به تعدادی کارگر نیمه ماهر

به تعدادی کارگر نیمه ماهر , جهت کار در آبمیوه بستنی , بدون جای خواب بابیمه نیازمندیم

۰۹۱۲۱۳۲۳۵۲۴


روزنامه همشهری

یکنفر خانم

یکنفر خانم , نیمه وقت جهت کاردر , بوفه نیازمندیم

۴۴۰۱۱۶۶۶


روزنامه همشهری

به یک کارگرساده و یک

به یک کارگرساده و یک , کارگر ماهر جهت کار در آبمیوه , بستنی بدون جای خواب نیازمندیم

ستارخان ۰۹۱۲۱۳۴۷۴۹۴


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی