آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ساده (رستوران)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (رستوران)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (رستوران)» اینجا کلیک کنید.

به کارگر

به کارگر , جهت کار در کترینگ با , جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۲۰۲۷۶۶  


نیازمندیهای همشهری

** کارگرساده رستوران **

** کارگرساده رستوران ** , بابیمه+پاداش+جای خواب +غذا , و زیر30سال نیازمندیم

تلفن: سيدخوزستاني ۰۹۹۰۲۳۳۰۰۱۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا جهت رستوران

کارگر ساده آقا جهت رستوران , کاردرآشپزخانه زیر23سال , با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۵۶۹۴۵  


نیازمندیهای همشهری

** کارگرساده رستوران **

** کارگرساده رستوران ** , بابیمه+پاداش+جای خواب +غذا , و زیر30سال نیازمندیم

تلفن: خانم شمالي ۷۷۶۷۱۷۴۶  


نیازمندیهای همشهری

نیروی دیپلمه آقا جهت

نیروی دیپلمه آقا جهت , رستوران هتل با جای خواب و غذا , (غیرسیگاری ظاهر آراسته)

تلفن: ۳۳۹۲۰۸۰۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده رستوران

کارگرساده رستوران , با بیمه ،پاداش ،جای خواب ، غذا , زیر 30 سال (خانم عرب)

تلفن: ۰۹۳۹۶۵۳۱۴۹۶  


نیازمندیهای همشهری

**کارگر ساده رستوران**

**کارگر ساده رستوران** , جای خواب+غذا +بیمه +پاداش , حقوق200 /1تا500 / 1زیر30سال

تلفن: خانم اهوازي ۰۹۳۷۵۳۳۵۵۴۸  


نیازمندیهای همشهری

* کارگر ساده *

* کارگر ساده * , و سالن کار نیازمندیم , پایه حقوق200 / 1م الی 400 / 1م

تلفن: ۰۹۳۳۴۴۲۶۱۱۹ -۰۹۹۰۴۱۲۹۳۷۱  


نیازمندیهای همشهری

نیروی کارکرده آشپزخانه

نیروی کارکرده آشپزخانه , فست فود , ساعت کار 30 : 10 الی 24 , با حقوق بالای 600 / 1 , با جای خواب، …

تلفن: ۰۹۰۲۶۳۹۹۷۵۵  


نیازمندیهای همشهری

فست فودزنجیره ای شیلا

فست فودزنجیره ای شیلا , کارگر ساده , ( آقا ) , زیر 30 سال , غیرسیگاری , حقوق250 /1 , آشنا به کار …

تلفن: ۸۸۷۲۱۲۲۰ - ۸۸۵۳۵۸۷۰ (داخلي ۲۰۱)  


نیازمندیهای همشهری

2 نفر کارگر رستوران

2 نفر کارگر رستوران , فوری با جای خواب و غذا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۱۶۵۲۷۹۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده و ماهر

تعدادی کارگر ساده و ماهر , حقوق 200 / 1 میلیون به بالا

تلفن: نظري ۷۷۶۸۴۰۸۳ ۰۹۹۰۲۱۵۳۳۶۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جهت فست فود

کارگر ساده جهت فست فود , حداکثر سن 25 سال , حقوق مکفی ،جای خواب + 3 وعده غذا

تلفن: ۰۹۱۸۰۱۰۴۹۱۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده رستوران شهرستانی

کارگرساده رستوران شهرستانی , آقاباجای خواب وغذا (تماس تایکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۲۷۵۲۶ و۰۹۱۲۹۴۶۳۶۳۲ ۷۷۵۳۲۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

« کارگر ساده رستوران »

« کارگر ساده رستوران » , حقوق 2 تا 500 / 3 میلیون , بیمه،غذا،پاداش،جای خواب(فوری)

تلفن: ۰۹۰۵۸۹۰۶۹۸۵ - ۰۹۰۵۸۹۰۶۹۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده جهت کار

تعدادی کارگرساده جهت کار , درباغ رستوران نارنج درشهریار , باجای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۸۶۶۲۰۵۸  


نیازمندیهای همشهری

*کارگرساده باجای خواب وغذا*

*کارگرساده باجای خواب وغذا* , حقوق 200 / 1م الی400 / 1م , (شروع به کار ازلحظه ورود )

تلفن: ۰۹۰۳۱۸۰۵۱۳۸ و ۷۷۶۱۹۰۷۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده باجای خواب+غذا

کارگرساده باجای خواب+غذا , +بیمه حقوق200 / 1 الی500 / 1

تلفن: ۰۹۳۰۵۷۰۰۳۶۷ ۰۹۳۶۰۲۷۹۴۰۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , با غذا و جای خواب , حقوق 300 / 1 به بالا

تلفن: ۰۹۳۷۸۴۷۴۷۴۹ - ۲۲۷۱۰۵۵۸  


نیازمندیهای همشهری

استخدام كارگر رستوران

به یکنفر کارگر فست فود با سابقه کار آشنا به کار گریل و همبرگر و یکنفر کارگر ساده نیازمندیم. حقوق …

تلفن: ۰۹۳۵۶۰۸۵۰۰۸,۰۹۳۵۶۰۸۵۰۰۸ 


نیازمندیهای همشهری

اگر لبخند روی لبتونه

اگر لبخند روی لبتونه , اگر نظم بخشی از زندگیتونه , اگربه کار دررستوران علاقه دارید , …

تلفن: ۰۹۳۹۱۲۸۴۷۵۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا جهت رستوران

کارگر ساده آقا جهت رستوران , کاردرآشپزخانه زیر23سال , با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۰۴۴۴۸۲۴۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده ساندویچی

کارگر ساده ساندویچی , 500 / 1م غیرسیگاری با جای , خواب و غذا (مترو خواجه عبدا...)

تلفن: ۰۹۱۰۲۷۷۰۷۵۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده و ماهر

تعدادی کارگر ساده و ماهر , حقوق 200 / 1 میلیون به بالا

تلفن: نظري ۷۷۶۸۴۰۸۳ ۰۹۹۰۲۱۵۳۳۶۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده موتورسوار

کارگر ساده موتورسوار , جهت رستوران،بدون جای خواب , ساعت کار 11صبح تا 12شب

تلفن: شرق تهران ۰۹۱۲۴۸۵۲۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

** کارگرساده رستوران **

** کارگرساده رستوران ** , بابیمه+پاداش+جای خواب +غذا , و زیر30سال نیازمندیم

تلفن: سيدخوزستاني ۰۹۹۰۲۳۳۰۰۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر کارگر ساده (ماهر)

به یکنفر کارگر ساده (ماهر) , جهت کار در رستوران , نیازمندیم . (محدوده انقلاب)

تلفن: ۰۹۹۰۲۰۲۸۰۳۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده باجای خواب+غذا

کارگرساده باجای خواب+غذا , +بیمه حقوق200 / 1 الی500 / 1

تلفن: ۰۹۳۰۵۷۰۰۳۶۷ ۰۹۳۶۰۲۷۹۴۰۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , با غذا و جای خواب , حقوق 300 / 1 به بالا

تلفن: ۰۹۳۷۸۴۷۴۷۴۹ - ۲۲۷۱۰۵۵۸  


نیازمندیهای همشهری

*کارگرساده باجای خواب وغذا*

*کارگرساده باجای خواب وغذا* , حقوق 200 / 1م الی400 / 1م , (شروع به کار ازلحظه ورود )

تلفن: ۰۹۰۳۱۸۰۵۱۳۸ و ۷۷۶۱۹۰۷۸  


نیازمندیهای همشهری

« کارگر ساده رستوران »

« کارگر ساده رستوران » , حقوق 2 تا 500 / 3 میلیون , بیمه،غذا،پاداش،جای خواب(فوری)

تلفن: ۰۹۰۵۸۹۰۶۹۸۵ - ۰۹۰۵۸۹۰۶۹۸۴  


نیازمندیهای همشهری

* کارگر ساده *

* کارگر ساده * , و سالن کار نیازمندیم , پایه حقوق200 / 1م الی 400 / 1م

تلفن: ۰۹۳۳۴۴۲۶۱۱۹ -۰۹۹۰۴۱۲۹۳۷۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده رستوران شهرستانی

کارگرساده رستوران شهرستانی , آقاباجای خواب وغذا (تماس تایکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۲۷۵۲۶ و۰۹۱۲۹۴۶۳۶۳۲ ۷۷۵۳۲۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جهت پیتزا فروشی

کارگر ساده جهت پیتزا فروشی , با جای خواب و غذا آشنا به , آشپزی محدوده کیانشهر

تلفن: ۰۹۱۹۵۸۵۷۰۲۹  


نیازمندیهای همشهری

** کارگرساده رستوران **

** کارگرساده رستوران ** , بابیمه+پاداش+جای خواب +غذا , و زیر30سال نیازمندیم

تلفن: خانم شمالي ۷۷۶۷۱۷۴۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , (صبحانه + نهار + شام) , با جای خواب - محدوده انقلاب

تلفن: ۰۹۱۹۹۵۶۵۵۱۸  


نیازمندیهای همشهری

* کارگر ساده شهرستانی *

* کارگر ساده شهرستانی * , زیر30سال با جای خواب و غذا , جهت رستوران نیازمندیم(لرستانی)

تلفن: ۰۹۳۰۲۸۸۴۰۵۲ - ۷۷۶۳۰۶۹۵  


نیازمندیهای همشهری

نیرو رستوران و سرایدار

نیرو رستوران و سرایدار , و غیره با جای خواب «آقا » , و شرایط عالی نیازمندیم

تلفن: ۷۷۶۵۷۱۳۰ - ۰۹۳۰۹۵۰۱۱۶۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر خانم و آقا

کارگر خانم و آقا , جهت رستوران نیازمندیم , محدوده مجیدیه شمالی

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۳۱۶۸۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده رستوران

کارگرساده رستوران , با بیمه ،پاداش ،جای خواب ، غذا , زیر 30 سال (خانم عرب)

تلفن: ۰۹۳۹۶۵۳۱۴۹۶  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر کارگر ساده

به یکنفر کارگر ساده , محدوده پاسداران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۰۲۳۲۹۲۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جهت آشپزخانه

کارگر ساده جهت آشپزخانه , فست فود نیازمندیم , پیتزا پاپاجان(میرداماد)

تلفن: ۰۹۱۹۴۰۱۰۴۱۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی خدماتی آقا

به تعدادی نیروی خدماتی آقا , کمک آشپز، سالادزن خانم , سن زیر30سال باحقوق مکفی ومزایا

تلفن: سعادت آباد ۰۹۱۰۱۷۴۵۵۳۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جهت کار در

کارگر ساده جهت کار در , رستوران ایرانی , محدوده زعفرانیه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۱۲۶۶۹۶۴۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , آشنا به موتورسواری , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۵۴۱۳۲  


نیازمندیهای همشهری

چند نفر کارگر ساده آشپزخانه

چند نفر کارگر ساده آشپزخانه , و ظرفشوی جهت کار در , محدوده غرب تهران نیازمندیم

تلفن: ۴۴۹۰۸۰۷۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر آقا (جوان)

کارگر آقا (جوان) , جهت کار در رستوران واقع , در ونک(با جای خواب)نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۷۳۲۰۷۶۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده رستوران شهرستانی

کارگرساده رستوران شهرستانی , آقاباجای خواب وغذا (تماس تایکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۲۷۵۲۶ و۰۹۱۲۹۴۶۳۶۳۲ ۷۷۵۳۲۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در رستوران , نیازمندیم , ساعت تماس از : , 9 صبح الی 16 ,

تلفن: ۲۶۲۳۱۶۳۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت نظافت و خدمات , با شرایط عالی - محدوده آرژانتین

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۲۱۵۰۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده فست فود

کارگر ساده فست فود , با جای خواب ، صبحانه , ناهار ، شام نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۵۶۶۲۰۰۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا زیر25سال

کارگر ساده آقا زیر25سال , با ناهار + شام + جای خواب , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۹۶۲۳۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده

کارگرساده , جهت کار در آشپزخانه , (محدوده پونک)

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۲۲۸۸۷  


نیازمندیهای همشهری

اگر لبخند روی لبتونه

اگر لبخند روی لبتونه , اگر نظم بخشی از زندگیتونه , اگربه کار دررستوران علاقه دارید , …

تلفن: ۰۹۳۹۱۲۸۴۷۵۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده رستوران

کارگرساده رستوران , با بیمه ،پاداش ،جای خواب ، غذا , زیر 30 سال (خانم عرب)

تلفن: ۰۹۳۹۶۵۳۱۴۹۶  


نیازمندیهای همشهری

به کارگر

به کارگر , جهت کار در فست فود , محدوده خیابان‎مطهری نیازمندیم

تلفن: ۸۸۳۰۴۲۳۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , با غذا و جای خواب , حقوق 300 / 1 به بالا

تلفن: ۰۹۳۷۸۴۷۴۷۴۹ - ۲۲۷۱۰۵۵۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده باجای خواب+غذا

کارگرساده باجای خواب+غذا , +بیمه حقوق200 / 1 الی500 / 1

تلفن: ۰۹۳۰۵۷۰۰۳۶۷ ۰۹۳۶۰۲۷۹۴۰۸  


نیازمندیهای همشهری

*کارگرساده باجای خواب وغذا*

*کارگرساده باجای خواب وغذا* , حقوق 200 / 1م الی400 / 1م , (شروع به کار ازلحظه ورود )

تلفن: ۰۹۰۳۱۸۰۵۱۳۸ و ۷۷۶۱۹۰۷۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده آقاجهت فست فود

کارگرساده آقاجهت فست فود , آشنا به موتور سواری , با صبحانه ، ناهار ، شام و جای خواب

تلفن: ۰۹۱۹۳۹۳۲۰۲۵  


نیازمندیهای همشهری

اگر لبخند روی لبتونه

اگر لبخند روی لبتونه , اگر نظم بخشی از زندگیتونه , اگربه کار دررستوران علاقه دارید , …

تلفن: ۰۹۳۹۱۲۸۴۷۵۲  


نیازمندیهای همشهری

**تعدادی کارگر ساده **

**تعدادی کارگر ساده ** , جهت کار در باغچه رستوران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۵۳۰۹۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده رستوران و سرایدار

کارگرساده رستوران و سرایدار , و غیره با جای خواب «آقا » , و شرایط عالی نیازمندیم

تلفن: ۷۷۶۵۷۱۳۰ - ۰۹۳۰۹۵۰۱۱۶۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده جهت رستوران

کارگرساده جهت رستوران , نیمه وقت ساعت کاری 10 تا 17 , بدون جای خواب با ناهارحقوق 1 م

تلفن: ۰۹۳۶۱۴۲۹۱۴۰ - ۰۹۹۱۱۰۱۲۱۹۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر آقا (جوان)

کارگر آقا (جوان) , جهت کار در رستوران واقع , در ونک(با جای خواب)نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۷۳۲۰۷۶۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده فست فود

کارگر ساده فست فود , با جای خواب ، صبحانه , ناهار ، شام نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۵۶۶۲۰۰۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده و سالن کار

کارگر ساده و سالن کار , در جگرکی نیازمندیم , تماس 10صبح به بعد

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۰۱۲۱۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده جهت

تعدادی کارگرساده جهت , فست فود باصبحانه،ناهار،شام , و جای خواب(شعبه شهرک غرب)

تلفن: ۸۸۵۸۴۲۳۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جهت کار در

کارگر ساده جهت کار در , فست فود معتبرنیازمندیم , با جای خواب ، ناهار و شام

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۱۱۱۷و۴۴۳۳۷۳۱۲  


نیازمندیهای همشهری

پرسنل ساده رستوران

پرسنل ساده رستوران , جای خواب , + ناهار و شام , ( غیر سیگاری ) , یوسف آباد،جهان آرا،بین53و55 …

تلفن: ۰۹۳۳۹۶۶۳۲۳۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آشپزخانه

کارگر ساده آشپزخانه , جهت کار در رستوران فرنگی , (محدوده پل رومی)تماس 10به بعد

تلفن: ۰۹۱۲۸۱۲۱۴۵۸  


نیازمندیهای همشهری

* کارگر ساده *

* کارگر ساده * , و سالن کار نیازمندیم , پایه حقوق200 / 1م الی 400 / 1م

تلفن: ۰۹۳۳۴۴۲۶۱۱۹ -۰۹۹۰۴۱۲۹۳۷۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده فست فود

کارگرساده فست فود , حقوق بالا باجای خواب و بیمه , نیازمندیم.محدوده سعادت آباد

تلفن: ۰۹۳۵۳۳۹۳۹۲۹  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه رستوران های

مجموعه رستوران های , زنجیره ای از تعدادی , کارگرساده رستوران , باحداکثرسن30سال به همراه …

تلفن: ۲۲۷۲۵۶۲۶ - ۲۲۷۴۸۶۴۲  


نیازمندیهای همشهری

** کارگرساده رستوران **

** کارگرساده رستوران ** , بابیمه+پاداش+جای خواب +غذا , و زیر30سال نیازمندیم

تلفن: سيدخوزستاني ۰۹۹۰۲۳۳۰۰۱۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده موتورسوار

کارگر ساده موتورسوار , جهت کار در رستوران , ساعت کار 11صبح تا 12شب

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۵۲۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده موتورسوار

کارگر ساده موتورسوار , جهت کار در رستوران , ساعت کار 11صبح تا 12شب

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۵۲۰۳۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , با غذا و جای خواب , حقوق 300 / 1 به بالا

تلفن: ۰۹۳۷۸۴۷۴۷۴۹ - ۲۲۷۱۰۵۵۸  


نیازمندیهای همشهری

*کارگرساده باجای خواب وغذا*

*کارگرساده باجای خواب وغذا* , حقوق 200 / 1م الی400 / 1م , (شروع به کار ازلحظه ورود )

تلفن: ۰۹۰۳۱۸۰۵۱۳۸ و ۷۷۶۱۹۰۷۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده باجای خواب+غذا

کارگرساده باجای خواب+غذا , +بیمه حقوق200 / 1 الی500 / 1

تلفن: ۰۹۳۰۵۷۰۰۳۶۷ ۰۹۳۶۰۲۷۹۴۰۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده ( فست فود )

کارگر ساده ( فست فود ) , بیمه + جای خواب + , 3 وعده غذا

تلفن: ۰۹۱۲۹۶۴۵۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا آشنا به

کارگر ساده آقا آشنا به , امورکترینگ وموتورسواری , (محدوده نیاوران)

تلفن: ۰۹۳۳۴۴۲۵۱۲۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر کارگر ساده

به یک نفر کارگر ساده , جهت ظرفشویی و نظافت , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۵۰۰۵۰۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در رستوران 5 ستاره , ( سعادت آباد )

تلفن: ۲۲۰۸۴۸۴۶  


نیازمندیهای همشهری

به چند کارگر جهت همکاری در

به چند کارگر جهت همکاری در , رستوران در2شعبه سه راه سیمان جاده , خاوران وعبدل آباد بدون …

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۰۲۵۹۵ تماس۱۶به بعد  


نیازمندیهای همشهری

اگر لبخند روی لبتونه

اگر لبخند روی لبتونه , اگر نظم بخشی از زندگیتونه , اگربه کار دررستوران علاقه دارید , …

تلفن: ۰۹۳۹۱۲۸۴۷۵۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر ساده آقا جهت کار

به یک کارگر ساده آقا جهت کار , در تهیه غذا با جای خواب , نیازمندیم ( ولیعصر - پارک ملت )

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۶۳۰۶۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی‏کارگرساده‏رستوران‏آقا

تعدادی‏کارگرساده‏رستوران‏آقا , جهت‎ آشپزخانه‏ و پیتزایی , باجای خواب «رستوران‏ایتالیایی»

تلفن: ۰۹۲۱۳۷۷۲۸۲۷و۰۹۳۷۰۵۸۱۸۲۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده آشنا به کار

کارگرساده آشنا به کار , فست فود , منطقه آجودانیه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۸۷۲۰۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده وظرفشوی رستوران

کارگرساده وظرفشوی رستوران , سن 20 تا 27 حقوق1میلیون , جای خواب + غذا

تلفن: ۰۹۱۲۷۱۶۴۴۰۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جهت کار در

کارگر ساده جهت کار در , تهیه غذاپایه حقوق200 / 1م , (ساعت کار8تا16و19تا23)

تلفن: جنت آبادجنوبي۴۴۴۴۷۳۹۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده رستوران شهرستانی

کارگرساده رستوران شهرستانی , آقاباجای خواب وغذا (تماس تایکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۲۷۵۲۶ و۰۹۱۲۹۴۶۳۶۳۲ ۷۷۵۳۲۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر نیرو جهت کار در

به یکنفر نیرو جهت کار در , آشپزخانه کافه رستوران , و نظافت نیازمندیم - نیاوران

تلفن: ۲۲۳۹۷۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا

کارگر ساده آقا , جهت رستوران بدون جای خواب , میدان شوش نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۶۶۲۱۰۱۱  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر نیرو جهت کار در

به یکنفر نیرو جهت کار در , آشپزخانه کافه رستوران , و نظافت نیازمندیم - نیاوران

تلفن: ۲۲۳۹۷۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری

استخدام مجموعه رستوران

استخدام مجموعه رستوران , واقع در الهیه , کارگر ساده رستوران , ایرانی و فرنگی , بدون جای …

تلفن: ۲۶۲۰۶۰۰۸  


نیازمندیهای همشهری

استخدام مجموعه رستوران

استخدام مجموعه رستوران , واقع در الهیه , کارگر ساده رستوران , ایرانی و فرنگی , بدون جای …

تلفن: ۲۶۲۰۶۰۰۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , با غذا و جای خواب , حقوق 300 / 1 به بالا

تلفن: ۰۹۳۷۸۴۷۴۷۴۹ - ۲۲۷۱۰۵۵۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده باجای خواب+غذا

کارگرساده باجای خواب+غذا , +بیمه حقوق200 / 1 الی500 / 1

تلفن: ۰۹۳۰۵۷۰۰۳۶۷ ۰۹۳۶۰۲۷۹۴۰۸  


نیازمندیهای همشهری

*کارگرساده باجای خواب وغذا*

*کارگرساده باجای خواب وغذا* , حقوق 200 / 1م الی400 / 1م , (شروع به کار ازلحظه ورود )

تلفن: ۰۹۰۳۱۸۰۵۱۳۸ و ۷۷۶۱۹۰۷۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده رستوران

کارگرساده رستوران , با بیمه،پاداش،جای خواب،غذا , زیر 30 سال (خانم عرب)

تلفن: ۰۹۳۹۶۵۳۱۴۹۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت رستوران ایرانی , با جای خواب ،سعادت آباد نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۸۳۶۲۶۱۹  


نیازمندیهای همشهری

رستوران واقع در الهیه

رستوران واقع در الهیه , استخدام کارگر ساده رستوران , بدون جای خواب ، با غذا و بیمه

تلفن: ۲۶۲۰۶۰۰۸  


نیازمندیهای همشهری

مرغ سوخاری کوپال

مرغ سوخاری کوپال , ( شهرک غرب ) , به تعدادی نیروی آماده بکار , در آشپزخانه فست فود , با جای …

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۴۳۹۷۷ ۰۹۱۲۱۱۱۸۹۶۶  


نیازمندیهای همشهری

# نیروی آقا #

# نیروی آقا # , در آشپزخانه فست فود , یافت آبادبلوارمعلم

تلفن: ۶۶۶۸۶۲۴۳و۶۶۶۶۱۸۲۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگررستوران غیرسیگاری

کارگررستوران غیرسیگاری , جای خواب+3وعده غذاآدرس:مطهری , بعدازشریعتی نبش سروش رستوران

تلفن: بادبادک ۸۸۴۷۱۷۶۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگرساده خانم وآقا

به تعدادی کارگرساده خانم وآقا , جهت کاردرتهیه غذابا سابقه کار , بدون جای خواب نیازمندیم-پاسداران

تلفن: ۲۲۸۵۵۷۷۶  


نیازمندیهای همشهری

مجموعه رستوران های

مجموعه رستوران های , زنجیره ای از تعدادی , کارگرساده رستوران , باحداکثرسن30سال به همراه …

تلفن: ۲۲۷۲۵۶۲۶ - ۲۲۷۴۸۶۴۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جهت کار درتهیه غذا

کارگر ساده جهت کار درتهیه غذا , با 3 وعده غذایی + جای خواب , نیازمندیم (محدوده تهرانپارس)

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۷۰۲۲۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر کارگر ساده آقا

به یک نفر کارگر ساده آقا , با جای خواب نیازمندیم , جهت کاردر تهیه غذا

تلفن: ۶۶۱۲۳۵۵۷  


نیازمندیهای همشهری

به 2 نفر کارگر ساده

به 2 نفر کارگر ساده , و سالن کار نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۳۸۱۰۵۴۱۳۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی

تعدادی نیروی , خانم و آقا روزمزد , جهت رستوران و سفره خانه , مهتاب ری نیازمندیم , محدوده …

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۱۵۵۱۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده رستوران شهرستانی

کارگرساده رستوران شهرستانی , آقاباجای خواب وغذا (تماس تایکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۲۷۵۲۶ و۰۹۱۲۹۴۶۳۶۳۲ ۷۷۵۳۲۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

** کارگرساده رستوران **

** کارگرساده رستوران ** , بابیمه+پاداش+جای خواب +غذا , و زیر30سال نیازمندیم

تلفن: سيدخوزستاني ۰۹۹۰۲۳۳۰۰۱۸  


نیازمندیهای همشهری

« کارگر ساده رستوران »

« کارگر ساده رستوران » , حقوق 2 تا 500 / 3 میلیون , بیمه،غذا،پاداش،جای خواب(فوری)

تلفن: ۰۹۰۵۸۹۰۶۹۸۵ - ۰۹۰۵۸۹۰۶۹۸۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , با غذا و جای خواب , حقوق 300 / 1 به بالا

تلفن: ۰۹۳۷۸۴۷۴۷۴۹ - ۲۲۷۱۰۵۵۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در فست فود , با جای خواب (سعادت آباد)

تلفن: ۰۹۹۰۵۳۶۸۶۷۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جهت فست فود

کارگر ساده جهت فست فود , حداکثر سن 25 سال , حقوق مکفی ،جای خواب + 3 وعده غذا

تلفن: ۰۹۱۸۰۱۰۴۹۱۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده باجای خواب+غذا

کارگرساده باجای خواب+غذا , +بیمه حقوق200 / 1 الی500 / 1

تلفن: ۰۹۳۰۵۷۰۰۳۶۷ ۰۹۳۶۰۲۷۹۴۰۸  


نیازمندیهای همشهری

*کارگرساده باجای خواب وغذا*

*کارگرساده باجای خواب وغذا* , حقوق 200 / 1م الی400 / 1م , (شروع به کار ازلحظه ورود )

تلفن: ۰۹۰۳۱۸۰۵۱۳۸ و ۷۷۶۱۹۰۷۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , با غذا و جای خواب , حقوق 300 / 1 به بالا

تلفن: ۰۹۳۷۸۴۷۴۷۴۹ - ۲۲۷۱۰۵۵۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده باجای خواب+غذا

کارگرساده باجای خواب+غذا , +بیمه حقوق200 / 1 الی500 / 1

تلفن: ۰۹۳۰۵۷۰۰۳۶۷ ۰۹۳۶۰۲۷۹۴۰۸  


نیازمندیهای همشهری

*کارگرساده باجای خواب وغذا*

*کارگرساده باجای خواب وغذا* , حقوق 200 / 1م الی400 / 1م , (شروع به کار ازلحظه ورود )

تلفن: ۰۹۰۳۱۸۰۵۱۳۸ و ۷۷۶۱۹۰۷۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده رستوران

کارگر ساده رستوران , به صورت پاره وقت , در رستوران برند

تلفن: ۲۲۹۳۳۸۰۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , با جای خواب و غذا , جهت فست فود تماس11 الی 20

تلفن: تهرانپارس ۰۹۱۲۹۱۵۳۹۶۲  


نیازمندیهای همشهری

فست فودزنجیره ای شیلا

فست فودزنجیره ای شیلا , کارگر ساده , ( آقا ) , زیر 30 سال , غیرسیگاری , حقوق150 /1 , آشنا به کار …

تلفن: ۸۸۷۲۱۲۲۰ - ۸۸۵۳۵۸۷۰ (داخلي ۲۰۱)  


نیازمندیهای همشهری

هتل آزادی و ممد استیک

هتل آزادی و ممد استیک , کارگر ساده و ظرفشوی (آقا) , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۲۸۲۷۴۵۸۶  


نیازمندیهای همشهری

**کارگر ساده رستوران**

**کارگر ساده رستوران** , جای خواب، غذا، بیمه، پاداش , حقوق200 / 1تا500 / 1زیر30سال

تلفن: خانم کردستاني ۰۹۱۸۵۸۳۵۵۸۵  


نیازمندیهای همشهری

* کارگر ساده *

* کارگر ساده * , و سالن کار نیازمندیم , پایه حقوق200 / 1م الی 400 / 1م

تلفن: ۰۹۳۳۴۴۲۶۱۱۹ -۰۹۹۰۴۱۲۹۳۷۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده تهیه غذا

کارگرساده تهیه غذا , حقوق ماهیانه 200 / 1م به بالا , فقط 1 شیفت ساعت 7 تا 17 , جای خواب،مترومیرزای …

تلفن: ۰۹۰۱۵۱۴۴۹۶۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در فست فود , محدوده هفت حوض نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۶۱۲۵۹۵۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده خانم یا آقا

کارگر ساده خانم یا آقا , با جای خواب نیازمندیم , (محدوده قیطریه)

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۳۸۷۱۵ و ۲۲۲۴۱۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده جهت

تعدادی کارگرساده جهت , فست فود باصبحانه،ناهار،شام , و جای خواب(شعبه شهرک غرب)

تلفن: ۸۸۵۸۴۲۳۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده جهت

تعدادی کارگرساده جهت , فست فود باصبحانه،ناهار،شام , و جای خواب(شعبه سعادت آباد)

تلفن: ۴۰۸۸۰۲۸۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا جهت رستوران

کارگر ساده آقا جهت رستوران , کاردرآشپزخانه زیر23سال , با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۵۶۹۴۵  


نیازمندیهای همشهری

** کارگرساده رستوران **

** کارگرساده رستوران ** , بابیمه+پاداش+جای خواب +غذا , و زیر30سال نیازمندیم

تلفن: خانم شمالي ۷۷۶۷۱۷۴۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , نیازمندیم , تماس 10 صبح به بعد

تلفن: ۰۹۳۰۵۸۰۷۵۰۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده و ماهر جهت کاردر

کارگرساده و ماهر جهت کاردر , فست فود باجای خواب , صبحانه و ناهار - گیشا

تلفن: ۰۹۱۲۷۷۸۹۷۶۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت فست فود , شهرری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۶۳۳۰۴  


نیازمندیهای همشهری

استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده , در فست فود برند , جای خواب + بیمه , صبحانه - نهار - شام ,

تلفن: ۲۲۹۳۳۸۰۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده کبابی

کارگر ساده کبابی , با حقوق مکفی , منطقه میرداماد

تلفن: ۰۹۱۲۳۶۹۰۲۵۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده رستوران شهرستانی

کارگرساده رستوران شهرستانی , آقاباجای خواب وغذا (تماس تایکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۲۷۵۲۶ و۰۹۱۲۹۴۶۳۶۳۲ ۷۷۵۳۲۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

* کارگر ساده شهرستانی *

* کارگر ساده شهرستانی * , زیر30سال با جای خواب و غذا , جهت رستوران نیازمندیم(لرستانی)

تلفن: ۰۹۳۰۲۸۸۴۰۵۲ - ۷۷۶۳۰۶۹۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده باجای خواب+غذا

کارگرساده باجای خواب+غذا , +بیمه حقوق200 / 1 الی500 / 1

تلفن: ۰۹۳۰۵۷۰۰۳۶۷ ۰۹۳۶۰۲۷۹۴۰۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , با غذا و جای خواب , حقوق 300 / 1 به بالا

تلفن: ۰۹۳۷۸۴۷۴۷۴۹ - ۲۲۷۱۰۵۵۸  


نیازمندیهای همشهری

*کارگرساده باجای خواب وغذا*

*کارگرساده باجای خواب وغذا* , حقوق 200 / 1م الی400 / 1م , (شروع به کار ازلحظه ورود )

تلفن: ۰۹۰۳۱۸۰۵۱۳۸ و ۷۷۶۱۹۰۷۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر تمام وقت غیرسیگاری

کارگر تمام وقت غیرسیگاری , همراه با جای خواب , حوالی مسعودیه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۰۲۰۸۳۵۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا جهت رستوران

کارگر ساده آقا جهت رستوران , کاردرآشپزخانه زیر23سال , با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۰۴۴۴۸۲۴۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر آقا (جوان)

کارگر آقا (جوان) , جهت کار در رستوران واقع , در ونک(با جای خواب)نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۷۳۲۰۷۶۲  


نیازمندیهای همشهری

** کارگرساده رستوران **

** کارگرساده رستوران ** , بابیمه+پاداش+جای خواب +غذا , و زیر30سال نیازمندیم

تلفن: سيدخوزستاني ۰۹۹۰۲۳۳۰۰۱۸  


نیازمندیهای همشهری

**کارگر ساده رستوران**

**کارگر ساده رستوران** , جای خواب+غذا +بیمه +پاداش , حقوق200 /1تا500 / 1زیر30سال

تلفن: آقاي اهوازي ۰۹۳۷۵۳۳۵۵۴۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده فست فود

کارگر ساده فست فود , با جای خواب ، صبحانه , ناهار ، شام نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۵۶۶۲۰۰۱  


نیازمندیهای همشهری

« کارگر ساده رستوران »

« کارگر ساده رستوران » , حقوق 2 تا 500 / 3 میلیون , بیمه،غذا،پاداش،جای خواب(فوری)

تلفن: ۰۹۰۵۸۹۰۶۹۸۵ - ۰۹۰۵۸۹۰۶۹۸۴  


نیازمندیهای همشهری

* کارگر آشپزخانه *

* کارگر آشپزخانه * , با سابقه کار و جای خواب , جهت رستوران در زعفرانیه

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۲۰۸۶۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده و ماهر

تعدادی کارگر ساده و ماهر , حقوق 200 / 1 میلیون به بالا

تلفن: نظري ۷۷۶۸۴۰۸۳ ۰۹۹۰۲۱۵۳۳۶۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده رستوران

کارگرساده رستوران , با بیمه ،پاداش ،جای خواب ، غذا , زیر 30 سال نیازمندیم

تلفن: خانم عرب ۰۹۳۹۶۵۳۱۴۹۶  


نیازمندیهای همشهری

* کارگر ساده *

* کارگر ساده * , و سالن کار نیازمندیم , پایه حقوق200 / 1م الی 400 / 1م

تلفن: ۰۹۳۳۴۴۲۶۱۱۹ -۰۹۹۰۴۱۲۹۳۷۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده ساندویچی

کارگر ساده ساندویچی , (صبحانه + نهار + شام) , محدوده انقلاب

تلفن: ۰۹۱۹۹۵۶۵۵۱۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت رستوران محدوده جردن , با جای خواب

تلفن: ۰۹۰۲۲۲۰۵۴۵۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا غیرسیگاری

کارگر ساده آقا غیرسیگاری , با جای خواب و غذا ، زیر40سال , حداقل دیپلم ، باحقوق مکفی

تلفن: ستارخان ۰۹۱۹۶۲۰۹۴۰۰  


نیازمندیهای همشهری