خدمتکار خانم جهت نظافت

خدمتکار خانم جهت نظافت , منزل به صورت شبانه روزی , نیازمندیم

۰۹۳۹۶۸۶۴۹۱۱


روزنامه همشهری

به یک خانم

به یک خانم , جهت انجام امور منزل , تمام وقت نیازمندیم

۰۹۳۷۵۹۹۳۲۲۳ - ۲۲۸۴۵۳۳۲


روزنامه همشهری

به یکنفر خانم با تجربه

به یکنفر خانم با تجربه , جهت انجام امور منزل , بصورت شبانه روزی نیازمندیم

۰۹۳۶۶۰۳۲۰۲۳


روزنامه همشهری

به خانمی با تجربه و موجه

به خانمی با تجربه و موجه , ترجیحا میانسال جهت امورمنزل , شبانه روزی نیازمندیم

۰۹۱۲۸۵۰۹۰۴۱


روزنامه همشهری

خانم جهت کارهای

خانم جهت کارهای , منزل نیازمندیم , شبانه روزی

هاشمي ۳۳۲۲۹۵۸۱


روزنامه همشهری

شرکتی خدماتی ( فرمانیه )

شرکتی خدماتی ( فرمانیه ) , نظافتچی و خدمتکار خانم , درآمد روزانه 80 هزار تومان …

۲۲۸۱۶۴۷۰


روزنامه همشهری

شرکت خدماتی ونظافتی

شرکت خدماتی ونظافتی , تعدادی خدمتکارخانم جهت امورمنزل و , آشپزی شبانه روزی یا روزانه …

۰۹۱۲۵۲۶۵۱۴۴ و۸۶۰۹۷۱۲۲


روزنامه همشهری

خانمی جهت انجام امور منزل

خانمی جهت انجام امور منزل , بصورت شبانه روزی , نیازمندیم

۲۲۴۸۳۱۷۴


روزنامه همشهری

یک نفر خانم

یک نفر خانم , جهت آشپزی در منزل , فقط محدوده غرب تهران

۰۹۱۲۶۰۱۸۸۲۶


روزنامه همشهری

یک نفر خانم جهت

یک نفر خانم جهت , انجام امور منزل ترجیحا ساکن , منطقه های قیطریه یا فرمانیه , شبانه روزی …

۰۹۱۲۳۱۴۳۱۰۵ - ۲۲۲۹۶۸۱۵


روزنامه همشهری

یک نفر خانم جهت امور منزل

یک نفر خانم جهت امور منزل , حداکثر 35 ساله , حقوق و مزایای عالی، با ضامن معتبر

۰۹۱۲۵۴۳۱۶۶۷


روزنامه همشهری

کدبانو

کدبانو , میانه سال ,

۷۷۴۴۰۰۴۱


روزنامه همشهری

شرکت به گستر

شرکت به گستر , کارگرروزانه و شبانه روزی جهت , امورمنزل وسالمند باحقوق مکفی

۸۸۴۵۹۶۶۹ ـ ۸۶۰۲۵۳۴۷


روزنامه همشهری

خانمی جهت انجام امور منزل

خانمی جهت انجام امور منزل , بصورت شبانه روزی , نیازمندیم

۲۲۴۸۳۱۷۴


روزنامه همشهری

خدمتکار خانم جهت منزل

خدمتکار خانم جهت منزل , شبانه روزی ,

۵ - ۸۸۶۴۱۶۰۱


روزنامه همشهری

خدمتکار خانم

خدمتکار خانم , 40 تا 50 سال جهت کمک , درانجام امورمنزل مثل آشپزی , و شستشوی درمنزل با تایم …

۰۹۳۳۹۵۸۸۱۱۳ ۷۷۶۵۱۹۶۵


روزنامه همشهری

یک نفر خانم

یک نفر خانم , جهت آشپزی در منزل , فقط محدوده غرب تهران

۰۹۱۲۶۰۱۸۸۲۶


روزنامه همشهری

خانم جهت امور منزل

خانم جهت امور منزل , و آشپزی حداکثر40 سال , با تجربه کافی و معرف , ساعت کار 11 الی 18 , محدوده …

۰۹۱۲۱۱۳۱۱۵۹


روزنامه همشهری

به یک خانم

به یک خانم , جهت انجام امور منزل , تمام وقت نیازمندیم

۰۹۳۷۵۹۹۳۲۲۳ - ۲۲۸۴۵۳۳۲


روزنامه همشهری

خانم باتجربه و حرفه‎ای

خانم باتجربه و حرفه‎ای , بصورت شبانه‎روزی‎بابیمه‎و , حقوق‎مکفی‎منطقه‎نیاوران‎نیازمندیم

۲۶۸۵۱۰۰۹ و ۲۶۸۵۱۰۰۷


روزنامه همشهری

یکنفر جهت امور منزل

یکنفر جهت امور منزل , و آشپزی شبانه روزی , برای سالمند نیازمندیم

۰۹۳۰۵۴۵۴۲۰۵


روزنامه همشهری

خدمتکار خانم حداقل دیپلمه

خدمتکار خانم حداقل دیپلمه , حداکثر40 ساله با ضامن معتبر , مسلط‏ به ‏آشپزی، ساعت ‏کار8 …

۰۹۱۲۷۲۳۶۷۴۵


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی