استخدام خدمتکار

به تعدادی خدمتکار خانم مسلط به زبان انگلیسی نیازمندیم ارسال رزومه به green.squar25954@gmail..com.

۰۹۳۹۱۴۵۰۸۳۷-۰۹۳۸۹۱۹۸۰۶۹

به یک نفر خانم

به یک نفر خانم , جهت انجام امور منزل , نیازمندیم

۲۲۰۳۵۲۴۵


روزنامه همشهری

خانمی جهت انجام امور منزل

خانمی جهت انجام امور منزل , بصورت شبانه روزی , نیازمندیم

۲۲۴۸۳۱۷۴


روزنامه همشهری

خدمتکار خانم جهت نظافت

خدمتکار خانم جهت نظافت , منزل به صورت شبانه روزی , نیازمندیم

۰۹۳۹۶۸۶۴۹۱۱


روزنامه همشهری

به یک خانم جهت

به یک خانم جهت , کمک در کارهای منزل , نیازمندیم

۲۲۱۲۴۲۲۱


روزنامه همشهری

کارگر خانم یکبار در هفته

کارگر خانم یکبار در هفته , جهت انجام امور منزل و , آشپزی نیازمندیم

۷۷۶۸۵۷۱۰


روزنامه همشهری

خدمتکار خانم

خدمتکار خانم در محدوده ایستگاه مترو شادمان بصورت شبانه روزی نیازمندیم.

۸۸۰۹۱۹۲۷


روزنامه همشهری

خدمتکار خانم

خدمتکار خانم با محدوده سنی ۲۵ تا ۴۰ سال جهت اشپزی و خانه داری در محدوده ایستگاه مترو …

۸۸۰۹۱۹۲۷


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی