به یک پیتزازن

به یک پیتزازن , با جای خواب نیازمندیم ,

۲۲۲۶۵۳۹۲


روزنامه همشهری

به تعدادی پیتزا ساندویچ زن

به تعدادی پیتزا ساندویچ زن , ماهر در اسلامشهر نیازمندیم

۵۶۳۷۳۲۲۲ ۰۹۱۲۷۱۲۱۵۳۴


روزنامه همشهری

پیتزازن آمریکایی وساندویچ زن

پیتزازن آمریکایی وساندویچ زن , ماهر با جای خواب و غذا , نیازمندیم ( غیرسیگاری )

تهرانپارس ۷۷۳۹۲۹۰۱


روزنامه همشهری

پیتزا زن و ساندویچ زن ماهر

پیتزا زن و ساندویچ زن ماهر , آقا بدون جای خواب , محدوده کیانشهر نیازمندیم

۰۹۱۲۵۹۰۷۰۴۹


روزنامه همشهری

یکنفر پیتزاپز ماهر و

یکنفر پیتزاپز ماهر و , ساندویچ کارجهت کار در فست فود , ساعت تماس 12 ظهر به بعد

۲۲۷۵۷۳۸۳و۰۹۱۲۲۰۵۴۴۷۰


روزنامه همشهری

به یک پیتزا زن، خمیرگیر

به یک پیتزا زن، خمیرگیر , ساده نیازمندیم ,

۰۹۳۶۳۵۲۵۸۷۷


روزنامه همشهری

پیتزا پز و ساندویچ زن

پیتزا پز و ساندویچ زن , ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم , 3 وعده غذا با جای خواب

۲ - ۴۴۲۶۴۸۰۱


روزنامه همشهری

ازپیتزا زن و سوخاری زن حرفه ای

ازپیتزا زن و سوخاری زن حرفه ای , جهت کار در فست فود زنجیره ای , دعوت به همکاری می نماییم

۲۲۸۸۰۳۸۴ - ۲۲۸۹۴۸۷۱


روزنامه همشهری

پیتزازن ماهر

پیتزازن ماهر , غیرسیگاری باجای خواب , نیازمندیم ( تماس 10به بعد )

۵۵۰۶۴۱۹۰


روزنامه همشهری

پیتزازن نیمه ماهر

پیتزازن نیمه ماهر , جهت رستوران ایتالیایی , محدوده سعادت آباد

۰۹۱۲۴۱۹۰۲۷۵


روزنامه همشهری

پیتزاپز ایتالیایی

پیتزاپز ایتالیایی , و کمک آشپز , محدوده جردن نیازمندیم

۰۹۱۲۵۷۲۰۹۷۰


روزنامه همشهری

به یک پیتزا پز ماهر و

به یک پیتزا پز ماهر و , یک نیمه ماهر(جوان)وپیک موتوری , نیازمندیم محدوده رباط کریم

۰۹۳۵۰۸۶۳۶۲۶


روزنامه همشهری

پیتزا زن ایتالیایی حرفه ای

پیتزا زن ایتالیایی حرفه ای , با سابقه کار در رستوران های , ایتالیایی معتبر مسلط به فرپارویی …

۲۲۸۸۰۳۸۴ - ۲۲۸۹۴۸۷۱


روزنامه همشهری

پیتزا زن

پیتزا زن , و ساندویچ زن , نیازمندیم

۳۳۲۰۲۴۵۲


روزنامه همشهری

پیتزا زن آشنا به ساندویچ

پیتزا زن آشنا به ساندویچ , و کارگر ساده غیر سیگاری , نیازمندیم (تماس تایکهفته)

۰۹۱۲۳۳۴۰۴۲۰و۴۴۹۵۸۷۲۹


روزنامه همشهری

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , مسلط به پیتزا و فلافل , با حقوق مکفی

۰۹۱۹۹۰۰۶۶۹۸


روزنامه همشهری

میدان شهرری

میدان شهرری , کارگرماهرپیتزاپز و , ساندویچ زن …

۰۹۳۵۴۴۰۹۴۵۸


روزنامه همشهری

تعدادی نیروی ماهر

تعدادی نیروی ماهر , فست فود , جهت کار در رستورانهای مریخ , غرب تهران - فردوس شرق , حداکثر …

۴۴۹۶۰۶۹۰


روزنامه همشهری

تعدادی نیروی ماهر

تعدادی نیروی ماهر , فست فود , جهت کار در رستورانهای مریخ , غرب تهران - فردوس شرق , حداکثر …

۴۴۹۶۰۶۹۰


روزنامه همشهری

پیتزازن ماهر

پیتزازن ماهر , غیرسیگاری باجای خواب , نیازمندیم ( تماس 10به بعد )

۵۵۰۶۴۱۹۰


روزنامه همشهری

پیتزا پز و ساندویچ زن ماهر

پیتزا پز و ساندویچ زن ماهر , و سالن کار , محدوده شهرری نیازمندیم

۰۹۱۲۸۴۶۱۴۱۷


روزنامه همشهری

پیتزا زن آقا با تجربه

پیتزا زن آقا با تجربه , نیازمندیم , محدوده فرمانیه

۰۹۱۳۲۱۵۳۷۶۹ - ۲۶۱۰۳۷۲۵


روزنامه همشهری

ازپیتزا زن و سوخاری زن حرفه ای

ازپیتزا زن و سوخاری زن حرفه ای , جهت کار در فست فود زنجیره ای , دعوت به همکاری می نماییم

۲۲۸۸۰۳۸۴ - ۲۲۸۹۴۸۷۱


روزنامه همشهری

پیتزا زن ایتالیایی حرفه ای

پیتزا زن ایتالیایی حرفه ای , با سابقه کار در رستوران های , ایتالیایی معتبر مسلط به فرپارویی …

۲۲۸۸۰۳۸۴ - ۲۲۸۹۴۸۷۱


روزنامه همشهری

کارگر شهرستانی آقا

کارگر شهرستانی آقا , کمک پیتزاپز , غیرسیگاری

۰۹۳۵۹۹۶۶۰۵۳


روزنامه همشهری

پیتزا زن و گریل کار

پیتزا زن و گریل کار , باسابقه کار (بدون جای خواب) , نیمه وقت ( ظفر )

۰۹۳۶۶۵۱۱۱۳۴


روزنامه همشهری

/ پیتزا سیب /

/ پیتزا سیب / , پیتزا زن و ساندویچ زن , غذا + جای خواب , حقوق عالی و بیمه , خ شیراز جنوبی،پایین …

۰۹۲۱۴۸۰۴۱۰۶


روزنامه همشهری

به یک پیتزا زن جهت کار

به یک پیتزا زن جهت کار , در فست فود نیازمندیم

۳۳۲۰۲۴۵۲


روزنامه همشهری

کارگرساده و پیتزا پز

کارگرساده و پیتزا پز , نیازمندیم , محدوده نیاوران

۲۲۸۳۲۴۲۳


روزنامه همشهری

پیتزا زن ایتالیایی حرفه ای

پیتزا زن ایتالیایی حرفه ای , با سابقه کار در رستوران های , ایتالیایی معتبر مسلط به فرپارویی …

۲۲۸۸۰۳۸۴ - ۲۲۸۹۴۸۷۱


روزنامه همشهری

پیتزاپز ماهر آشنا به

پیتزاپز ماهر آشنا به , پارو و وردنه جهت رستوران , ایتالیایی محدوده نیاوران

۲۲۷۹۲۵۴۰


روزنامه همشهری

پیتزازن ماهر

پیتزازن ماهر , غیرسیگاری باجای خواب , نیازمندیم ( تماس 10به بعد )

۵۵۰۶۴۱۹۰


روزنامه همشهری

پیتزاپز جهت کار

پیتزاپز جهت کار , در رستوران بازار تهران , نیازمندیم

۰۹۳۷۵۷۰۰۹۵۲


روزنامه همشهری

تعدادی نیروی ماهر

تعدادی نیروی ماهر , فست فود , جهت کار در رستورانهای مریخ , غرب تهران - فردوس شرق , حداکثر …

۴۴۹۶۰۶۹۰


روزنامه همشهری

پیتزازن وساندویچ زن ماهر

پیتزازن وساندویچ زن ماهر , آقاغیرسیگاری باجای خواب , تماس تا1هفته(پیروزی،فلکه2مقداد

۰۹۱۲۷۳۰۹۰۲۱


روزنامه همشهری

به یک پیتزا زن

به یک پیتزا زن , جهت کار در فست فود , نیازمندیم

۶۶۷۰۱۵۱۲


روزنامه همشهری

کمک پیتزا زن ماهر

کمک پیتزا زن ماهر , جهت رستوران ایتالیایی , با جای خواب - محدوده وزراء

۰۹۱۲۵۱۵۷۹۱۶


روزنامه همشهری

پیتزا ایتالیایی زن حرفه ای

پیتزا ایتالیایی زن حرفه ای , همبرگر زن حرفه ای , و یک نفر سالن کار نیازمندیم

محمدي ۰۹۱۲۲۷۵۰۷۶۵


روزنامه همشهری

به تعدادی پیتزاپزوساندویچ زن

به تعدادی پیتزاپزوساندویچ زن , ماهر جهت کار در فست فود , نیازمندیم(حقوق+بیمه+جای خواب)

۰۹۱۹۵۸۲۲۴۷۵


روزنامه همشهری

به یک پیتزا زن و ساندویچ زن

به یک پیتزا زن و ساندویچ زن , ماهر جهت کار در فست فود , در محدوده ونک نیازمندیم

۰۹۱۲۲۰۳۹۶۴۳


روزنامه همشهری

پیتزا زن ماهر

پیتزا زن ماهر , جهت فست فود نیازمندیم , شریعتی - ابتدای یخچال - پلاک102

۰۹۱۹۲۴۶۸۶۲۴و۲۲۶۱۶۶۶۷


روزنامه همشهری

آشپز پیتزا فروشی

آشپز پیتزا فروشی , امیرآباد باجای خواب , حقوق 200 / 1

۰۹۱۲۳۱۰۲۵۶۹


روزنامه همشهری

ازپیتزا زن و سوخاری زن حرفه ای

ازپیتزا زن و سوخاری زن حرفه ای , جهت کار در فست فود زنجیره ای , دعوت به همکاری می نماییم

۲۲۸۸۰۳۸۴ - ۲۲۸۹۴۸۷۱


روزنامه همشهری

رستوران ایتالیایی رومانا

رستوران ایتالیایی رومانا , پیتزازن با پارو ساکن تهران , استخدام مینماید تماس 11 به بعد …

۰۹۳۵۲۸۹۲۴۷۹


روزنامه همشهری

کارگر شهرستانی آقا

کارگر شهرستانی آقا , کمک پیتزاپز , غیرسیگاری

۰۹۳۵۹۹۶۶۰۵۳


روزنامه همشهری

پیتزا پز ایتالیایی حرفه ای

پیتزا پز ایتالیایی حرفه ای , با بیش از 5 سال سابقه کار درپیتزا , وپاستادررستورانهای ایتالیایی …

۸۸۲۲۶۸۴۳


روزنامه همشهری

پیتزا پز و ساندویچ زن ماهر

پیتزا پز و ساندویچ زن ماهر , و سالن کار , محدوده شهرری نیازمندیم

۰۹۱۲۸۴۶۱۴۱۷


روزنامه همشهری

پیتزا زن

پیتزا زن , فوری , محدوده ونک نیازمندیم

۰۹۳۷۳۹۳۹۱۶۸


روزنامه همشهری

به یک پیتزازن

به یک پیتزازن , نیازمندیم , ( سعادت آباد )

۰۹۱۲۴۱۸۰۱۴۱


روزنامه همشهری

ساندویچ زن - پیتزا زن

ساندویچ زن - پیتزا زن , جهت کار در فست فود , ترجیحا با موتور ( جمهوری - حافظ)

۰۹۱۲۲۰۹۹۹۸۲


روزنامه همشهری

کمک پیتزا زن

کمک پیتزا زن , جهت کار در فست فود , بدون جای خواب (محدوه شهرری)

۰۹۲۲۶۳۸۲۰۱۱


روزنامه همشهری

ازپیتزا زن و سوخاری زن حرفه ای

ازپیتزا زن و سوخاری زن حرفه ای , جهت کار در فست فود زنجیره ای , دعوت به همکاری می نماییم

۲۲۸۸۰۳۸۴ - ۲۲۸۹۴۸۷۱


روزنامه همشهری

پیتزا پز و پاستاپزماهر ایتالیایی

پیتزا پز و پاستاپزماهر ایتالیایی , جهت فست فود , با جای خواب و غذا

۰۹۱۲۴۰۸۰۴۵۱


روزنامه همشهری

پیتزا زن ایتالیایی حرفه ای

پیتزا زن ایتالیایی حرفه ای , با سابقه کار در رستوران های , ایتالیایی معتبر مسلط به فرپارویی …

۲۲۸۸۰۳۸۴ - ۲۲۸۹۴۸۷۱


روزنامه همشهری

پیتزا زن با تجربه

پیتزا زن با تجربه , آشنا به غذاهای فرنگی , خیابان ولیعصر-جنب پارک ساعی

۰۹۳۹۵۵۸۷۹۷۲ - ۰۹۱۹۹۳۳۲۰۲۳


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی