 2 رقمی

کاظمي ۰۹۱۲۹۳۰۷۵۵۰


همشهری

(توسط فارغ التحصیل دانشگاه تهران)

(توسط فارغ التحصیل دانشگاه تهران) , پایه،تقویتی،کنکوربالای90 % , تدریس خصوص عربی

قنبري ۰۹۱۲۶۹۶۲۹۰۸


همشهری

پایه - دبیرستان - کنکور - دانشگاه

پایه - دبیرستان - کنکور - دانشگاه , عربی و ادبیات , مدرس رتبه های 2 رقمی

کاظمي ۰۹۱۲۹۳۰۷۵۵۰


همشهری

توسط دبیر ارشد

توسط دبیر ارشد , دبیرستان ، کنکور ، دانشگاه , عربی بالای 90 %

۰۹۱۲۸۴۴۲۸۷۴


همشهری

(لاهوتی)

(لاهوتی) , از پایه تا کنکور و تادکترا , عربی ،ادبیات و زبان فارسی

۰۹۱۲۳۸۵۴۸۸۵و۲۲۲۹۳۷۹۸


همشهری

با دبیر رسمی (فوق لیسانس)

با دبیر رسمی (فوق لیسانس) , دبیرستان و کنکور , عربی ، ادبیات ، زبان فارسی

۰۹۱۲۴۰۳۷۷۱۹ - ۴۴۲۱۱۷۶۴


همشهری

(لاهوتی)

(لاهوتی) , از پایه تا کنکور و تادکترا , عربی ،ادبیات و زبان فارسی

۰۹۱۲۳۸۵۴۸۸۵و۲۲۲۹۳۷۹۸


همشهری

پایه - دبیرستان - کنکور - دانشگاه

پایه - دبیرستان - کنکور - دانشگاه , عربی و ادبیات , مدرس رتبه های 2 رقمی

کاظمي ۰۹۱۲۹۳۰۷۵۵۰


همشهری

(توسط فارغ التحصیل دانشگاه تهران)

(توسط فارغ التحصیل دانشگاه تهران) , پایه،تقویتی،کنکوربالای90 % , تدریس خصوص عربی

قنبري ۰۹۱۲۶۹۶۲۹۰۸


همشهری

توسط دبیر رسمی و

توسط دبیر رسمی و , عربی از پایه تا کنکور , مولف کتاب فن ترجمه عربی

يوسفيان ۰۹۱۲۳۰۱۹۸۵۰


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی