تکنسین بیهوشی اتاق عمل

تکنسین بیهوشی اتاق عمل , جهت کار در , مرکز جراحی شفاء نیازمندیم

۳ ــ ۴۴۰۰۷۴۰۱


همشهری

پرسلن گذارووکساپ کارلمینیت

پرسلن گذارووکساپ کارلمینیت , آناتومی (لابراتواردندانسازی) , شرق تهران

۰۹۱۲۱۰۲۳۲۸۴


همشهری

کارشناس رادیولوژی

کارشناس رادیولوژی , (با مدرک اتمام طرح) ,

۰۹۱۲۳۰۵۱۰۹۷و۴۴۴۴۹۵۷۴


همشهری

ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه

ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه , تشخیص طبی پس ازدوره کارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۶۶۴۹۰۲۸۳ ـ ۴۴۳۸۱۶۰۶


همشهری

به تکنسین کارآزموده

به تکنسین کارآزموده , با سابقه کار در زمینه , کات و کاشت مو نیازمندیم

۲۲۲۲۲۲۱۹


همشهری

به 2 نفر خانم

به 2 نفر خانم , جهت کار در لابراتوار , دندانسازی نیازمندیم

۷۷۴۹۱۸۳۲


همشهری

به یکنفر قالب ریز جهت

به یکنفر قالب ریز جهت , کار در لابراتوار دندانسازی , محدوده پاسداران نیازمندیم

۲۲۳۳۰۵۹۲


همشهری

همکار خانم

همکار خانم , جهت کار با دستگاه لیزر , با سابقه کار (محدوده پاسداران)

۲۲۵۸۰۰۹۳


همشهری

کارشناس یا تکنسین

کارشناس یا تکنسین , بیهوشی و اتاق عمل , (فقط خانم) , جهت کلینیک پزشکی افق , واقع در محدوده …

۸۸۲۰۱۲۹۱و۸۸۶۷۹۷۶۴


همشهری

پس از گذراندن دو روز

پس از گذراندن دو روز , نسخه خوانی رایگان به عنوان , تکنسین داروخانه مشغول به کارشوید.

۸۶۷۰۴۵۶۱


همشهری

همکارخانم کاردان یاکارشناس

همکارخانم کاردان یاکارشناس , آزمایشگاه مسلط به بخش ها،پذیرش , فنی،نمونه گیری«شیفت …

۴۴۱۶۵۸۸۱


همشهری

پذیرش خانم

پذیرش خانم , جهت شیفت عصر آزمایشگاه , نیازمندیم

۴۴۸۲۵۳۹۳


همشهری

تکنسین آزمایشگاه

تکنسین آزمایشگاه , جهت شیفت صبح , ساکن حوالی افسریه نیازمندیم

۳۳۸۶۲۷۸۱


همشهری

تعدادی تکنسین بیهوشی دارای

تعدادی تکنسین بیهوشی دارای , مدرک و تجربه جهت کار در , مرکز جراحی نیازمندیم (غرب تهران)

۶۶۰۴۸۰۲۸ - ۶۶۰۳۵۰۱۹


همشهری

یک قالب ریز ماهر

یک قالب ریز ماهر , و فریم زن ماهر , نیازمندیم

۴۴۱۴۲۰۳۴


همشهری

اپراتور لیزر موهای زائد

اپراتور لیزر موهای زائد , و LPG با پورسانت خوب ,

۲ ـ ۸۸۰۶۹۰۷۱


همشهری

یک شرکت مواد غذایی

یک شرکت مواد غذایی , واقع در پاکدشت - شهرک , صنعتی عباس آباد به یکنفر , دامپزشک به عنوان …

gmail.com @ foodsestekhdam


همشهری

به یک پودر گذار ماهر

به یک پودر گذار ماهر , نیازمندیم

۰۹۱۲۴۶۸۶۶۳۵ ۷۷۱۳۷۳۹۵


همشهری

تکنسین علوم آزمایشگاهی

تکنسین علوم آزمایشگاهی , (خانم) جهت خون گیری , در مطب زیبایی (محدوده ونک)

۸۸۲۰۵۳۲۳


همشهری

کاردان مامایی،اتاق عمل،هوشبری

کاردان مامایی،اتاق عمل،هوشبری , فوریتهای پزشکی و دیپلم بهیار , درشهرستان بهارستان …

۰۹۱۲۶۰۲۷۱۵۲


همشهری

به یک نفر وکساپ کار

به یک نفر وکساپ کار , و فریم زن نیازمندیم , و کارآموز(رایگان) نیازمندیم

۷۷۹۵۳۱۱۶


همشهری

فیزیوتراپ خانم و آقا

فیزیوتراپ خانم و آقا , محل کار : تهران - شهرری , رباط کریم - اسلامشهر

۴۴۷۲۲۰۶۱


همشهری

2نفرفوق دیپلم با2سال سابقه

2نفرفوق دیپلم با2سال سابقه , کار جهت کار در قسمت فنی , شرکت تجهیزات پزشکی نیازمندیم

۲۶۴۱۰۳۹۵


همشهری

به یک نفر پرسلن کار ماهر

به یک نفر پرسلن کار ماهر , جهت کار در لابراتوار نیازمندیم , ساعت تماس 15 الی 20 شب

۰۹۳۶۱۷۱۲۰۵۰


همشهری

خانم کاردان یا کارشناس

خانم کاردان یا کارشناس , آزمایشگاه باحداقل3سال , سابقه کار محدوده سعادت آباد

۲۲۳۶۷۱۶۷


همشهری

تکنسین اتاق عمل و تکنسین

تکنسین اتاق عمل و تکنسین , بیهوشی خانم غرب تهران …

( داخلي ۲۱۱ ـ ۲۱۴ ـ ۲۴۰ ) ۴۴۳۳۱۸۶۵


همشهری

به تکنسین کارآزموده

به تکنسین کارآزموده , با سابقه کار در زمینه , کات و کاشت مو نیازمندیم

۲۲۲۲۲۲۱۹


همشهری

خانم یا آقا کارآموز رایگان

خانم یا آقا کارآموز رایگان , جهت کاردر لابراتوارپروتز , دندان نیازمندیم شهرک اکباتان …

۴۴۶۳۲۰۴۷


همشهری

کاراموز دندانسازی رایگان

کاراموز دندانسازی رایگان , نیازمندیم , محدوده تهرانپارس

۷۷۳۹۶۶۸۰


همشهری

ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه

ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه , تشخیص طبی پس ازدوره کارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۶۶۴۹۰۲۸۳ ـ ۴۴۳۸۱۶۰۶


همشهری

تکنسین علوم آزمایشگاهی

تکنسین علوم آزمایشگاهی , (خانم) جهت خون گیری , در مطب زیبایی (محدوده ونک)

۸۸۲۰۵۳۲۳


همشهری

2نفرفوق دیپلم با2سال سابقه

2نفرفوق دیپلم با2سال سابقه , کار جهت کار در قسمت فنی , شرکت تجهیزات پزشکی نیازمندیم

۲۶۴۱۰۳۹۵


همشهری

به یکنفر پروتز کار ماهر

به یکنفر پروتز کار ماهر , ویکنفر پودرگذار ماهر , وکارآموز (رایگان) نیازمندیم

۶۶۴۲۰۴۳۸


همشهری

همکاری با تکنسین اتاق عمل

همکاری با تکنسین اتاق عمل , در بیمارستان فوق , تخصصی معتبر محدوده ونک

۸۸۵۰۰۵۲۱


همشهری

تکنسین اتاق عمل

تکنسین اتاق عمل , و بیهوشی نیازمندیم ,

(داخلي ۲۰۳) ۵۵۳۸۴۹۲۴


همشهری

به تکنسین کارآزموده

به تکنسین کارآزموده , با سابقه کار در زمینه , کات و کاشت مو نیازمندیم

۲۲۲۲۲۲۱۹


همشهری

فیزیوتراپ خانم و آقا

فیزیوتراپ خانم و آقا , محل کار : تهران - شهرری , رباط کریم - اسلامشهر

۴۴۷۲۲۰۶۱


همشهری

لابراتواردندانسازی باتخصص

لابراتواردندانسازی باتخصص , زیبایی نیازمند کارآموزخانم , باحقوق می باشد

۷۷۳۲۷۵۱۷


همشهری

به یک فریم کار

به یک فریم کار , و یک کارآموز آقا با حقوق , جهت لابراتوار دندانسازی نیازمندیم

۷۷۸۹۷۷۴۹


همشهری

پس از گذراندن دو روز

پس از گذراندن دو روز , نسخه خوانی رایگان به عنوان , تکنسین داروخانه مشغول به کارشوید.

۸۶۷۰۴۵۶۱


همشهری

یکنفر دندانساز فعال

یکنفر دندانساز فعال , وارد به ثابت و متحرک , نیازمندیم

۰۹۱۲۵۰۶۲۰۶۹ و ۸۸۴۲۰۸۴۹


همشهری

به یک پودر گذار ماهر

به یک پودر گذار ماهر , نیازمندیم

۰۹۱۲۴۶۸۶۶۳۵ ۷۷۱۳۷۳۹۵


همشهری

تکنسین رادیولوژی فقط خانم

تکنسین رادیولوژی فقط خانم , مسلط به رادیوگرافی دندان , نیازمندیم(رادیولوژی فک وصورت)

۸۸۶۰۵۴۶۶


همشهری

به یک متحرک کار ماهر

به یک متحرک کار ماهر , تمام وقت ، ترجیحا ساکن , شرق تهران نیازمندیم

۰۹۱۹۷۰۱۲۵۷۰ - ۷۷۷۳۵۸۰۰


همشهری

تکنسین رادیولوژی

تکنسین رادیولوژی , شیفت صبح یا عصر , ترجیحا با سابقه دندانی

محدوده جمهوري ۶۶۳۸۱۱۳۴


همشهری

به یک پودرگذار

به یک پودرگذار , جهت همکاری نیازمندیم , محدوده خ خاوران،مشیریه

۰۹۱۲۰۹۴۵۵۹۶


همشهری

پذیرش و نمونه گیر

پذیرش و نمونه گیر , با تجربه ، خانم

۸۸۰۴۵۸۳۳


همشهری

به یک کارآموز خانم

به یک کارآموز خانم , با حقوق جهت قالب ریزی , نیازمندیم

۸۸۳۲۹۳۵۳


همشهری

تکنسین آقا با مدرک بهیاری

تکنسین آقا با مدرک بهیاری , و پرستار مدرک دار برای , مرکز آمبولانس نیازمندیم

۴۴۲۶۸۹۱۱


همشهری

خانم یا آقا کارآموز رایگان

خانم یا آقا کارآموز رایگان , جهت کاردر لابراتوارپروتز , دندان نیازمندیم شهرک اکباتان …

۴۴۶۳۲۰۴۷


همشهری

اپراتور خانم

اپراتور خانم , جهت کار در کلینیک زیبایی , 20 الی 30 ساله نیازمندیم

۲۶۹۱۰۹۶۸ و ۲۶۹۱۰۹۶۶


همشهری

به یک پرسلن کار ماهر

به یک پرسلن کار ماهر , خانم با پورسانت عالی , نیازمندیم

۸۸۳۲۹۳۵۳


همشهری

به یک وکساب کار و یک

به یک وکساب کار و یک , فریم کار جهت کار در لابراتوار , دندانسازی نیازمندیم

۰۹۱۲۲۴۳۱۱۲۵


همشهری

پرسلن گذارووکساپ کارلمینیت

پرسلن گذارووکساپ کارلمینیت , آناتومی (لابراتواردندانسازی) , شرق تهران

۰۹۱۲۱۰۲۳۲۸۴


همشهری

ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه

ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه , تشخیص طبی پس ازدوره کارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۶۶۴۹۰۲۸۳ ـ ۴۴۳۸۱۶۰۶


همشهری

نیازبه تکنسین خانم باسابقه

نیازبه تکنسین خانم باسابقه , جهت کار در مطب رادیولوژی , محدوده آزادی شیفت صبح

۰۹۱۲۱۸۶۷۷۸۰


همشهری

پذیرش خانم

پذیرش خانم , جهت شیفت عصر آزمایشگاه , نیازمندیم

۴۴۸۲۵۳۹۳


همشهری

کاردان یا کارشناس

کاردان یا کارشناس , علوم آزمایشگاهی (خانم) , شیفت صبح نیازمندیم

تجريش ۲۲۷۱۸۲۷۹


همشهری

تکنسین لیزر الکساندرایت

تکنسین لیزر الکساندرایت , خانم وآقاباسابقه وکارآموزو , آموزش رایگان(محدوده شرق تهران)

۰۹۳۶۵۱۸۵۵۵۶ و ۷۷۲۰۲۲۳۷


همشهری

تکنسین فوریت و اورژانس

تکنسین فوریت و اورژانس , و بهیار ( آقا ) , جهت همکاری در مرکز آمبولانس

۷۷۶۸۰۷۹۸


همشهری

جهت بخش فنی و پذیرش

نیازمندیم , جهت بخش فنی و پذیرش , به نیروی مسلط به آزمایشگاه ,

داخلي ۱۰۸ ۲۲۸۰۲۰۲۰


همشهری

جهت همکاری در مرکز آمبولانس

و بهیار ( آقا ) , جهت همکاری در مرکز آمبولانس , تکنسین فوریت و اورژانس ,

۷۷۶۸۰۷۹۸


همشهری

به یک متحرک کار

نیازمندیم , به یک متحرک کار , کاملا ماهر، با حجم کار بالا ,

۰۹۱۲۲۰۰۸۱۶۹ - ۲۲۵۱۳۳۹۴


همشهری

تکنسین رادیولوژی خانم

عصرها جهت کلینیک رادیولوژی , تکنسین رادیولوژی خانم , الویت شمال شرق و مرکز ,

۴۴۲۳۱۱۳۳


همشهری

شیفت عصر

قالب ریز ماهر , شیفت عصر , جهت لابراتوار دندانسازی ,

کريم خان سنايي خيابان۶پ۱۶واحد۱


همشهری

شرکت تجهیزات آزمایشگاهی

میکروب یا آزمایشگاه , شرکت تجهیزات آزمایشگاهی , حداکثر 25ساله , به شهرستان جهت بخش فنی …

۴۴۴۴۲۱۰۴


همشهری

ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه

تشخیص طبی پس ازدوره کارورزی , ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه , رایگان دعوت به همکاری …

۶۶۴۹۰۲۸۳ ـ ۴۴۳۸۱۶۰۶


همشهری

حقوق ثابت + بیمه-ساکن شرق تهران

لیزر موهای زائد (دایود) , حقوق ثابت + بیمه-ساکن شرق تهران , اپراتور مجرب خانم ,

۷۷۱۶۹۱۷۷


همشهری

تکنسین دندانسازی

تمام وقت نیازمندیم , تکنسین دندانسازی , به یک نفر خانم ,

۰۹۳۵۱۹۰۱۰۲۵


همشهری

نیازمندیم

و متحرک کار دندانسازی , نیازمندیم , کارآموز رایگان ,

۷۷۳۴۱۸۱۷


همشهری

تکنسین لابراتوار دندانسازی

محدوده ونک , تکنسین لابراتوار دندانسازی , , …

۸۸۷۷۴۱۰۹


همشهری

با سابقه، جهت کار در مرکز

جراحی محدود واقع در میرداماد , با سابقه، جهت کار در مرکز , کاردان یا کارشناس اتاق عمل …

۰۹۱۰۲۱۲۵۱۷۶و۸۸۶۵۹۶۶۶


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی