فلسطین - تقاطع جمهوری

فلسطین - تقاطع جمهوری , 35متر فست فود فعال , ( 7م + 50 )

۰۹۱۲۱۰۵۱۶۳۷


روزنامه همشهری

برتجریش - ارگ قائم بازار

برتجریش - ارگ قائم بازار , 35 - 60 - 14متر پوشاک , غذا کافه وکلیه مشاغل(مسکن)

۰۹۱۹۶۳۴۳۷۵۳و۰۹۱۰۱۱۸۱۸۲۶


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی