آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - ساندویچ زن

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - ساندویچ زن» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - ساندویچ زن» اینجا کلیک کنید.

کارگر فلال زن و فرکار

کارگر فلال زن و فرکار , یافت آباد ,

تلفن: ۰۹۳۵۲۶۲۰۷۰۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر

کارگر ماهر , جهت کار در فست فود , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۰۷۰۱۱۷۳۳و۲۲۴۹۰۵۷۱  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن آقا

ساندویچ زن آقا , جهت کار در فست فود , (شهرک غرب)

تلفن: ۰۹۰۱۸۳۰۷۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن

ساندویچ زن , جهت فست فود , شرق تهران با غذا و جای خواب

تلفن: ۰۹۰۱۳۷۵۲۵۰۱  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن

ساندویچ زن , جهت فست فود , شرق تهران با غذا و جای خواب

تلفن: ۰۹۰۱۳۷۵۲۵۰۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی ساندویچ زن جهت

تعدادی ساندویچ زن جهت , رستوران با جای خواب 2شیفت , و تک شیفت نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۷۶۸۰۳۷۰  


نیازمندیهای همشهری

فرکار مرغ بریان پز و

فرکار مرغ بریان پز و , کارگرساده جهت کار در , فست فود محدوده غرب تهران

تلفن: ۰۹۱۹۳۲۶۳۹۵۴  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن وسط کار آقا

ساندویچ زن وسط کار آقا , جوان غیره سیگاری با بیمه , ومزایا جای خواب حقوق300 / 1

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۲۶۰۳۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک فلافل زن و ساندویچ زن

به یک فلافل زن و ساندویچ زن , ماهر غیرسیگاری بدون جای خواب , محدوده شرق تهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۰۲۷۱۸۹۶۷  


نیازمندیهای همشهری

فرکار ماهر جهت کباب ترکی

فرکار ماهر جهت کباب ترکی , بدون جای خواب ساعت کار8الی20 , حقوق 700 / 1 +بیمه بدون بیمه2م

تلفن: محدوده شوش۰۹۱۲۲۷۰۴۹۷۱  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن شهرستانی

ساندویچ زن شهرستانی , تا 25 سال، منطقه فردیس کرج , نیازمندیم ( تماس 10 به بعد )

تلفن: ۰۹۱۹۸۴۶۶۹۰۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی فلافل زن

به تعدادی فلافل زن , ماهر و نیمه ماهر , ( با جای خواب ) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۳۳۸۰۸۲۲۶و۰۹۱۲۳۸۰۸۲۲۶  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن ماهر

ساندویچ زن ماهر , و کارگر ساده , با جای خواب

تلفن: ۰۹۳۶۴۹۷۰۷۷۷  


نیازمندیهای همشهری

سوخاری زن ماهر

سوخاری زن ماهر , باجای خواب مجزا , وحقوق مکفی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۴۲۰۵۱۰۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزاپزوساندویچ زن نیمه ماهرو

پیتزاپزوساندویچ زن نیمه ماهرو , ماهروکارگرساده آقاباحقوق مکفی , باجای خواب ترجیحاغیرسیگاری

تلفن: ۰۹۳۶۹۹۱۲۶۴۴ - ۰۹۱۹۸۲۶۴۹۱۰  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن

ساندویچ زن , جهت فست فود منطقه22 , حقوق 600 / 1

تلفن: ۰۹۳۶۱۴۴۰۷۸۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهر

کارگر ماهر و نیمه ماهر , غیرسیگاری جهت فست فود , نهار،شام،جای خواب (میرداماد)

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۰۶۹۴۰  


نیازمندیهای همشهری

X کارگر ساندویچ زن X

X کارگر ساندویچ زن X , جهت فست فود , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۶۴۵۵۵۹۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی ساندویچ زن جهت

تعدادی ساندویچ زن جهت , رستوران با جای خواب 2شیفت , و تک شیفت نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۷۶۸۰۳۷۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده بدون جای خواب

کارگر ساده بدون جای خواب , جهت فست فود , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۶۴۹۸۸  


نیازمندیهای همشهری

کباب ترکی زن

کباب ترکی زن , جهت فست فود , شرق تهران با جای خواب

تلفن: ۰۹۳۳۱۱۶۷۷۶۷  


نیازمندیهای همشهری

به دو نفر ساندویچ زن خانم

به دو نفر ساندویچ زن خانم , شیفت ظهر و شب محدوده , یافت آباد،ظهر12تا18 شب18 تا24

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۰۷۴۲۴  


نیازمندیهای همشهری

فرکار - کارگر ساده

فرکار - کارگر ساده , بدون جای خواب , جنب مترو توحید

تلفن: (تماس تا يک هفته) ۶۶۵۹۳۱۰۳  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن نیمه ماهر

ساندویچ زن نیمه ماهر , در غرب تهران , حوالی تهرانسر

تلفن: ۰۹۱۰۱۴۳۱۳۶۰ ـ ۴۴۹۰۴۲۸۶  


نیازمندیهای همشهری

پاستا زن و وسط کار

پاستا زن و وسط کار , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۳۹۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر ساندویچ زن

یک نفر ساندویچ زن , پیتزا زن ماهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۵۳۰۵۲ ۰۹۳۹۵۱۶۱۶۳۴  


نیازمندیهای همشهری

پیتزاپزوساندویچ زن نیمه ماهرو

پیتزاپزوساندویچ زن نیمه ماهرو , ماهروکارگرساده آقاباحقوق مکفی , باجای خواب ترجیحاغیرسیگاری

تلفن: ۰۹۳۶۹۹۱۲۶۴۴  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن وسط کار آقا

ساندویچ زن وسط کار آقا , جوان غیره سیگاری با بیمه , ومزایا جای خواب حقوق300 / 1

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۲۶۰۳۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک کباب ترکی زن ماهر

به یک کباب ترکی زن ماهر , با جای خواب نیازمندیم , (محدوده اقدسیه)

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۸۷۱۱۳  


نیازمندیهای همشهری

دو نفر فرکار جهت کار

دو نفر فرکار جهت کار , در فلافلی با جای خواب و , حقوق مکفی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۴۵۸۶۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک فلافل زن ماهر

به یک فلافل زن ماهر , و سالن کار جوان- آقا نیازمندیم , حقوق 300 / 1 الی 700 / 1

تلفن: ۰۹۱۰۲۹۷۷۳۹۳ - ۰۹۱۹۰۰۷۲۳۷۴  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن ماهر

ساندویچ زن ماهر , و کارگر ساده شیفت شب , بدون جای خواب، با ظاهری آراسته

تلفن: (م آرژانتين) ۰۹۱۲۹۲۴۶۹۶۴  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن

ساندویچ زن , جهت فست فود , شرق تهران با غذا و جای خواب

تلفن: ۰۹۰۱۳۷۵۲۵۰۱  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن جهت کار

ساندویچ زن جهت کار , در رستوران فرنگی , (محدوده اندرزگو )

تلفن: ۰۹۰۵۹۰۳۹۹۴۵  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن با حقوق ثابت

ساندویچ زن با حقوق ثابت , غیر سیگاری،ساعت کار11الی 23 , با مدارک کامل بهداشت

تلفن: ۰۹۱۰۷۷۹۷۷۱۰ - ۵۵۴۲۳۰۱۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر آشنا به فست فود

کارگر آشنا به فست فود , صبحانه ، نهار ، شام , و جای خواب محدوده قلهک

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۱۰۶۹۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر نیمه ماهر جهت کاردر

به یک کارگر نیمه ماهر جهت کاردر , ساندویچی «محدوده پاسداران»

تلفن: ۰۹۳۶۳۱۹۳۰۹۰ ۰۹۱۲۳۱۹۳۰۹۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک ساندویچ زن

به یک ساندویچ زن , جهت کار در رستوران عربی , نیازمندیم (محدوده غرب)

تلفن: ۰۹۹۰۱۹۵۶۹۲۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک کباب ترکی زن

به یک کباب ترکی زن , ماهر , نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۶۹۰۳۰  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن و کارگر

ساندویچ زن و کارگر , جهت کار در فست فود , محدوده پاسداران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۸۹۷۳۵  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن شهرستانی

ساندویچ زن شهرستانی , تا 25 سال، منطقه فردیس کرج , نیازمندیم ( تماس 10 به بعد )

تلفن: ۰۹۱۹۸۴۶۶۹۰۰  


نیازمندیهای همشهری

دو نفر فرکار جهت کار

دو نفر فرکار جهت کار , در فلافلی با جای خواب و , حقوق مکفی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۴۵۸۶۵  


نیازمندیهای همشهری

پاستا زن و وسط کار

پاستا زن و وسط کار , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۳۹۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن ماهر

ساندویچ زن ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۳۵۳۲۴۵۷۵۷  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن یا پیتزا زن

ساندویچ زن یا پیتزا زن , جهت فست فود منطقه22 , پایه 200 / 1 تا 600 / 1

تلفن: ۰۹۳۶۱۴۴۰۷۸۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده

به تعدادی کارگر ساده , جهت ساندویچی نیازمندیم , ( با جای خواب و غذا )

تلفن: ۰۹۳۹۲۸۱۹۱۸۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک فلافل زن ماهر

به یک فلافل زن ماهر , و سالن کار جوان- آقا , جهت فست فودمامان جون نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۲۹۷۷۳۹۳ - ۰۹۱۹۰۰۷۲۳۷۴  


نیازمندیهای همشهری

* ساندویچ زن *

* ساندویچ زن * , جهت کار در ساندویچی , نیازمندیم با جای خواب (نوبنیاد)

تلفن: ۲۶۱۱۹۲۰۰  


نیازمندیهای همشهری

کباب ترکی زن

کباب ترکی زن , جهت فست فود , شرق تهران با جای خواب

تلفن: ۰۹۰۱۳۷۵۲۵۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک کباب ترکی زن ماهر

به یک کباب ترکی زن ماهر , با جای خواب نیازمندیم , (محدوده اقدسیه)

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۸۷۱۱۳  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ کار ماهر

ساندویچ کار ماهر , با حقوق خوب و جای خواب , و بیمه نیازمندیم-غیر سیگاری

تلفن: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۵۹و۷۷۹۱۷۰۷۰  


نیازمندیهای همشهری

کمک آشپز فست فود

کمک آشپز فست فود , وکارگرساده آقا با جای خواب , نیازمندیم خانی آباد نو

تلفن: ۰۹۰۲۸۵۰۰۴۰۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده و ساندویچ زن

کارگرساده و ساندویچ زن , جهت کار در فست فود , با جای خواب و غذا

تلفن: ۰۹۳۸۷۲۳۷۵۸۷ - ۷۷۶۱۵۸۹۶  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن و برگر زن ماهر

ساندویچ زن و برگر زن ماهر , جوان و غیر سیگاری , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۵۰۷۵۳۶۳ـ۴۴۰۱۳۴۱۲  


نیازمندیهای همشهری

X کارگر ساندویچ زن X

X کارگر ساندویچ زن X , جهت فست فود , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۶۴۵۵۵۹۵  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن

ساندویچ زن , یا فر کار ماهر با حقوق و , شرایط عالی (محدوده نارمک)

تلفن: ۷۷۹۱۳۹۹۰و۰۹۱۲۳۷۵۷۸۰۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر حرفه ای (کمک فر)

کارگر حرفه ای (کمک فر) , جهت کار در ساندویچی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۴۰۴۴۷۶  


نیازمندیهای همشهری

فرکار ماهر جهت

فرکار ماهر جهت , کار در ساندویچی نیازمندیم , (حوالی میدان امام خمینی)

تلفن: ۰۹۱۹۳۰۲۲۵۰۴  


نیازمندیهای همشهری

سالاد زن

سالاد زن , جهت کار در فست فود , شهرک غرب و ولنجک

تلفن: ۸۸۵۸۰۹۰۷  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن ماهر

ساندویچ زن ماهر , و کارگر ساده شیفت شب , بدون جای خواب، با ظاهری آراسته

تلفن: (م آرژانتين) ۰۹۱۲۹۲۴۶۹۶۴  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر فلافل زن

یک نفر فلافل زن , با جای خواب ، غذا و , بیمه نیازمندیم(تماس تایک هفته)

تلفن: ۰۹۳۸۹۸۷۰۹۳۱  


نیازمندیهای همشهری

فلافل زن حرفه ای

فلافل زن حرفه ای , غیرسیگاری , با حقوق عالی

تلفن: ۰۹۱۹۸۱۷۲۳۰۳  


نیازمندیهای همشهری

ساندویج زن فست فود

ساندویج زن فست فود , صبحانه ، نهار ، شام , با جای خواب محدوده قلهک

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۱۰۶۹۵  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ، برگر زن

پیتزا زن ، برگر زن , سوخاری زن و آماده ساز , با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۳۰۲۰۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک فست فود کار ماهر

به یک فست فود کار ماهر , نیازمندیم , (محدوده اسلامشهر)

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۸۴۷۰۴ - ۵۶۴۹۷۹۷۲  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن با تجربه آقا

ساندویچ زن با تجربه آقا , آشنا به ساندویچ ویژه , با سابقه کار بالای 5سال , حقوق مناسب جای …

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۸۸۹۹۲  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن نیمه ماهر

ساندویچ زن نیمه ماهر , بدون جای خواب و حقوق عالی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۱۲۱۰۴۳۸۷ و ۷۷۹۴۱۹۷۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر

کارگر ماهر , جهت کار در فست فود , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۰۷۰۱۱۷۳۳و۲۲۴۹۰۵۷۱  


نیازمندیهای همشهری

فست فود کار مسلط به

فست فود کار مسلط به , مرغ بریان و ساندویچ و , کارگرساده با جای خواب نیازمندیم

تلفن: اوين ۰۹۱۲۸۹۰۰۵۵۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک فرکارماهروسوخاری زن

به یک فرکارماهروسوخاری زن , جهت همکاری در فست فود , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۶۵۶۱۰۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک ساندویچ زن ماهر

به یک ساندویچ زن ماهر , و کارگر ساده نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۷۹۳۰۸ ۲۲۵۵۶۰۱۲  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ پیتزازن آقا

ساندویچ پیتزازن آقا , با جای خواب نیازمندیم , (تماس 10 صبح به بعد)

تلفن: ۰۹۱۹۱۱۰۵۴۷۴و۴۴۷۶۶۳۴۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک برگرزن

به یک برگرزن , (ساندویچ زن) غیرسیگاری , با جای خواب و غذا

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۰۸۸۲۱  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن جهت

ساندویچ زن جهت , فست فود نیازمندیم , ( تماس 15 به بعد )

تلفن: ۰۹۱۹۵۹۰۹۲۳۸  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن آقا باجای خواب

ساندویچ زن آقا باجای خواب , با سابقه کار , حقوق و مزایای عالی - آجودانیه

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۸۷۲۰۸  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ، برگر زن

پیتزا زن ، برگر زن , سوخاری زن و آماده ساز , با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۳۰۲۰۸  


نیازمندیهای همشهری

سوخاری زن ماهر

سوخاری زن ماهر , باجای خواب مجزا , وحقوق مکفی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۴۲۰۵۱۰۰  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ، برگر زن

پیتزا زن ، برگر زن , سوخاری زن و آماده ساز , با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۳۰۲۰۸  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن

ساندویچ زن , تمام وقت با جای خواب , تماس 9 صبح به بعد

تلفن: ۰۹۳۹۹۸۵۰۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن آقا جوان

ساندویچ زن آقا جوان , و مجرد نیازمندیم , محدوده یاخچی آباد

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۷۰۸۹۵  


نیازمندیهای همشهری

سوخاری زن

سوخاری زن , جهت فست فود , شرق تهران با جای خواب+غذا

تلفن: ۰۹۰۱۳۷۵۲۵۰۱  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن ماهر

ساندویچ زن ماهر , و کارگر ساده , با جای خواب

تلفن: ۰۹۳۶۴۹۷۰۷۷۷  


نیازمندیهای همشهری

یک سوخاری زن ماهر

یک سوخاری زن ماهر , با سابقه کاری جهت کار در , فست فود (محدوده اندرزگو)

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۴۶۶۰۵  


نیازمندیهای همشهری

فرکار و فلافل زن ماهر آقا

فرکار و فلافل زن ماهر آقا , غیرسیگاری - باجای خواب , محدوده هاشمی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۲۱۰۰۱۵۴و۶۶۱۹۹۵۶۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک ساندویچ زن

به یک ساندویچ زن , جهت کار در رستوران عربی , نیازمندیم (محدوده غرب)

تلفن: ۰۹۹۰۱۹۵۶۹۲۹  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ماهر

پیتزا زن ماهر , و ساندویچ زن , با حقوق مکفی و جای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۲۷۴۵۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک دونر زن

به یک دونر زن , جهت کار در رستوران عربی , نیازمندیم (محدوده غرب)

تلفن: ۰۹۹۰۱۹۵۶۹۲۹  


نیازمندیهای همشهری

فرکار (آقا)

فرکار (آقا) , باجای خواب و غذا , محدوده صادقیه

تلفن: ۰۹۱۹۷۶۹۳۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

* ساندویچ زن *

* ساندویچ زن * , جهت کار در فست فود , ساعت تماس از 10

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۳۶۳۱۱  


نیازمندیهای همشهری

برگرزن و ساندویچ زن

برگرزن و ساندویچ زن , و گریل کار (حرفه ای)

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۰۶۹۶۳ ۰۹۱۲۱۰۲۳۹۱۰  


نیازمندیهای همشهری

یک سوخاری زن ماهر

یک سوخاری زن ماهر , با سابقه کاری جهت کار در , فست فود (محدوده اندرزگو)

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۴۶۶۰۵  


نیازمندیهای همشهری

دو نفر کارگر ساده

دو نفر کارگر ساده , آشنا به کارفست فود نیازمندیم , 13 آبان صالح آباد غربی

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۵۳۱۲۵  


نیازمندیهای همشهری

فرکار ماهر جهت کباب ترکی

فرکار ماهر جهت کباب ترکی , بدون جای خواب ساعت کار8الی20 , حقوق 700 / 1 +بیمه بدون بیمه2م

تلفن: محدوده شوش۰۹۱۲۲۷۰۴۹۷۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک فلافل کار ماهر

به یک فلافل کار ماهر , در محدوده ولیعصر جنب سینما , استقلال باجای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۴۵۹۸۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک بریان زن حرفه ای

به یک بریان زن حرفه ای , نیازمندیم , ( محدوده چهاردانگه )

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۷۲۵۳۳  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن

ساندویچ زن , با ناهار و بیمه , تک شیفت ( سعادت آباد )

تلفن: ۰۹۹۰۵۴۰۵۹۱۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , و فلافل زن , با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۹۲۴۸۰۱۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک دونر زن

به یک دونر زن , جهت کار در رستوران عربی , نیازمندیم (محدوده غرب)

تلفن: ۰۹۹۰۱۹۵۶۹۲۹  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ کار جوان ماهر

ساندویچ کار جوان ماهر , غیر سیگاری , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۵۰۷۵۳۶۳ـ۴۴۰۱۳۴۱۲  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن نیمه ماهر

ساندویچ زن نیمه ماهر , بدون جای خواب و حقوق عالی , نیازمندیم

تلفن: ۷۷۹۴۱۹۷۶و۷۷۹۴۱۹۷۷  


نیازمندیهای همشهری

X کارگر ساندویچ زن X

X کارگر ساندویچ زن X , جهت فست فود , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۶۴۵۵۵۹۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر

تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر , (آقا) جهت کار در فست فود , با جای خواب، صبحانه ، ناهار

تلفن: آرياشهر ۰۹۱۹۶۲۶۳۱۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک ساندویچ زن

به یک ساندویچ زن , جهت کار در رستوران عربی , نیازمندیم (محدوده غرب)

تلفن: ۰۹۹۰۱۹۵۶۹۲۹  


نیازمندیهای همشهری

سالادزن

سالادزن , جهت رستوران ایتالیایی , با جای خواب و غذا

تلفن: ۰۹۹۰۵۳۳۲۸۲۰  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن ماهر

ساندویچ زن ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۳۵۳۲۴۵۷۵۷  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ، برگر زن

پیتزا زن ، برگر زن , سوخاری زن و آماده ساز , با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۳۰۲۰۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر کارگرآماده ساز

به یک نفر کارگرآماده ساز , جهت کار در فست فود , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۳۲۲۴۷۳۸۰  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ماهر کباب ترکی

برشکار ماهر کباب ترکی , ( با چاقو ) نیازمندیم , محدوده میدان حر

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۵۳۱۳۹  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ماهر کباب ترکی

برشکار ماهر کباب ترکی , ( با چاقو ) نیازمندیم , محدوده میدان حر

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۵۳۱۳۹  


نیازمندیهای همشهری

* ساندویچ زن *

* ساندویچ زن * , جهت کار در فست فود , ساعت تماس از 10

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۳۶۳۱۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی فست فود کار ماهر

تعدادی فست فود کار ماهر , جهت کار در فست فود , میدان انقلاب

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۵۶۸۲۸ - ۶۶۱۷۴۱۷۴  


نیازمندیهای همشهری

فرکار و فلافل زن ماهر آقا

فرکار و فلافل زن ماهر آقا , غیرسیگاری - باجای خواب , محدوده هاشمی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۲۱۰۰۱۵۴و۶۶۱۹۹۵۶۹  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن

ساندویچ زن , و کمک ساندویچ زن , نیازمندیم ( محدوده هفت تیر )

تلفن: ۸۸۳۱۹۹۶۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی پیتزا زن

به تعدادی پیتزا زن , وساندوچ زن وسالن کار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۶۰۴۷۳۴ - ۰۹۱۲۴۸۷۳۲۹۸  


نیازمندیهای همشهری

پیتزا زن ، برگر زن

پیتزا زن ، برگر زن , سوخاری زن و آماده ساز , با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۳۰۲۰۸  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر ساندویچ زن

به یکنفر ساندویچ زن , نیازمندیم , ( محدوده نارمک - تلفنخانه )

تلفن: ۰۹۳۸۷۲۴۰۳۳۹  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر فلافل زن

یک نفر فلافل زن , با جای خواب ، غذا و , بیمه نیازمندیم(تماس تایک هفته)

تلفن: ۰۹۳۸۹۸۷۰۹۳۱  


نیازمندیهای همشهری

X کارگر ساندویچ زن X

X کارگر ساندویچ زن X , حرفه ای جهت فست فود , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۶۴۵۵۵۹۵  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن آقا

ساندویچ زن آقا , زیر 30 سال غیرسیگاری , شرق تهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۵۷۹۹۲۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر فلافل زن ماهر

کارگر فلافل زن ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۸۳۹۲۴  


نیازمندیهای همشهری

ساندویچ زن نیازمندیم

ساندویچ زن نیازمندیم , محدوده منطقه 19

تلفن: ۵۵۸۷۹۶۶۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگرماهر و مرغ بریان پز

کارگرماهر و مرغ بریان پز , جهت کاردرساندویچی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۷۹۳۰۸ ۲۲۵۵۶۰۱۲  


نیازمندیهای همشهری