به یک نفر خانم

به یک نفر خانم , حداکثر 40سال , نزدیک به شمال تهران , جهت انجام امور منزل , بصورت نیمه وقت …

۰۹۱۲۶۱۸۶۸۷۰


همشهری

خانمی جهت انجام امور منزل

خانمی جهت انجام امور منزل , بصورت شبانه روزی , نیازمندیم

۲۲۴۸۳۱۷۴


همشهری

خانمی با تجربه جهت امورمنزل

خانمی با تجربه جهت امورمنزل , حقوق 800 ساعت 9 الی 17 , فقط غرب تهران

۰۹۱۲۱۸۸۵۸۱۷


همشهری

به یک خانم جهت

به یک خانم جهت , امور منزل در محدوده , غرب تهران نیازمندیم

۰۹۳۵۱۰۲۰۰۶۳


همشهری

تعدادی آقا و خانم با تجربه

تعدادی آقا و خانم با تجربه , با در آمد 500 / 1 م , جهت نظافت منازل وراه پله نیازمندیم

۸۸۹۳۱۶۷۵


همشهری

به خانمی جهت امور منزل

به خانمی جهت امور منزل , نیازمندیم

۰۹۱۹۶۰۶۸۱۶۲ ۲۲۳۴۴۷۴۳


همشهری

خانمی جهت امور منزل

خانمی جهت امور منزل , به صورت نیمه وقت یا , شبانه روزی نیازمندیم

۳۳۹۶۳۴۶۶


همشهری

به یک مستخدم خانم

به یک مستخدم خانم , ترجیحا جوان جهت کار در منزل , با ساعت کاری مناسب نیازمندیم

۰۹۳۵۶۰۰۴۷۰۴


همشهری

شرکتی خدماتی ( فرمانیه )

شرکتی خدماتی ( فرمانیه ) , نظافتچی و خدمتکار خانم وآقا , درآمد روزانه 80 هزار تومان …

۲۲۸۱۶۴۷۰


همشهری

خانمی جهت انجام

خانمی جهت انجام , امور منزل نیازمندیم , محدوده پیروزی

۰۹۱۹۳۷۴۸۴۸۸و۶۶۸۸۸۳۹۶


همشهری

خدمتکارخانم

خدمتکارخانم , جهت امورآشپزی ومنزل8ساعت , کارحداقل35سال متعهد با ضامن

۰۹۱۲۱۴۹۱۶۴۰ـ۲۲۴۳۳۳۳۱


همشهری

خانمی حداکثر 30ساله

خانمی حداکثر 30ساله , بصورت روزانه یاشبانه روزی , جهت امور منزل نیازمندیم

۲۲۵۹۶۰۶۴


همشهری

کارگر ساده خانم

کارگر ساده خانم , تمام وقت - جهت انجام , امور منزل نیازمندیم

۸۸۸۳۴۹۵۰


همشهری

تعدادی آقاوخانم بادرآمد

تعدادی آقاوخانم بادرآمد , 200 / 1 م آقاباجای خواب جهت , نظافت . م گرگان کوچه اقبالی پ 44

۷۷۵۴۹۸۹۶


همشهری

به یک کارگر خانم

به یک کارگر خانم , جهت امور منزل و آشپزی , محدوده درکه نیازمندیم

۰۹۳۹۸۴۲۷۶۰۰


همشهری

به یک خانم

به یک خانم , جهت امور منزل و آشپزی , از ساعت 11 الی 16 , ساکن غرب تهران , با حقوق 650 هزار تومان …

۴۴۲۴۱۹۷۲


همشهری

به یک خانم ماهر

به یک خانم ماهر , جهت کار در منزل , با ضامن معتبر ، حقوق مکفی , نیازمندیم ، حوالی پاسداران …

۶۶۷۳۹۷۵۳


همشهری

به بانویی خوش سلیقه

به بانویی خوش سلیقه , جهت اداره امور منزل , به صورت شبانه روزی , نیازمندیم , دستمزدبراساس …

۰۹۳۰۸۷۳۸۲۰۱


همشهری

خانم

خانم , جهت انجام امور منزل , نیازمندیم

۰۹۱۰۹۴۴۶۰۸۴


همشهری

خانم فعال جهت امور منزل

خانم فعال جهت امور منزل , شبانه روزی , با ضامن معتبر نیازمندیم

۸۸۵۲۲۷۹۷


همشهری

خدمتکار خانم

خدمتکار خانم , جهت کار در منزل , تمام وقت دارای تحصیلات , حداقل دیپلم , با ضمانت معتبر …

۸۸۵۰۲۹۹۸


همشهری

به یک نفر خانم

به یک نفر خانم , جهت امور منزل و آشپزی , نیازمندیم ( شبانه روزی )

۰۹۱۹۶۰۷۰۰۹۷


همشهری

خانمی جوان 4روز در هفته

خانمی جوان 4روز در هفته , تمام وقت ، جهت انجام , امور منزل حقوق 500 / 1م

۲۶۷۰۲۴۳۸


همشهری

خانمی میانسال جهت امور

خانمی میانسال جهت امور , منزل جهت روزهای زوج هفته , به صورت شبانه روزی باحقوق , ثابت مراجعه …

ط ۳ واحد ۸ - ۴۴۰۳۷۵۲۴


همشهری

به یک خانم میانسال

به یک خانم میانسال , جهت انجام امورمنزل خانم سالمند , به صورت شبانه روزی نیازمندیم

۰۹۱۲۳۴۰۹۰۶۹


همشهری

انجام امور روزانه منزل

انجام امور روزانه منزل , 6 ساعت در روز , ( عصر ها )

۰۹۱۲۳۱۳۵۶۸۸


همشهری

شرکت به گستر

شرکت به گستر , کارگرروزانه و شبانه روزی جهت , امورمنزل وسالمند باحقوق مکفی

۸۸۴۵۹۶۶۹ ـ ۸۶۰۲۵۳۴۷


همشهری

به یک خدمتکار خانم

به یک خدمتکار خانم , جهت انجام امور منزل , 24 ساعته نیازمندیم

۰۹۱۲۲۱۶۴۷۸۰


همشهری

به یک خدمتکار پاره وقت

به یک خدمتکار پاره وقت , جهت امور منزل , نیازمندیم

۸۸۴۲۰۵۴۸ و ۰۹۱۲۸۱۹۵۶۴۵


همشهری

خانمی ماهر و کارآزموده

خانمی ماهر و کارآزموده , جهت امور منزل و آشپزی , هفته ای30ساعت باحقوق مکفی

۵۵۳۹۰۵۶۳


همشهری

به یک نفر خانم جهت امور

به یک نفر خانم جهت امور , منزل حداکثر سن 30 سال , درهفته4روز نیمه وقت(غرب تهران)

۴۴۳۰۴۳۹۸


همشهری

خانم جهت انجام امورمنزل

خانم جهت انجام امورمنزل , بصورت 24ساعته نیازمندیم , حقوق200 / 1م - پیشوای ورامین …

۰۹۲۱۳۷۰۱۲۶۴


همشهری

خانم جوان جهت امور منزل

خانم جوان جهت امور منزل , نیازمندیم - محدوده میدان , خراسان-تماس ازساعت 15به بعد

۰۹۳۹۱۹۰۷۲۷۹ و ۳۳۵۰۶۹۴۱


همشهری

کارگر روزانه و شبانه روزی

کارگر روزانه و شبانه روزی , جهت امور منزل ، کودک , سالمند با حقوق مکفی نیازمندیم

۶۶۸۶۹۲۳۷


همشهری

تعدادی نیروی خانم جهت

تعدادی نیروی خانم جهت , امورمنزل روزانه ، قراردادی , و روزمزد با حقوق بالای 500 / 1

خانم محمدي ۷۷۶۸۸۳۴۵


همشهری

به یک کارگر خانم

به یک کارگر خانم , جهت امور منزل و آشپزی , محدوده درکه نیازمندیم

۰۹۳۹۸۴۲۷۶۰۰


همشهری

خانمی جهت انجام امور منزل

خانمی جهت انجام امور منزل , بصورت شبانه روزی , نیازمندیم

۲۲۴۸۳۱۷۴


همشهری

خانم متعهد و مرتب جهت

خانم متعهد و مرتب جهت , امورمنزل ونگهداری کودک، حداکثر , 40ساله، ترجیحاآشنا مکالمه ایتالیایی

۰۹۹۰۰۵۲۲۹۶۷


همشهری

تعدادی نیروی آقا بصورت

تعدادی نیروی آقا بصورت , روزمزد ، جهت انجام امور منزل , بدون جای خواب فوری نیازمندیم

۷۷۹۵۷۸۱۲


همشهری

یک خانم جهت امورمنزل

یک خانم جهت امورمنزل , حداکثر سن تا 35سال , محدوده اقدسیه نیازمندیم

۷۷۷۲۰۵۱۴


همشهری

خانمی جهت امورمنزل بدون

خانمی جهت امورمنزل بدون , فرزند از 30 تا 50سال , روزانه-شبانه روزی -تماس تا1هفته

۰۹۱۲۸۱۵۰۲۴۱


همشهری

خانم دیپلمه تمام وقت

خانم دیپلمه تمام وقت , با سابقه جهت امور منزل , با ضامن معتبر نیازمندیم

۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۰ - ۴۴۴۹۳۵۳۲


همشهری

به بانویی خوش سلیقه

به بانویی خوش سلیقه , جهت اداره امور منزل , به صورت شبانه روزی , نیازمندیم , دستمزدبراساس …

۰۹۳۰۸۷۳۸۲۰۱


همشهری

خانم فعال جهت امور منزل

خانم فعال جهت امور منزل , شبانه روزی , با ضامن معتبر نیازمندیم

۸۸۵۲۲۷۹۷


همشهری

جهت امور منزل

نیازمندیم , جهت امور منزل , تعدادی نیروی خانم ,

۵۵۴۷۴۰۶۷


همشهری

شبانه روزی،ترجیحاشهرستانی

میدان ولیعصرپاساژکیش واحد34 , شبانه روزی،ترجیحاشهرستانی , خدمتکارخانم ،حداکثر30سال …

۰۹۳۵۸۸۰۱۸۶۴و۸۸۸۰۱۸۶۴


همشهری

فوری نیازمندیم

نیروی خانم جهت انجام , فوری نیازمندیم , امور منزل بصورت روزانه ,

۷۷۹۵۷۸۱۲


همشهری

خانمی جهت امور منزل با سفته

وضامن معتبر ساعت کار , خانمی جهت امور منزل با سفته , 10الی19 تماس10صبح به بعد ,

ساکن غرب تهران ۲۲۱۴۲۸۷۶


همشهری

جهت انجام امور منزل

نیازمندیم(ساعت تماس14 الی24 ) , جهت انجام امور منزل , به یک نفر خانم ,

۰۹۱۲۶۱۵۷۷۵۷


همشهری

خانم جهت امورمنزل وکودک

شبانه روزی حداقل3سال سابقه , خانم جهت امورمنزل وکودک , حداکثر 35 ساله از 500 / 1 تا2م ,

۰۹۱۰۱۰۰۳۸۹۵


همشهری

تماس 10 الی 19

جهت تمامی امورمنزل نیازمندیم , تماس 10 الی 19 , به یک خانم میانسال ,

۶۶۹۲۵۴۷۴


همشهری

خانمی جهت انجام امور منزل

نیازمندیم , خانمی جهت انجام امور منزل , بصورت شبانه روزی ,

۲۲۴۸۳۱۷۴


همشهری

نیازمندیم

یکنفر نیروی خانم , نیازمندیم , جهت امور منزل ,

۰۹۱۲۷۹۰۱۰۸۵


همشهری

جهت کاردرمنزل

نیازمندیم , جهت کاردرمنزل , به یک خانم ,

۰۹۱۹۰۰۶۰۵۸۰


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی