آموزش تعمیرات پرینتر

ارائه مدرک بین المللی انستیتو ایزایران و مدرک رسمی فنی حرفه ای مجتمع آموزشی انستیتو …

۰۲۱-۸۸۹۳۰۴۴۱

پرورش گیاهان دارویی و

پرورش گیاهان دارویی و , آپارتمانی،پرورش قارچ،درختان میوه , انواع قلمه زنی،اسانس گیری،بامدرک

۷ - ۴۴۹۵۶۲۸۴


همشهری

پرورش گیاهان دارویی و

پرورش گیاهان دارویی و , آپارتمانی،پرورش‎قارچ،درختان‎میوه , انواع قلمه زنی ،اسانس‎گیری‎بامدرک

۷ - ۴۴۹۵۶۲۸۴


همشهری

ساخت‏‎کرم ها وروغن های‎گیاهی

ساخت‏‎کرم ها وروغن های‎گیاهی , عرقیات ، اسانس گیری , عصاره گیری با مدرک

۷ - ۴۴۹۵۶۲۸۴


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی