آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - پزشک (متخصص)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - پزشک (متخصص)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - پزشک (متخصص)» اینجا کلیک کنید.

کلینیک درمانی

کلینیک درمانی , نیاز به همکاری با متخصصین , داخلی،اطفال، زنان،پزشک عمومی , و بهیار بازنشسته

تلفن: ۸۸۸۲۳۸۳۱ ۸۸۸۳۹۹۸۸ ۰۹۱۲۱۰۹۴۹۸۴  


نیازمندیهای همشهری

مطب پوست وزیبایی9ساله

مطب پوست وزیبایی9ساله , پرمریض شهرستان جهت , واگذاری یادرصدی باشرایط ویژه

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۴۷۰۴۷  


نیازمندیهای همشهری

مسئول فنی

مسئول فنی , جهت مرکز کاهش آسیب , درخیابان مولوی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۴۹۳۵۱۰۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک پزشک متخصص غدد

به یک پزشک متخصص غدد , در منطقه ورامین , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۱۱۲۰۶  


نیازمندیهای همشهری