به یک نفر ساندویچ زن

به یک نفر ساندویچ زن , و پیتزازن جهت فست فود , نیازمندیم

۰۹۳۵۹۳۶۱۰۰۶


همشهری

به یک نفر ساندویچ زن ماهر

به یک نفر ساندویچ زن ماهر , وباسابقه با حقوق و مزایای , مناسب نیازمندیم

۷۷۱۷۴۱۰۷


همشهری

ساندویچ زن ماهر

ساندویچ زن ماهر , کباب ترکی زن و فرکار ماهر , و وسط کار (محدوده تهرانپارس)

۰۹۱۲۵۵۸۷۸۱۱


همشهری

فرکارماهر یا ساندویچ زن

فرکارماهر یا ساندویچ زن , جهت ساندویچی با جای خواب , ترجیحا شهرستانی (غیرسیگاری)

۰۹۱۹۰۰۵۸۷۹۴


همشهری

فلافل زن ماهر

فلافل زن ماهر , جهت کار در ساندویچی , « محدوده عبدل آباد »

۰۹۱۹۸۴۱۳۱۴۱


همشهری

کانترکار و ساندویچ زن

کانترکار و ساندویچ زن , با سابقه کار , منطقه زعفرانیه

۰۹۲۰۳۰۳۵۱۳۰


همشهری

به یک ساندویچ زن، پیتزا زن

به یک ساندویچ زن، پیتزا زن , و سوخاری زن جهت کار در , رستوران مهرشهرکرج نیازمندیم

۰۹۳۶۳۲۷۸۹۷۴ - ۰۲۶۳۳۴۱۷۰۰۳


همشهری

ساندویچ زن وفلافل زن ماهر

ساندویچ زن وفلافل زن ماهر , محدوده خیابان هنگام , نیازمندیم

۰۹۳۸۹۰۴۲۸۷۵


همشهری

به یک نفر فست فود کار

به یک نفر فست فود کار , جهت کار در فست فود نیازمندیم , شهر جدید پرند

۵۶۹۴۱۶۲۰ - ۰۹۱۲۱۵۰۵۴۷۵


همشهری

ساندویچ زن ماهر ونیمه ماهر

ساندویچ زن ماهر ونیمه ماهر , و کارگر ساده نیازمندیم , ( حوالی کارگر جنوبی )

۰۹۱۲۶۴۶۸۰۷۷


همشهری

به یک کارگر ماهر ساندویچ زن

به یک کارگر ماهر ساندویچ زن , ترجیحا شهرستانی , (با جای خواب ) نیازمندیم

۰۹۱۹۴۱۰۲۰۴۳


همشهری

2 نفر کارگر نیمه ماهر

2 نفر کارگر نیمه ماهر , ساندویچ زن و پیتزا جهت کار , فست فود با غذا و جای خواب

۰۹۱۴۷۴۵۲۷۱۸


همشهری

به یک فلافل زن وساندویچ زن

به یک فلافل زن وساندویچ زن , ماهر با سابقه کار , نیازمندیم

۰۹۱۹۹۲۳۲۷۵۱


همشهری

به یک کارگر پاچینی کار ماهر

به یک کارگر پاچینی کار ماهر , نیازمندیم

۰۹۳۸۴۷۹۰۸۷۷و۷۷۱۶۲۹۰۱


همشهری

ساندویچ زن ماهر ، فرکار

ساندویچ زن ماهر ، فرکار , و تخته کار نیازمندیم , با جای خواب - محدوده اسلامشهر

۰۹۱۲۰۳۲۱۱۵۱


همشهری

ساندویچ زن حرفه ای

ساندویچ زن حرفه ای , در منطقه فردیس کرج , نیازمندیم

۰۹۱۲۵۰۵۰۹۴۰


همشهری

گریل کار و ساندویچ زن

گریل کار و ساندویچ زن , تمام وقت-غیرسیگاری جهت برگر , در فودکورت مرکزشهرپایه1200مزایا

۰۹۱۲۷۷۹۵۳۷۶ و ۶۶۱۷۱۱۹۲


همشهری

به یک ساندویچ زن حرفه ای

به یک ساندویچ زن حرفه ای , و یک کارگر ساده با حقوق عالی , نیازمندیم،محدوده ستارخان، شادمان

۰۹۱۹۹۰۰۰۸۵۴


همشهری

یکنفر ساندویچ زن

یکنفر ساندویچ زن , با کارت بهداشت و مهارت , و ضامن معتبر نیازمندیم

۰۹۳۷۷۵۴۴۳۳۹ ـ ۶۶۰۹۰۸۴۷


همشهری

به یک نفر ساندویچ زن ماهر

به یک نفر ساندویچ زن ماهر , وباسابقه با حقوق و مزایای , مناسب نیازمندیم

۷۷۱۷۴۱۰۷


همشهری

ساندویچ زن ، گریل کار

ساندویچ زن ، گریل کار , کارگر ساده نیازمندیم , ( محدوده نارمک )

۰۹۳۵۸۶۳۷۳۱۴و۰۹۱۲۲۵۷۴۳۶۳


همشهری

ساندویچ زن باتجربه شهرستانی

ساندویچ زن باتجربه شهرستانی , غیر سیگاری حداکثر25ساله , ( حقوق 450 / 1 م )

۷۷۸۴۴۳۴۴


همشهری

ساندویچ زن وفلا فل زن

ساندویچ زن وفلا فل زن , نیمه حرفه ای و کارگرساده , تماس تا یکهفته نیازمندیم

۰۹۱۲۲۵۰۶۷۹۵ و۸۸۹۱۴۰۱۳


همشهری

به یک ساندویچ زن، پیتزا زن

به یک ساندویچ زن، پیتزا زن , و سوخاری زن جهت کار در , رستوران مهرشهرکرج نیازمندیم

۰۹۳۶۳۲۷۸۹۷۴ - ۰۲۶۳۳۴۱۷۰۰۳


همشهری

ساندویچ زن ماهر

ساندویچ زن ماهر , محدوده رسالت نیازمندیم ,

۰۹۱۲۳۹۰۹۸۲۳


همشهری

به یک ساندویچ زن ماهر

به یک ساندویچ زن ماهر , و کارگر ساده ساکن تهران , محدوده میدان سپاه نیازمندیم

۰۹۱۲۳۸۵۵۰۸۰


همشهری

به یکنفر ساندویچ زن

به یکنفر ساندویچ زن , جهت کار با میز گریل , با جای خواب (محدوده قلهک)

۰۹۳۵۹۶۴۵۱۵۸


همشهری

به یک ساندویچ زن، پیتزا زن

به یک ساندویچ زن، پیتزا زن , و سوخاری زن جهت کار در , رستوران مهرشهرکرج نیازمندیم

۰۹۳۶۳۲۷۸۹۷۴ - ۰۲۶۳۳۴۱۷۰۰۳


همشهری

ساندویچ زن جهت کاردر

ساندویچ زن جهت کاردر , فلافلی ،زیر25سال،شهرری , ترجیحا شهرستانی نیازمندیم

۰۹۳۸۲۴۵۶۹۴۵


همشهری

به یک نفر ساندویچ زن ماهر

به یک نفر ساندویچ زن ماهر , آقا نیازمندیم , حقوق 200 / 1 تا 400 / 1

۰۹۱۲۵۹۵۹۲۳۹


همشهری

ساندویچ زن ، گریل کار

ساندویچ زن ، گریل کار , کارگر ساده نیازمندیم , ( محدوده نارمک )

۰۹۳۵۸۶۳۷۳۱۴و۰۹۱۲۲۵۷۴۳۶۳


همشهری

ساندویچ زن باتجربه شهرستانی

ساندویچ زن باتجربه شهرستانی , غیر سیگاری حداکثر25ساله , ( حقوق 450 / 1 م )

۷۷۸۴۴۳۴۴


همشهری

ساندویچ زن و گریل کار

ساندویچ زن و گریل کار , بدون جای خواب , (محدوده شیخ هادی)

۰۹۱۲۲۹۳۶۱۷۲


همشهری

برگرزن و ساندویچ زن ماهر

برگرزن و ساندویچ زن ماهر , حقوق 500 / 1 به بالا , جای خواب

۰۹۳۷۸۴۷۴۷۴۹ - ۰۹۳۷۲۶۰۵۹۸۹


همشهری

به یک ساندویچ زن

به یک ساندویچ زن , جهت کار در فست فود , بدون جای خواب محدوده پونک

۰۹۰۳۳۶۹۷۲۸۶


همشهری

به یک ساندویچ زن

به یک ساندویچ زن , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

۰۹۲۱۶۵۰۱۹۳۴ - ۰۹۳۹۱۷۱۶۲۱۵


همشهری

نیروی ماهر جوان ساندویچ زن

نیروی ماهر جوان ساندویچ زن , و پیتزازن نیازمندیم.با جای‎خواب , خانی آبادنو - سه راه شریعتی

۰۹۳۸۲۴۵۸۵۲۵و۰۹۱۹۲۴۵۸۵۲۵


همشهری

تعدادی ساندویچ زن

تعدادی ساندویچ زن , نیمه ماهر،جهت کاردرفست فود , آزادی،بعدازاستادمعین،نبش هوشیار …

۰۹۱۲۷۱۱۸۹۲۵


همشهری

سالن کار خانم وآقا

سالن کار خانم وآقا , فقط حرفه ای - حقوق 2م به بالا , سابقه کار در رستوران فرنگی-مصاحبه …

۰۹۳۷۸۴۷۴۷۴۹ - ۰۹۳۷۲۶۰۵۹۸۹


همشهری

ساندویچ زن

ساندویچ زن , نیازمندیم , پیتزا شمس نیاوران

۰۹۱۲۱۰۰۱۱۱۳و۲۲۸۰۳۱۸۰


همشهری

ساندویچ زن ، گریل کار

ساندویچ زن ، گریل کار , کارگر ساده نیازمندیم , ( محدوده نارمک )

۰۹۳۵۸۶۳۷۳۱۴و۰۹۱۲۲۵۷۴۳۶۳


همشهری

فرکار ماهر و ساندویچ زن ماهر

فرکار ماهر و ساندویچ زن ماهر , جهت رستوران با جای خواب , در مجموعه بیهقی

۰۹۱۲۷۷۲۹۶۰۱ - ۸۸۱۷۰۱۰۹


همشهری

کمک پیتزا زن

کمک پیتزا زن , و ساندویچ زن , محدوده تهرانپارس

۷۷۴۶۲۵۲۰


همشهری

ساندویچ زن ، باتجربه

ساندویچ زن ، باتجربه , غیرسیگاری باجای خواب وناهاروشام , جهت کار در فست فود

نياوران ۰۹۱۲۴۸۵۸۴۹۸


همشهری

به تعدادی سوخاری زن ماهر

به تعدادی سوخاری زن ماهر , جهت کاردررستوران فست فود , زنجیره ای درکرج باجای خواب نیازمندیم

۰۹۱۲۸۹۵۶۳۳۵ - ۰۲۶۳۴۲۱۰۳۸۱


همشهری

ساندویچ زن نیمه ماهر

ساندویچ زن نیمه ماهر , ( حوالی کیانشهر ) , نیازمندیم

۰۹۱۹۳۱۴۵۱۴۴


همشهری

ساندویچ زن و گریل کار

ساندویچ زن و گریل کار , بدون جای خواب , (محدوده شیخ هادی)

۰۹۱۲۲۹۳۶۱۷۲


همشهری

سوخاری زن

سوخاری زن , نیازمندیم , پیتزا شمس نیاوران

۰۹۱۲۱۰۰۱۱۱۳و۲۲۸۰۳۱۸۰


همشهری

به یک کباب ترکی زن ماهر

به یک کباب ترکی زن ماهر , جهت همکاری در جزیره کیش , نیازمندیم

۰۹۱۹۶۳۷۴۳۹۵


همشهری

ساندویچ زن ماهر

ساندویچ زن ماهر , نیازمندیم , ( محدوده تهرانسر )

۰۹۱۲۲۰۹۹۸۰۲


همشهری

ساندویچ زن نیمه ماهر

ساندویچ زن نیمه ماهر , , (تماس 13به بعد)

۲۲۸۵۴۹۲۳


همشهری

کارگر ساده جهت ساندویچی

کارگر ساده جهت ساندویچی , در بازار تهران , آشنا به محیط بازار نیازمندیم

۰۹۱۲۸۹۸۷۶۹۱


همشهری

به یک ساندویچ زن ماهر

به یک ساندویچ زن ماهر , نیازمندیم , ( محدوده میدان امام حسین )

۰۹۱۹۵۸۳۰۶۵۵ - ۷۷۵۴۶۶۹۶


همشهری

به خانمی باتجربه

به خانمی باتجربه , جهت کاردرساندویچی , با حقوق مکفی نیازمندیم

۷۷۵۰۲۲۱۸


همشهری

فلافل و ساندویچ‎زن ماهر

فلافل و ساندویچ‎زن ماهر , نیازمندیم , ( شهرری )

۰۹۱۲۹۳۳۱۳۰۶


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی