منشی رادیولوژی

منشی رادیولوژی , و سونوگرافی خانم , ترجیحا با سابقه کار …

۴۴۰۵۹۷۶۲


روزنامه همشهری

منشی خانم

منشی خانم , تمام وقت جهت دفتروکالت , مسلط به تایپ درسعادت آباد

۸۸۹۷۰۷۵۹


روزنامه همشهری

درمانگاه استخر

درمانگاه استخر , واقع درمیدان رازی، نیازمند , منشی خانم باسابقه کارمفید , جهت پذیرش …

۲ - ۵۵۶۴۱۲۸۱


روزنامه همشهری

منشی خانم

منشی خانم , آشنا به تایپ و کامپیوتر , باروابط عمومی بالا جهت کاردرشرکت

۶۶۰۲۵۹۴۱


روزنامه همشهری

منشی

منشی , آشنا به امور تایپ , میدان ونک

۵ - ۸۸۶۴۱۶۰۱


روزنامه همشهری

منشی خانم مسلط به تایپ

منشی خانم مسلط به تایپ , جهت کار در دفتر وکالت , محل کار خیابان گاندی

۸۸۱۹۰۱۲۴ و ۸۸۱۹۰۱۲۸


روزنامه همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط به تایپ , با روابط عمومی بالا نیازمندیم

۸۸۲۰۹۱۶۸


روزنامه همشهری

منشی خانم

منشی خانم , آشنا به تایپ ,

۸۸۳۳۱۷۸۸


روزنامه همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط به تایپ , جهت همکاری در دفتر نشریه

۶۶۹۷۳۲۷۷


روزنامه همشهری

منشی ( پاره وقت )

منشی ( پاره وقت ) , جهت دفتر وکالت , در محدوده خ سمیه نیازمندیم

۸ و۸۸۹۱۱۶۹۷


روزنامه همشهری

منشی خانم مسلط به کامپیوتر

منشی خانم مسلط به کامپیوتر , آشنا به حسابداری و تایپ سریع , سعادت آبادساعت کار9 الی17

۲۲۳۷۱۸۴۰


روزنامه همشهری

منشی خانم

منشی خانم , تمام وقت جهت دفتروکالت , مسلط به تایپ درسعادت آباد

۸۸۹۷۰۷۵۹


روزنامه همشهری

منشی خانم

منشی خانم , مسلط به تایپ , محدوده دولت نیازمندیم

۲۲۵۴۲۲۴۳


روزنامه همشهری

منشی خانم مسلط به

منشی خانم مسلط به , word و تایپ فارسی , جهت موسسه حقوقی نیازمندیم

۸۸۶۲۰۴۴۱


روزنامه همشهری

منشی جهت دفتر وکالت

منشی جهت دفتر وکالت , ترجیحا ساکن منطقه قلهک , روزهای زوج 5 / 3 تا 5 / 8

۲ - ۲۲۶۱۷۸۴۱


روزنامه همشهری

منشی آقا آشنا به تایپ

منشی آقا آشنا به تایپ , و امور اداری و بایگانی , و مامور خرید نیازمندیم

۴۶۸۸۸۹۳۹


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی