منشی آموزشگاه موسیقی

منشی آموزشگاه موسیقی , ترجیحا محدوده هروی , نیازمندیم

۲۲۹۸۳۱۱۲


روزنامه همشهری

موسسه زبان

موسسه زبان , تمام وقت و نیمه وقت , منشی خانم باسابقه کار نیازمندیم

هـروي ۲۲۵۵۲۵۴۱


روزنامه همشهری

مرکز تافل

مرکز تافل , زبان نگار , منشی خانم با روابط عمومی بالا , و , فارغ التحصیل یا دانشجوی , زبان …

۴ و ۸۸۹۷۳۶۸۳ نصرت ، نبش کوچه عبدي نژاد انقلاب ، کارگر شمالي ، بعد از


روزنامه همشهری

منشی خانم

منشی خانم , با روابط عمومی بالا , جهت کار در آموزشگاه زبان

۲۶۶۵۳۲۲۰


روزنامه همشهری

تعدادی منشی خانم بافن بیان قوی

تعدادی منشی خانم بافن بیان قوی , جهت جوابگویی ومشاوره تلفنی , در موسسه آموزشی نیازمندیم …

۸۸۸۵۳۶۸۷


روزنامه همشهری

تعدادی منشی خانم بافن بیان قوی

تعدادی منشی خانم بافن بیان قوی , جهت جوابگویی ومشاوره , درموسسه آموزشی معتبرنیازمندیم

۴۴۰۳۳۶۴۴


روزنامه همشهری

منشی خانم

منشی خانم , آشنا به زبان انگلیسی , با روابط عمومی قوی , جهت کار در موسسه , زبان انگلیسی …

۴۴۴۰۸۱۲۶


روزنامه همشهری

منشی آموزشگاه زبان کودکان

منشی آموزشگاه زبان کودکان , مسلط به کامپیوتر،بامدرک کاردانی , درمحیط زنانه، تمام وقت …

شهرک غرب ۸۸۰۹۰۲۴۲


روزنامه همشهری

منشی خانم

منشی خانم , بافن بیان وروابط عمومی بالا , جهت آموزشگاه موسیقی , بالای 25سال , ساعت کار …

انقلاب ۶۶۱۲۹۳۷۳


روزنامه همشهری

یک منشی خانم

یک منشی خانم , جهت کار در آموزشگاه زبان , با حقوق ثابت و بیمه

۴۴۴۱۷۴۸۳


روزنامه همشهری

منشی خانم

منشی خانم , با روابط عمومی بالا , جهت کار در آموزشگاه زبان

۲۶۶۵۳۲۲۰


روزنامه همشهری

آکادمی زبان VIP

آکادمی زبان VIP , جذب همکار , روابط عمومی بالا , مسلط به کامپیوتر , پاره وقت / تمام وقت , …

۸۸۶۸۲۴۶۹


روزنامه همشهری

منشی خانم

منشی خانم , جهت آموزشگاه موسیقی , (میرداماد)

۲۲۹۲۶۴۸۵


روزنامه همشهری

منشی و مسئول روابط عمومی

منشی و مسئول روابط عمومی , خانم جهت کاردرآموزشگاه معتبر , ترجیحا با سابقه کار آموزشگاهی

۶۶۴۲۴۵۳۰


روزنامه همشهری

ایرانمهر

ایرانمهر , منشی خانم , با روابط عمومی بالا , جهت کار در آموزشگاه

صادقيه ۴۴۹۵۰۷۷۰ فردوس ۴۴۰۱۱۹۹۰ ستارخان ۴۴۲۳۳۳۰۰


روزنامه همشهری

منشی خانم

منشی خانم , جهت آموزشگاه موسیقی , ساعت کار15 تا 20 (سهروردی)

۸۸۱۷۳۴۹۳


روزنامه همشهری

منشی خانم آموزشگاه زبان

منشی خانم آموزشگاه زبان , با روابط عمومی قوی , نیمه وقت عصر با بیمه

محدوده مترونوبنياد ۲۶۱۵۳۵۵۴


روزنامه همشهری

منشی خانم باروابط عمومی بالا

منشی خانم باروابط عمومی بالا , جهت آموزشگاه زبان , تهرانپارس

۷۷۷۴۴۹۵۷


روزنامه همشهری

منشی خانم جهت آموزشگاه

منشی خانم جهت آموزشگاه , زبان ، پاره وقت , محدوده شریعتی

۲۲۶۳۰۱۴۵


روزنامه همشهری

منشی خانم با روابط عمومی بالا

منشی خانم با روابط عمومی بالا , ترجیحا ساکن رسالت،هنگام،سراج , دلاوران جهت آموزشگاه …

۷۷۲۲۲۶۰۶


روزنامه همشهری

منشی خانم

منشی خانم , بافن بیان وروابط عمومی بالا , جهت آموزشگاه موسیقی , بالای 25سال , ساعت کار …

انقلاب ۶۶۱۲۹۳۷۳


روزنامه همشهری

3نفر منشی خانم

3نفر منشی خانم , با حقوق 500 / 1م بابیمه جهت , کاردرآموزشگاه پاره وقت-نیمه وقت

ميدان انقلاب ۶۶۹۰۵۸۴۱


روزنامه همشهری

تعدادی منشی خانم بافن بیان قوی

تعدادی منشی خانم بافن بیان قوی , جهت جوابگویی ومشاوره تلفنی , در موسسه آموزشی نیازمندیم …

۸۸۸۵۳۶۸۷


روزنامه همشهری

موسسه زبان اسپیکان

موسسه زبان اسپیکان , منشی جهت شعبه جردن , آشنا یا مسلط به زبان , جهت مشاوره و ثبت نام , …

۸۸۱۰۶۳۴۰


روزنامه همشهری

موسسه معتبر آموزشی

موسسه معتبر آموزشی , به 7نفر منشی خانم جوابگویی , تلفن ،نیمه وقت جهت , ثبت نام دانش آموزان …

۸۸۹۱۲۰۶۴ (تماس يک هفته)


روزنامه همشهری

منشی خانم مسلط به

منشی خانم مسلط به , کامپیوتر و گرافیک جهت کار , درموسسه آموزشی نیازمندیم

۲۶۴۰۳۵۶۴


روزنامه همشهری

مسئول ثبت نام خانم

مسئول ثبت نام خانم , مسلط به کامپیوتر و اینترنت , محل کارستارخان(ساعت کار15تا21)

۸۸۷۲۶۶۸۹


روزنامه همشهری

منشی خانم

منشی خانم , محدوده اسلامشهر نیازمندیم

۵۶۳۷۹۲۲۸ ۵۶۳۷۸۷۰۸


روزنامه همشهری

ایرانمهر

ایرانمهر , منشی خانم , با روابط عمومی بالا , جهت کار در آموزشگاه

صادقيه ۴۴۹۵۰۷۷۰ فردوس ۴۴۰۱۱۹۹۰ ستارخان ۴۴۲۳۳۳۰۰


روزنامه همشهری

منشی خانم جهت آموزشگاه

منشی خانم جهت آموزشگاه , جوابگوی تلفن آشنا به کامپیوتر , نیمه وقت و تمام وقت

جمهوري ۶۶۴۰۰۴۷۷


روزنامه همشهری

منشی خانم آموزشگاه زبان

منشی خانم آموزشگاه زبان , با روابط عمومی قوی , نیمه وقت عصر با بیمه

محدوده مترونوبنياد ۲۶۱۵۳۵۵۴


روزنامه همشهری

به یک منشی خانم جهت

به یک منشی خانم جهت , آموزشگاه نقاشی درگیشا , نیازمندیم «یک روزدرهفته 5شنبه»

۸۸۴۸۶۶۸۵


روزنامه همشهری

تعدادی منشی خانم بافن بیان قوی

تعدادی منشی خانم بافن بیان قوی , جهت جوابگویی ومشاوره تلفنی , در موسسه آموزشی نیازمندیم …

۸۸۸۵۳۶۸۷


روزنامه همشهری

استخدام 3 نفر درموسسه

استخدام 3 نفر درموسسه , آموزشی معتبر ، مسلط به کامپیوتر , ( سن کمتر از 36 سال )

۸۸۸۸۱۶۱۵


روزنامه همشهری

موسسه زبان اسپیکان

موسسه زبان اسپیکان , منشی جهت شعبه جردن , آشنا یا مسلط به زبان , جهت مشاوره و ثبت نام , …

۸۸۱۰۶۳۴۰


روزنامه همشهری

به تعدادی منشی خانم

به تعدادی منشی خانم , با روابط عمومی بالا جهت , آموزشگاه زبان نیازمندیم

۸۸۷۱۰۲۶۸


روزنامه همشهری

منشی نیمه وقت(آموزشگاه)

منشی نیمه وقت(آموزشگاه) , تعدادی منشی خانم باحقوق , ثابت 600تومان ( 9 الی 13 )

ميدان انقلاب ۶۶۹۰۷۴۰۴


روزنامه همشهری

به یک منشی خانم نیازمندیم

به یک منشی خانم نیازمندیم , حقوق مکفی + بیمه , روابط عمومی بالا محدوده خانی آبادنو

۵۵۰۱۱۲۳۲


روزنامه همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسئول بخش پذیرش , با روابط عمومی بالا مسلط , به امورفروش در آموزشگاه , کودکان …

۲۲۲۰۴۲۷۸


روزنامه همشهری

منشی خانم با روابط عمومی بالا

منشی خانم با روابط عمومی بالا , ( آموزشگاه زبان معتبر ) , شمال تهران

۲۲۷۰۹۰۳۲ ـ ۲۲۷۳۱۵۴۴


روزنامه همشهری

منشی آموزشگاه زبان

منشی آموزشگاه زبان , منطقه فلاح ,

۵۵۷۹۶۲۰۲


روزنامه همشهری

آموزشگاه موسیقی دیهیم

آموزشگاه موسیقی دیهیم , خانم منشی(غیردانشجو) , مسلط به کامپیوتر حقوق 900 , شرایط سنی بین27 …

پونک ۴۴۴۴۴۹۲۱


روزنامه همشهری

منشی خانم دیپلم آشنابه

منشی خانم دیپلم آشنابه , کامپیوتر جهت آموزشگاه , محدوده شهرک راه آهن نیازمندیم

۸ - ۴۴۷۲۰۸۵۷


روزنامه همشهری

ایران مهر یوسف آباد

ایران مهر یوسف آباد , به تعدادی منشی خانم , با روابط عمومی بالا نیازمندیم

۸۸۷۱۰۲۷۰


روزنامه همشهری

منشی خانم یا آقا

منشی خانم یا آقا , جهت دفتر آموزشی زبان , و حسابداری نیازمندیم

۸۸۹۲۶۹۶۷


روزنامه همشهری

موسسه آموزش عالی معتبر

موسسه آموزش عالی معتبر , همکارخانم باروابط عمومی بالا , و آشنا به کامپیوتر

۸۸۹۰۵۱۶۵


روزنامه همشهری

منشی تمام وقت و نیمه وقت

منشی تمام وقت و نیمه وقت , جهت کار در آموزشگاه زبان , ایران مهر - هفت تیر

۸۸۱۴۰۰۵۵


روزنامه همشهری

تعدادی منشی خانم بافن بیان قوی

تعدادی منشی خانم بافن بیان قوی , جهت جوابگویی ومشاوره تلفنی , در موسسه آموزشی نیازمندیم …

۸۸۸۵۳۶۸۷


روزنامه همشهری

خانم منشی

خانم منشی , با روابط عمومی بالا , مراجعه فقط امروز و فردا

۶۶۴۱۰۹۸۴


روزنامه همشهری

منشی خانم

منشی خانم , صبح و عصر , با سابقه کار اداری

(داخلي۱) ۲۲۵۸۷۲۹۹


روزنامه همشهری

خانم دیپلمه جهت جوابگویی تلفن

خانم دیپلمه جهت جوابگویی تلفن , 8الی17،نیمه وقت5الی21 , ساکن غرب تهران در اولویت

۶۶۰۸۵۱۳۵ ـ ۶۶۰۸۵۱۳۱


روزنامه همشهری

منشی خانم آموزشگاه زبان

منشی خانم آموزشگاه زبان , با روابط عمومی قوی , نیمه وقت عصر با بیمه

محدوده مترونوبنياد ۲۶۱۵۳۵۵۴


روزنامه همشهری

منشی پاره وقت

منشی پاره وقت , حقوق ساعتی , محدوده کار انقلاب

۶۶۵۶۷۰۸۷


روزنامه همشهری

منشی خانم

منشی خانم , جهت آموزشگاه موسیقی نجوا , بالاترازپونک - انتهای اشرفی

۴۴۸۳۲۰۴۲


روزنامه همشهری

آکادمی زبان VIP

آکادمی زبان VIP , جذب همکار , روابط عمومی بالا , مسلط به کامپیوتر , پاره وقت / تمام وقت , …

۸۸۶۸۲۴۶۹


روزنامه همشهری

ایرانمهر

ایرانمهر , منشی خانم , با روابط عمومی بالا , جهت کار در آموزشگاه

صادقيه ۴۴۹۵۰۷۷۰ فردوس ۴۴۰۱۱۹۹۰ ستارخان ۴۴۲۳۳۳۰۰


روزنامه همشهری

موسسه معتبر آموزشی

موسسه معتبر آموزشی , به 7نفر منشی خانم جوابگویی , تلفن ،نیمه وقت جهت , ثبت نام دانش آموزان …

۸۸۹۱۲۰۶۴ (تماس يک هفته)


روزنامه همشهری

*تعدادی همکارخانم*

*تعدادی همکارخانم* , باروابط عمومی بالا جهت , آموزشگاه پاسخگویی به تلفن آشنا , به کامپیوتر(ساعت …

۸۸۹۵۷۹۲۳


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی