آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (ساختمانی )

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (ساختمانی )» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (ساختمانی )» اینجا کلیک کنید.

به تعدادی کارگرماهرونیمه ماهر

به تعدادی کارگرماهرونیمه ماهر , جهت کاردردروپنجره سازیupvc , محدوده شهریار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۳۷۸۲۲۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی اپوکسی کار

به تعدادی اپوکسی کار , مجرب و حرفه ای , ( اجرا کار ) نیازمندیم

تلفن: ۱۲ ـ ۶۶۷۵۶۴۱۰  


نیازمندیهای همشهری

# کارگر درب و پنجره ساز #

# کارگر درب و پنجره ساز # , ماهر آلومینیوم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۹۷۳۲۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر کانال ساز

کارگر ماهر کانال ساز , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۹۸۲۷۲۸۶۹  


نیازمندیهای همشهری

تعداد زیادی کارگر ماهر کناف

تعداد زیادی کارگر ماهر کناف , شهرستانی آقا با جای خواب , بصورت دائم نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۶۱۹۹۷۹۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش ساختمان

تعدادی نقاش ساختمان , نیازمندیم رنگ روغنی 5تومان , پلاستیک4تومان بهمراه رنگ ومصالح

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۹۸۱۳۷_۸۸۵۱۸۹۹۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر حرفه ای راپل کار

کارگر حرفه ای راپل کار , نیازمندیم , (با جای خواب)

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۲۸۴۷۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی ارتفاع کار حرفه ای

به تعدادی ارتفاع کار حرفه ای , ( راپل ) جهت شستشو و , پیچ رول پلاک نما، نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۵۶۷۹۳  


نیازمندیهای همشهری

به کارگرماهر طناب کار

به کارگرماهر طناب کار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۴۳۶۱۲  


نیازمندیهای همشهری

طناب کار ماهر با سابقه

طناب کار ماهر با سابقه , جهت کار نمای ساختمان , با حقوق خوب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۲۰۷۵۸  


نیازمندیهای همشهری

راپل کارماهر

راپل کارماهر , نیازمندیم , ( تسویه روزانه )

تلفن: ۰۹۱۹۹۳۹۴۲۸۴  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار

جذب نیرو کارگربنایی وگچ کار , بدون دریافت کمیسیون , بابالاترین درآمدوساعت کاردلخواه

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر و نیمه‎ماهر

تعدادی کارگر ماهر و نیمه‎ماهر , جهت تولیدی پنجره UPVC , در محدوده آدران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۷۰۲۴۵۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راپل کار

تعدادی راپل کار , حرفه ای نیازمندیم , فقط با تجربه ها

تلفن: ۰۹۱۰۳۹۹۰۸۹۵  


نیازمندیهای همشهری

به چندنقاش ماهرنیازمندیم

به چندنقاش ماهرنیازمندیم , رنگ ومصالح به عهده نقاش،کاردائم , پلاستیک500 / 3روغن5000

تلفن: ۰۹۳۰۰۱۵۴۰۸۱ ـ ۰۹۱۲۲۶۴۳۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر ساختمانی

تعدادی کارگر ماهر ساختمانی , جهت کار در شرکت , حقوق + مزایا + بیمه

تلفن: ۰۹۱۲۹۵۹۵۷۷۳ - ۴۴۰۶۶۷۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک3500 ) (روغنی 5000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر راپل کار

تعدادی کارگر راپل کار , حرفه ای و مبتدی , حقوق روزانه 80 هزار تومان

تلفن: ۰۹۲۲۸۵۸۹۸۷۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی‎نیروجهت‎تاسیسات‎آب

تعدادی‎نیروجهت‎تاسیسات‎آب , و استادکارماهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۸۲۵۲۵۷۴ ۰۹۳۳۵۰۰۴۵۸۰  


نیازمندیهای همشهری

به چندنقاش ماهرنیازمندیم

به چندنقاش ماهرنیازمندیم , رنگ ومصالح به عهده نقاش،کاردائم , پلاستیک500 / 3روغن5000

تلفن: ۰۹۳۰۰۱۵۴۰۸۱ ـ ۰۹۱۲۲۶۴۳۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر راپل کار

تعدادی کارگر راپل کار , حرفه ای و مبتدی , حقوق روزانه 80 هزار تومان

تلفن: ۰۹۲۲۸۵۸۹۸۷۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ماهر

به تعدادی کارگر ماهر , جهت کار در ارتفاع ( راپل ) , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۸۶۱۹۴  


نیازمندیهای همشهری

رابیتس کار

رابیتس کار , با سابقه کار ,

تلفن: ۸۸۰۵۵۲۴۸  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو خدمات ساختمانی

جذب نیرو خدمات ساختمانی , ودکوراسیون در شرکت استادکاربا , درآمدوساعت کارعالی(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام , با بالاترین درآمد و , ساعت کار دلخواه(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر راپل کار

به یک نفر راپل کار , جهت کار با طناب نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۰۴۹۷۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی اپوکسی کار

به تعدادی اپوکسی کار , مجرب و حرفه ای , ( اجرا کار ) نیازمندیم

تلفن: ۱۲ ـ ۶۶۷۵۶۴۱۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر حرفه ای راپل کار

کارگر حرفه ای راپل کار , نیازمندیم , (با جای خواب)

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۲۸۴۷۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راپل کار

به تعدادی راپل کار , ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۵۵۵۱۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی اکیپ نقاشی نیازمندیم

به تعدادی اکیپ نقاشی نیازمندیم , روغنی 5000 تومان , پلاستیک 4000 تومان

تلفن: ۰۹۳۵۹۹۳۹۲۳۰ - ۰۹۳۵۸۶۸۳۴۴۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی‎نیروجهت‎تاسیسات‎آب

تعدادی‎نیروجهت‎تاسیسات‎آب , و استادکارماهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۸۲۵۲۵۷۴ ۰۹۳۳۵۰۰۴۵۸۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر حرفه ای راپل کار

کارگر حرفه ای راپل کار , نیازمندیم , (با جای خواب)

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۲۸۴۷۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ماهر

به تعدادی کارگر ماهر , جهت کار در ارتفاع ( راپل ) , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۸۶۱۹۴  


نیازمندیهای همشهری

نقاش نیمه ماهر

نقاش نیمه ماهر , آشنا به کار داربست , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۳۷۲۹۱۲۴۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی

به تعدادی , نصاب کناف نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۳۰۹۸۶۳ ۰۹۱۲۶۸۷۱۳۹۶  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو خدمات ساختمانی

جذب نیرو خدمات ساختمانی , ودکوراسیون در شرکت استادکاربا , درآمدوساعت کارعالی(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

کناف کار ماهر

کناف کار ماهر , محدوده سعادت آباد

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۸۴۹۲۱ ۰۹۱۲۴۰۷۴۶۱۷  


نیازمندیهای همشهری

استخدام یک کارگاه تولیدکانکس درقم

استخدام یک کارگاه تولیدکانکس درقم , به تعدادی استاد کار کانکس , به صورت کنتراتی نیاز …

 


نیازمندیهای همشهری

استادکار تاسیسات

استادکار تاسیسات , در زمینه پوش فیت و , سوپرپایپ نیازمندیم

تلفن: ۲۲۲۸۶۲۹۳  


نیازمندیهای همشهری

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام , با بالاترین درآمد و , ساعت کار دلخواه(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگرماهر ونیمه ماهر

کارگرماهر ونیمه ماهر , نقاش و بتونه کار درتهران , و شهرستان نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۱۴۲۸۲۲۸۰  


نیازمندیهای همشهری

کانال ساز ماهر و نیمه ماهر

کانال ساز ماهر و نیمه ماهر , وفلنچ ساز ماهر(محدوده بهارستان)

تلفن: ۰۹۳۸۸۴۸۱۰۶۱ ۰۹۱۹۲۶۹۴۴۷۸  


نیازمندیهای همشهری

به کارگرماهر طناب کار

به کارگرماهر طناب کار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۴۳۶۱۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر حرفه ای راپل کار

کارگر حرفه ای راپل کار , نیازمندیم , (با جای خواب)

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۲۸۴۷۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر و ساده

تعدادی کارگر ماهر و ساده , جهت کار برق و تاسیسات , ساختمان نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۰۹۱۲۹۴۳  


نیازمندیهای همشهری

کانال ساز ماهر و نیمه ماهر

کانال ساز ماهر و نیمه ماهر , وفلنچ ساز ماهر(محدوده بهارستان)

تلفن: ۰۹۳۸۸۴۸۱۰۶۱ ۰۹۱۹۲۶۹۴۴۷۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر لوله کش نیمه ماهر

کارگر لوله کش نیمه ماهر , دفتر فنی C2 شهرک اکباتان , تماس تا یکهفته

تلفن: ۰۹۱۲۴۹۰۵۶۳۴ و ۴۴۶۳۴۲۸۱  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو خدمات ساختمانی

جذب نیرو خدمات ساختمانی , ودکوراسیون در شرکت استادکاربا , درآمدوساعت کارعالی(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

استادکار تاسیسات

استادکار تاسیسات , در زمینه پوش فیت و , سوپرپایپ نیازمندیم

تلفن: ۲۲۲۸۶۲۹۳  


نیازمندیهای همشهری

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام , با بالاترین درآمد و , ساعت کار دلخواه(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر بنا و کارگر ماهر

به چند نفر بنا و کارگر ماهر , ساختمانی جهت کار در , محدوده اقدسیه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۶۵۸۲۱۸۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک استادکار

به یک استادکار , درب وپنجره ساز UPVC , نیازمندیم ( محدوده خاوران)

تلفن: ۰۹۱۲۷۳۶۱۱۰۷  


نیازمندیهای همشهری

تعداد زیادی کارگر ماهر کناف

تعداد زیادی کارگر ماهر کناف , شهرستانی آقا با جای خواب , بصورت دائم نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۶۱۹۹۷۹۷  


نیازمندیهای همشهری

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام , با بالاترین درآمد و , ساعت کار دلخواه(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو خدمات ساختمانی

جذب نیرو خدمات ساختمانی , ودکوراسیون در شرکت استادکاربا , درآمدوساعت کارعالی(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر جهت نصب پمپ

تعدادی کارگر جهت نصب پمپ , لوله کشی و امورتاسیساتی , فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۳۷۸۴۹۸۳ و ۳۳۰۶۳۷۷۷  


نیازمندیهای همشهری

به کارگر طناب کار

به کارگر طناب کار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۴۳۶۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی گچ کار ماهر

به تعدادی گچ کار ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۱۱۲۷۷۴۸۳  


نیازمندیهای همشهری

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام , با بالاترین درآمد و , ساعت کار دلخواه(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو خدمات ساختمانی

جذب نیرو خدمات ساختمانی , ودکوراسیون در شرکت استادکاربا , درآمدوساعت کارعالی(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

رابیتس کار

رابیتس کار , با سابقه کار ,

تلفن: ۸۸۰۵۵۲۴۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راپل کار

تعدادی راپل کار , حرفه ای نیازمندیم , فقط با تجربه ها

تلفن: ۰۹۱۰۳۹۹۰۸۹۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک اکیپ 2 نفره آرماتوربند

به یک اکیپ 2 نفره آرماتوربند , وقالب بندساختمانی،باجای خواب , جهت کار در محدوده اقدسیه

تلفن: ۰۹۱۰۶۵۸۲۱۸۰  


نیازمندیهای همشهری

نگهدار تاسیسات

نگهدار تاسیسات , کارگرنظافتچی ونگهبان بازنشسته , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۰۵۶۱۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر ساختمانی

تعدادی کارگر ماهر ساختمانی , جهت کار در شرکت , حقوق + مزایا + بیمه

تلفن: ۰۹۱۲۹۵۹۵۷۷۳ - ۴۴۰۶۶۷۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی استاد کار دیوار

تعدادی استاد کار دیوار , هبلکس برای پروژه ساختمانی , در خوزستان (ماهشهر)نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۳۸۳۵۶۴۰۰ - ۰۹۱۹۰۶۷۹۲۰۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر نقاش ماهر

به یک نفر نقاش ماهر , آشنا به بنایی نیازمندیم , محدوده دارآباد

تلفن: ۲۲۱۹۷۵۴۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک3500 ) (روغنی 5000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو خدمات ساختمانی

جذب نیرو خدمات ساختمانی , ودکوراسیون در شرکت استادکاربا , درآمدوساعت کارعالی(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی رابیتس کار ماهر

به تعدادی رابیتس کار ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۳۷۹۳۴ ۷۷۵۲۹۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

کانال ساز ماهر و نیمه ماهر

کانال ساز ماهر و نیمه ماهر , وفلنچ ساز ماهر(محدوده بهارستان)

تلفن: ۰۹۳۸۸۴۸۱۰۶۱ ۰۹۱۹۲۶۹۴۴۷۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر درب و پنجره ساز

کارگر درب و پنجره ساز , ماهر آلومینیوم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۹۷۳۲۸  


نیازمندیهای همشهری

به کارگر طناب کار

به کارگر طناب کار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۴۳۶۱۲  


نیازمندیهای همشهری

تعداد زیادی کارگر ماهر کناف

تعداد زیادی کارگر ماهر کناف , شهرستانی آقا با جای خواب , بصورت دائم نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۶۱۹۹۷۹۷  


نیازمندیهای همشهری

آرماتوربند ایرانی

آرماتوربند ایرانی , روز مزد و , کنتراتی

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۰۵۲۴۶  


نیازمندیهای همشهری

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام , با بالاترین درآمد و , ساعت کار دلخواه(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به لوله کش وارد یا نیمه وارد

به لوله کش وارد یا نیمه وارد , مسلط به امور تعمیراتی , کولرهای آبی باضامن معتبر

تلفن: ۴۴۴۵۱۲۹۸و۰۹۱۲۳۱۶۷۲۵۷  


نیازمندیهای همشهری

کانال ساز ماهر و نیمه ماهر

کانال ساز ماهر و نیمه ماهر , وفلنچ ساز ماهر(محدوده بهارستان)

تلفن: ۰۹۳۸۸۴۸۱۰۶۱ ۰۹۱۹۲۶۹۴۴۷۸  


نیازمندیهای همشهری

لوله کش ماهر آب و فاضلاب

لوله کش ماهر آب و فاضلاب , نیازمندیم , (روزمزدی)

تلفن: ۰۹۱۹۷۶۷۷۹۱۹  


نیازمندیهای همشهری

در زمینه فروش و نصب انواع

در زمینه فروش و نصب انواع , انواع قاب،آینه،شیشه‏ساختمانی , نشکن‏وتزیینی‏کارگرماهرنیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۱۱۱۶۱۳۸  


نیازمندیهای همشهری

رابیتس کار درجه یک

رابیتس کار درجه یک ,

تلفن: ۸۸۰۵۵۲۵۰  


نیازمندیهای همشهری

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام , با بالاترین درآمد و , ساعت کار دلخواه(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو خدمات ساختمانی

جذب نیرو خدمات ساختمانی , ودکوراسیون در شرکت استادکاربا , درآمدوساعت کارعالی(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

کانال ساز ماهر و نیمه ماهر

کانال ساز ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم(محدوده بهارستان)

تلفن: ۰۹۳۸۸۴۸۱۰۶۱ ۰۹۱۹۲۶۹۴۴۷۸  


نیازمندیهای همشهری

به چندنقاش ماهرنیازمندیم

به چندنقاش ماهرنیازمندیم , رنگ ومصالح به عهده نقاش،کاردائم , پلاستیک500 / 3روغن5000

تلفن: ۰۹۳۰۰۱۵۴۰۸۱ ـ ۰۹۱۲۲۶۴۳۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر ساختمانی

کارگر ماهر ساختمانی , تاسیسات کار ( متاهل ) , داخل تهران

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۶۰۵۲۱ - ۸۸۲۴۱۱۱۹  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو خدمات ساختمانی

جذب نیرو خدمات ساختمانی , ودکوراسیون در شرکت استادکاربا , درآمدوساعت کارعالی(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راپل کار

به تعدادی راپل کار , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۳۵۱۳۹۳۰۶۴  


نیازمندیهای همشهری

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام , با بالاترین درآمد و , ساعت کار دلخواه(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

رابیتس کار درجه یک

رابیتس کار درجه یک ,

تلفن: ۸۸۰۵۵۲۵۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر ونیمه ماهر

تعدادی کارگر ماهر ونیمه ماهر , جهت کارپوش فیت , به صورت روزمزد نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۵۰۴۷۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعداد زیادی کارگر ماهر کناف

تعداد زیادی کارگر ماهر کناف , شهرستانی آقا با جای خواب , بصورت دائم نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۶۱۹۹۷۹۷  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر تاسیسات کار ماهر

به یکنفر تاسیسات کار ماهر , جهت خرده کاری مغازه , به صورت درصدی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۱۴۹۸۱  


نیازمندیهای همشهری

به چندنقاش ماهرنیازمندیم

به چندنقاش ماهرنیازمندیم , رنگ ومصالح به عهده نقاش،کاردائم , پلاستیک500 / 3روغن5000

تلفن: ۰۹۳۰۰۱۵۴۰۸۱ ـ ۰۹۱۲۲۶۴۳۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر

تعدادی کارگر , ماهر و نیمه ماهرجهت , کانال سازی بصورت دائم نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۰۵۰۴۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر ماهر ترجیحا آشنا

به یک کارگر ماهر ترجیحا آشنا , به درب و پنجره upvc نیازمندیم , محدوده بومهن - رودهن

تلفن: ۲۸۳۸ ۷۶۲۶ و ۳۰۰۶ ۷۶۲۶  


نیازمندیهای همشهری

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام , با بالاترین درآمد و , ساعت کار دلخواه(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

پیمانکار اسکلت بتونی

پیمانکار اسکلت بتونی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۱۱۷۲۲ ۳۳۶۹۹۵۸۱  


نیازمندیهای همشهری

جهت پروژه ساختمانی

جهت پروژه ساختمانی , سرامیک کاروکاشی کار،سیمان کار , و نما کار آجر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۵۴۱۰۷۳۵ـ۰۹۱۲۱۳۸۸۹۹۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر درب وپنجره ساز

کارگر درب وپنجره ساز , آلومینیوم ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۹۷۳۲۸و۷۷۹۰۰۷۰۷  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو خدمات ساختمانی

جذب نیرو خدمات ساختمانی , ودکوراسیون در شرکت استادکاربا , درآمدوساعت کارعالی(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران)

تعدادی نقاش (کاردائم درتهران) , (پلاستیک3500 ) (روغنی 5000 ) , تسویه نقدی(رنگ به عهده نقاش )

تلفن: ۰۹۲۱۶۹۲۰۲۷۰ - ۶۶۴۹۸۲۰۳  


نیازمندیهای همشهری

رابیتس کار درجه یک

رابیتس کار درجه یک ,

تلفن: ۸۸۰۵۵۲۵۰  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو خدمات ساختمانی

جذب نیرو خدمات ساختمانی , ودکوراسیون در شرکت استادکاربا , درآمدوساعت کارعالی(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

بلوک زن ماهر

بلوک زن ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۱۱۷۲۲ ۵۵۹۲۴۹۶۰ و ۳۳۶۹۹۵۸۱  


نیازمندیهای همشهری

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام

نیروی ماهر تعمیرونصب ایزوگام , با بالاترین درآمد و , ساعت کار دلخواه(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

تیرچه زن ماهر

تیرچه زن ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۱۱۷۲۲ ۵۵۹۲۴۹۶۰ و ۳۳۶۹۹۵۸۱  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو خدمات ساختمانی

جذب نیرو خدمات ساختمانی , ودکوراسیون در شرکت استادکاربا , درآمدوساعت کارعالی(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

استادکارماهر درب،پنجره‏آهنی

استادکارماهر درب،پنجره‏آهنی , و کارگر نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۹۸۰۲۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر مونتاژکار و ماهر

تعدادی کارگر مونتاژکار و ماهر , جهت ساخت پنجره UPVC , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۱۰۰۵۳۲۲  


نیازمندیهای همشهری

کانال ساز و فلنچ ساز

کانال ساز و فلنچ ساز , نیازمندیم(محدوده بهارستان)

تلفن: ۰۹۳۸۸۴۸۱۰۶۱ ۰۹۱۹۲۶۹۴۴۷۸  


نیازمندیهای همشهری

نیروی تاسیسات مسلط به

نیروی تاسیسات مسلط به , لوله کشی و برق صنعتی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۱۷۷۶۵ ۰۹۱۲۱۰۳۵۹۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر چیلرکار(تراکمی)

به یک نفر چیلرکار(تراکمی) , مسلط به لوله کشی نیازمندیم ,

تلفن: ۲۲۶۳۹۱۲۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی استاد کار

تعدادی استاد کار , و نصاب کناف نیازمندیم ,

تلفن: ۸۶۰۳۵۶۲۷ - ۸۶۰۳۵۶۷۹  


نیازمندیهای همشهری

استادکارماهر درب،پنجره‏آهنی

استادکارماهر درب،پنجره‏آهنی , و کارگر نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۹۸۰۲۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر جهت کار در

تعدادی کارگر ماهر جهت کار در , کارگاه تولیدی درب و پنجره , UPVCواقع در وردآورد نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۸۱۹۶۱  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو خدمات ساختمانی

جذب نیرو خدمات ساختمانی , ودکوراسیون در شرکت استادکاربا , درآمدوساعت کارعالی(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو خدمات ساختمانی

جذب نیرو خدمات ساختمانی , ودکوراسیون در شرکت استادکاربا , درآمدوساعت کارعالی(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر جهت

کارگر ماهر جهت , درب و پنجره UPVC و آهنی , در بازارآهن شادآباد نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۳۸۰۱۶  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو خدمات ساختمانی

جذب نیرو خدمات ساختمانی , ودکوراسیون در شرکت استادکاربا , درآمدوساعت کارعالی(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر جهت

کارگر ماهر جهت , درب و پنجره UPVC و آهنی , در بازارآهن شادآباد نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۳۸۰۱۶  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو خدمات ساختمانی

جذب نیرو خدمات ساختمانی , ودکوراسیون در شرکت استادکاربا , درآمدوساعت کارعالی(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

رنگ پاش با سیستم ایرلس

رنگ پاش با سیستم ایرلس , و تعدادی نقاش حرفه ای , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۳۶۳۶۷۶۶۷ - ۰۲۶۳۲۵۲۳۸۰۹  


نیازمندیهای همشهری

نقاش نیمه ماهر صنعتی

نقاش نیمه ماهر صنعتی , ترجیحا ساکن اسلامشهر یا چهاردانگه

تلفن: ۵۵۲۶۶۸۱۷ ۵۵۲۶۷۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو خدمات ساختمانی

جذب نیرو خدمات ساختمانی , ودکوراسیون در شرکت استادکاربا , درآمدوساعت کارعالی(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر حرفه ای راپل کار

کارگر حرفه ای راپل کار , نیازمندیم , (با جای خواب)

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۰۶۴۲۸  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرو خدمات ساختمانی

جذب نیرو خدمات ساختمانی , ودکوراسیون در شرکت استادکاربا , درآمدوساعت کارعالی(تماس9تا17)

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری