آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (ساختمانی )

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (ساختمانی )» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (ساختمانی )» اینجا کلیک کنید.

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار , بدون دریافت کمیسیون , بابالاترین درآمدوساعت کاردلخواه

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر بلوک زن افغان

تعدادی کارگر بلوک زن افغان , با کارت و با جای خواب , محدوده کهریزک نیازمندیم

تلفن: ثنا گو ۰۹۱۲۱۹۴۸۸۹۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک4000 ) (روغنی 5000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر لوله کش

کارگر لوله کش , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۴۵۹۹۵۵۲  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی راپل کارماهر

بتعدادی راپل کارماهر , حداقل2سال سابقه نیازمندیم , ارتفاع کاران جهان افراز

تلفن: ۰۹۱۲۰۴۱۷۸۶۷  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور دستگاه فوم بتن

اپراتور دستگاه فوم بتن , حقوق ثابت ماهیانه , با آموزش رایگان اولیه

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۷۴۰۱۴  


نیازمندیهای همشهری

استادکار حرفه ای

استادکار حرفه ای , در سطح تهران , خدمات بنایی ، گچ کاری , کاشی کاری ، سنگ کار , سرامیک کاری

تلفن: ۰۹۳۶۸۶۰۴۹۸۳ ۴۴۹۵۶۹۹۲  


نیازمندیهای همشهری

به چند استاد کار درب و پنجره

به چند استاد کار درب و پنجره , UPVC کار نیازمندیم , (محدوده شهریار)

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۸۵۶۰۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر بلوک زن افغان

تعدادی کارگر بلوک زن افغان , با کارت و با جای خواب , محدوده کهریزک نیازمندیم

تلفن: ثنا گو ۰۹۱۲۱۹۴۸۸۹۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک4000 ) (روغنی 5000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش

تعدادی نقاش , ماهر و نیمه ‎ماهر(محدوده کرج) , با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۷۰۷۰۱۱  


نیازمندیهای همشهری

کانال ساز ماهر و نیمه ماهر

کانال ساز ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۱۹۱۰۶ (منطقه افسريه)  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور دستگاه فوم بتن

اپراتور دستگاه فوم بتن , حقوق ثابت ماهیانه , با آموزش رایگان اولیه

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۷۴۰۱۴  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار , بدون دریافت کمیسیون , بابالاترین درآمدوساعت کاردلخواه

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی راپل کارماهر

بتعدادی راپل کارماهر , حداقل2سال سابقه نیازمندیم , ارتفاع کاران جهان افراز

تلفن: ۰۹۱۲۰۴۱۷۸۶۷  


نیازمندیهای همشهری

استادکار حرفه ای

استادکار حرفه ای , در سطح تهران , خدمات بنایی ، گچ کاری , کاشی کاری ، سنگ کار , سرامیک کاری

تلفن: ۰۹۳۶۸۶۰۴۹۸۳ ۴۴۹۵۶۹۹۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک4000 ) (روغنی 5000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار , بدون دریافت کمیسیون , بابالاترین درآمدوساعت کاردلخواه

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

استادکار حرفه ای

استادکار حرفه ای , در سطح تهران , خدمات بنایی ، گچ کاری , کاشی کاری ، سنگ کار , سرامیک کاری

تلفن: ۰۹۳۶۸۶۰۴۹۸۳ ۴۴۹۵۶۹۹۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی تاسیسات کار ماهر

به تعدادی تاسیسات کار ماهر , جهت خرده کاری مغازه , به صورت درصدی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۱۴۹۸۱  


نیازمندیهای همشهری

لوله کش - وردست

لوله کش - وردست , و جوشکار لوله نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۴۳۶۹۷  


نیازمندیهای همشهری

# تعدادی نیروی #

# تعدادی نیروی # , راپل کار , با حقوق عالی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۳۶۷۰۰۴۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر ساختمانی

کارگر ماهر ساختمانی , بدون جای خواب , نیازمندیم

تلفن: ۴۴۱۲۵۷۹۲  


نیازمندیهای همشهری

به چند اکیپ نقاش

به چند اکیپ نقاش , نیازمندیم کار دائم , محل کارتهران

تلفن: ۰۹۳۹۹۵۵۰۱۰۴  


نیازمندیهای همشهری

استادکار حرفه ای

استادکار حرفه ای , در سطح تهران , خدمات بنایی ، گچ کاری , کاشی کاری ، سنگ کار , سرامیک کاری

تلفن: ۰۹۳۶۸۶۰۴۹۸۳ ۴۴۹۵۶۹۹۲  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار , بدون دریافت کمیسیون , بابالاترین درآمدوساعت کاردلخواه

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک4000 ) (روغنی 5000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی اکیپ کاشی کاری

تعدادی اکیپ کاشی کاری , جهت کار در , محمودآباد مازندران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۹۴۹۴۲  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر کارگر راپل کار

به چند نفر کارگر راپل کار , با جای خواب و ناهار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۳۴۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک4000 ) (روغنی 5000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

نیروی راپل کار

نیروی راپل کار , حرفه ای جهت کار , با طناب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۳۹۲۸۰  


نیازمندیهای همشهری

اکیپ آرماتور بند

اکیپ آرماتور بند , مجرب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۴۴۷۱۰ ۰۹۱۲۱۳۶۶۳۱۸  


نیازمندیهای همشهری

نیروی راپل کار

نیروی راپل کار , حرفه ای جهت کار , با طناب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۳۹۲۸۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک4000 ) (روغنی 5000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار , بدون دریافت کمیسیون , بابالاترین درآمدوساعت کاردلخواه

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر آشنا به

کارگر آشنا به , درب و پنجره UPVC , محدوده شهریار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۸۸۹۵۰  


نیازمندیهای همشهری

طناب کار (راپل کار) حرفه ای

طناب کار (راپل کار) حرفه ای , تمام وقت , (کنترات یا روزمزد )

تلفن: آذرچهر ۰۹۱۲۹۲۳۹۳۷۴  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار , بدون دریافت کمیسیون , بابالاترین درآمدوساعت کاردلخواه

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی تاسیسات کار ماهر

به تعدادی تاسیسات کار ماهر , جهت خرده کاری مغازه , به صورت درصدی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۱۴۹۸۱  


نیازمندیهای همشهری

به اکیپ کارگر وارد

به اکیپ کارگر وارد , جهت بلوک زنی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۳۸۹۷۶۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگرماهر جهت تولیدی

کارگرماهر جهت تولیدی , درب و پنجره UPVC , نیازمندیم ( شهرری )

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۸۹۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

رابیتس کار درجه یک

رابیتس کار درجه یک ,

تلفن: ۸۸۰۵۵۲۴۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک4000 ) (روغنی 5000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

نیروی راپل کار

نیروی راپل کار , حرفه ای جهت کار , با طناب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۳۹۲۸۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ماهر

به تعدادی کارگر ماهر , جهت کار در داربست فلزی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۷۸۵۰۵  


نیازمندیهای همشهری

به چندنقاش ماهرنیازمندیم

به چندنقاش ماهرنیازمندیم , رنگ ومصالح به عهده نقاش،کاردائم , پلاستیک500 / 4 - روغنی500 /

تلفن: ۰۹۳۰۰۱۵۴۰۸۱ ـ ۰۹۱۲۲۶۴۳۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

نیروی راپل کار

نیروی راپل کار , حرفه ای جهت کار , با طناب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۳۹۲۸۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی اکیپ کاشی کاری

تعدادی اکیپ کاشی کاری , جهت کار در , محمودآباد مازندران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۹۴۹۴۲  


نیازمندیهای همشهری

به کارگر آرماتوربند و قالب زن

به کارگر آرماتوربند و قالب زن , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۹۰۴۵۴  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار , بدون دریافت کمیسیون , بابالاترین درآمدوساعت کاردلخواه

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بنا ( کنترات)

به تعدادی بنا ( کنترات) , اجرای دیوار بلوک سیمانی , متری 7 هزار تومان

تلفن: ۰۹۳۵۹۱۸۸۴۹۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی گچ کار نیازمندیم

به تعدادی گچ کار نیازمندیم , با جای خواب

تلفن: ۰۹۱۱۹۶۹۴۷۶۴ ۰۹۹۰۸۱۳۷۷۳۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک4000 ) (روغنی 5000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر نیمه ماهر جهت تولید

کارگر نیمه ماهر جهت تولید , پنجره UPVC محدوده , صفادشت نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۹۹۹۹۰۰۹  


نیازمندیهای همشهری

راپل کار ماهر

راپل کار ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۹۷۸۴۲  


نیازمندیهای همشهری

جوشکاردرب و پنجره وکارگر

جوشکاردرب و پنجره وکارگر , لوله کشی پلی کا،پلی اتیلن وسفیدکار , (ترجیحا ساکن رودهن بومهن)

تلفن: تماس ۲۰ به بعد ۰۹۱۲۲۸۸۳۴۳۷  


نیازمندیهای همشهری