آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (ساختمانی )

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (ساختمانی )» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (ساختمانی )» اینجا کلیک کنید.

تعدادی کاشی ، سرامیک

تعدادی کاشی ، سرامیک , سنگ کاروسیمان کارماهرنیازمندیم.

تلفن: ۸۸۴۷۸۵۲۰ ۰۹۰۲۹۴۲۱۹۱۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک6000 ) (روغنی 6000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ماهر

نقاش ماهر , جهت کار در شرکت ساختمانی , بصورت دائم با حقوق ثابت

تلفن: ۶۶۵۰۵۳۰۰ ـ ۶۶۵۵۲۸۸۶  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار , بدون دریافت کمیسیون , بابالاترین درآمدوساعت کاردلخواه

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

یکنفرکارگر سبک وزن

یکنفرکارگر سبک وزن , جهت کار در ارتفاع , (طناب رو یا روی طناب)

تلفن: ۰۹۳۸۷۹۷۶۴۲۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کاشی ، سرامیک

تعدادی کاشی ، سرامیک , سنگ کاروسیمان کارماهرنیازمندیم.

تلفن: ۸۸۴۷۸۵۲۰ ۰۹۰۲۹۴۲۱۹۱۵  


نیازمندیهای همشهری

استاد کار تولیدپنجرهUPVC

استاد کار تولیدپنجرهUPVC , ترجیحا ساکن رباط کریم یاپرند , حقوق + بیمه

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۰۵۹۰۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک6000 ) (روغنی 6000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

شرکت بازرگانی به تعدادی

شرکت بازرگانی به تعدادی , نقاش ساختمان جهت کار , روی داربست نیازمند است

تلفن: ۰۹۹۱۶۳۶۳۱۶۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک6000 ) (روغنی 6000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیروی خدمات،تاسیسات

جذب نیروی خدمات،تاسیسات , برق،ساختمانی و...ازتمام نقاط تهران , بصورت درصدی باابزار ووسایل

تلفن: ۰۹۲۱۷۴۵۱۲۴۳و۵۵۱۳۹۸۰۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کناف کار ماهر

تعدادی کناف کار ماهر , و نیمه ماهر بصورت روزمزد , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۳۴۹۷۸۵۵  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار , بدون دریافت کمیسیون , بابالاترین درآمدوساعت کاردلخواه

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

شرکت بازرگانی به تعدادی

شرکت بازرگانی به تعدادی , نقاش ساختمان جهت کار , روی داربست نیازمند است

تلفن: ۰۹۹۱۶۳۶۳۱۶۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راپل کار

به تعدادی راپل کار , حرفه ای دارای کلیه ابزار , کار در ارتفاع به صورت , درصدی نیازمندیم …

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۴۴۵۱۱_۴۴۹۷۳۱۵۴  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار , بدون دریافت کمیسیون , بابالاترین درآمدوساعت کاردلخواه

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک6000 ) (روغنی 6000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

شرکت بازرگانی به تعدادی

شرکت بازرگانی به تعدادی , نقاش ساختمان جهت کار , روی داربست نیازمند است

تلفن: ۰۹۹۱۶۳۶۳۱۶۰  


نیازمندیهای همشهری

استادکار ماهر بنا

استادکار ماهر بنا , درصدی , در سطح تهران , ( داشتن وسیله نقلیه , الزامیست ) ,

تلفن: ۰۹۳۶۸۶۰۴۹۸۳  


نیازمندیهای همشهری

استادکار آلومینیوم

استادکار آلومینیوم , اختصاصی - ترمال و نرمال , « محدوده کهریزک »

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۵۰۷۵۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک6000 ) (روغنی 6000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

استادکار آلومینیوم

استادکار آلومینیوم , اختصاصی - ترمال و نرمال , « محدوده کهریزک »

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۵۰۷۵۲  


نیازمندیهای همشهری

شرکت خدمات کارآمدجاوید

شرکت خدمات کارآمدجاوید , ازکلیه متخصصین درامورساختمان , دعوت به همکاری مینماید

تلفن: ۳۳۶۹۶۹۷۱ - ۳۳۶۹۶۷۶۷  


نیازمندیهای همشهری

استادکار ماهرUPVCکار

استادکار ماهرUPVCکار , در و پنجره نیازمندیم , محل کار:آهن مکان 13آبان

تلفن: ۰۹۱۲۷۳۵۵۷۰۳  


نیازمندیهای همشهری

شرکت بازرگانی به تعدادی

شرکت بازرگانی به تعدادی , نقاش ساختمان جهت کار , روی داربست نیازمند است

تلفن: ۰۹۹۱۶۳۶۳۱۶۰  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار , بدون دریافت کمیسیون , بابالاترین درآمدوساعت کاردلخواه

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

استادکار آلومینیوم

استادکار آلومینیوم , اختصاصی - ترمال و نرمال , « محدوده کهریزک »

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۵۰۷۵۲  


نیازمندیهای همشهری

طناب کارماهر

طناب کارماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۴۳۶۱۲  


نیازمندیهای همشهری

استادکار مونتاژ پنجره UPVC

استادکار مونتاژ پنجره UPVC , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۸۲۵۴۲ ۵۵۱۶۷۹۱۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک6000 ) (روغنی 6000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

نقاش ساختمان

نقاش ساختمان , ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۵۳۷۱۲۹۶ - ۶۶۵۹۶۲۸۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت

کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت , تاسیسات (لوله کشی) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۴۵۶۳۲۳۲ ۰۹۱۲۷۳۴۵۵۴۷  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار , بدون دریافت کمیسیون , بابالاترین درآمدوساعت کاردلخواه

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک6000 ) (روغنی 6000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

طناب کارماهر

طناب کارماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۴۳۶۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر نیروی ماهر

به یک نفر نیروی ماهر , راپل کار ( کار با طناب ) , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۲۹۳۰۰۳۵  


نیازمندیهای همشهری

به چند کارگر جهت

به چند کارگر جهت , اجرای سقف کاذب و کناف , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۲۷۴۹۲۰ - ۰۹۱۲۸۳۰۶۵۸۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک6000 ) (روغنی 6000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

استاد کار تولیدپنجرهUPVC

استاد کار تولیدپنجرهUPVC , ترجیحا ساکن رباط کریم یاپرند , حقوق + بیمه

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۰۵۹۰۰  


نیازمندیهای همشهری

نصاب کناف و دوربین وupvc

نصاب کناف و دوربین وupvc , استادکاربنامسلط به بازسازی ساختمان , آراسته دارای وسیله بصورت …

تلفن: اس ام اس کنيد ۰۹۱۲۱۴۴۷۴۲۰  


نیازمندیهای همشهری

طناب کارماهر

طناب کارماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۴۳۶۱۲  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار , بدون دریافت کمیسیون , بابالاترین درآمدوساعت کاردلخواه

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

طناب کارماهر

طناب کارماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۴۳۶۱۲  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار , بدون دریافت کمیسیون , بابالاترین درآمدوساعت کاردلخواه

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر نیروی ماهر

به یک نفر نیروی ماهر , راپل کار ( کار با طناب ) , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۲۹۳۰۰۳۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک6000 ) (روغنی 6000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

درب وپنجره ساز ماهرUPVC

درب وپنجره ساز ماهرUPVC , جهت کار در سعید آباد شهریار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۷۴۴۴۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگرفنی ساختمان و

به تعدادی کارگرفنی ساختمان و , بنای آجرکار،سرامیک کار،کاشی کار , درشهرستان کرمانشاه(فوری

تلفن: ۰۹۳۰۷۰۸۵۶۶۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی کانال ساز

تعدادی نیروی کانال ساز , ماهر و نیمه ماهر , و کارگر ساده نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۸۹۵۸۵۳۸  


نیازمندیهای همشهری