خدمات درمانی در منزل سرم -سوند-

کادر پرستاری مجرب کارشناس اماده اعلام نیاز شما همشهریان هستیم تا در اولین فرصت به …

۰۹۱۲۵۸۵۹۹۸۱-۰۹۳۹۲۸۵۹۹۸۱-۶۶۴۱۹۲۱۶-۶۶۴۱۹۲

( یک ماه آموزش رایگان )

( یک ماه آموزش رایگان ) , از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد

۴۲۸۸۱۰۰۰


همشهری

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به‎عنوان کمک بهیار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۶۶۴۹۱۳۸۰ ـ ۴۴۲۶۷۹۰۸


همشهری

تعدادی کمک بهیار

تعدادی کمک بهیار , روزانه وشبانه روزی نیازمنداست , مرکز پزشکی سلامت اول

داخلي ۲۱۰ ۲۷۶۳۰ - ۰۲۱


همشهری

پرستار،بهیار،کاردان‎مامایی

پرستار،بهیار،کاردان‎مامایی , تکنسین‎اتاق‎عمل‎جهت‎مرکز‏ , ترک‎اعتیاد شیفت صبح …

۰۹۳۵۵۱۷۳۷۰۹


همشهری

بهیار - پرستار

بهیار - پرستار , جهت مرکز MMT , محدوده تهرانسر

۴۴۹۷۳۱۲۰


همشهری

( یک ماه آموزش رایگان )

( یک ماه آموزش رایگان ) , از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد

۴۲۸۸۱۰۰۰


همشهری

بهیار بازنشسته (خانم)

بهیار بازنشسته (خانم) , جهت کار در درمانگاه , واقع در میدان ونک

(داخلي۴)۱و۸۸۷۷۰۰۰۰


همشهری

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به‎عنوان کمک بهیار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۶۶۴۹۱۳۸۰ ـ ۴۴۲۶۷۹۰۸


همشهری

(محدوده شرق تهران)

(محدوده شرق تهران) , بهیار، پرستار یا ماما خانم , جهت کلینیک ترک اعتیادومطب

۰۹۱۲۳۰۵۴۵۷۹ - ۷۷۴۵۸۱۳۳


همشهری

محدوده ونک سن زیر35سال

محدوده ونک سن زیر35سال , کمک بهیار خانم , جهت کاردر مرکز سالمندان

۸۸۷۹۱۶۸۰ ـ ۸۸۷۹۱۸۷۶


همشهری

کاردان مامایی و بهداشت

کاردان مامایی و بهداشت , بهیار , در مرکز طب سنتی

۷۷۹۵۲۶۸۶


همشهری

( یک ماه آموزش رایگان )

( یک ماه آموزش رایگان ) , از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد

۴۲۸۸۱۰۰۰


همشهری

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به‎عنوان کمک بهیار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۶۶۴۹۱۳۸۰ ـ ۴۴۲۶۷۹۰۸


همشهری

بهیار، کمک بهیار و پرستار خانم

بهیار، کمک بهیار و پرستار خانم , جهت اپراتور لیزر با آموزش رایگان , در کلینیک زیبایی

صادقيه: ۴۴۹۷۶۲۰۰


همشهری

کلینیک ترک اعتیادساعت9الی12

کلینیک ترک اعتیادساعت9الی12 , بهیار،پرستار، ماما جهت کاردر , نیازمندیم( مهرآباد جنوبی …

۰۹۲۱۲۸۰۰۷۶۱


همشهری

تعدادی کمک بهیار

تعدادی کمک بهیار , روزانه وشبانه روزی نیازمنداست , مرکز پزشکی سلامت اول

داخلي ۲۱۰ ۲۷۶۳۰ - ۰۲۱


همشهری

جهت آسایشگاه سالمندان

جهت آسایشگاه سالمندان , مراقب خانم و آقا , واقع در شهریار نیازمندیم

۸۸۸۳۶۸۵۹


همشهری

تعدادی پرستار،بهیاروکمک بهیار

تعدادی پرستار،بهیاروکمک بهیار , خانم(باشرایط عالی)نیازمنداست , مرکز سالمندان نارنجستان

اقدسيه ۲۲۸۰۵۲۰۰


همشهری

*نزدیک مترو نواب*

*نزدیک مترو نواب* , تزریقاتی خانم با مدرک , شیفت عصر

۰۹۱۲۱۱۶۳۴۸۰ - ۶۶۹۲۸۹۲۴


همشهری

دربیمارستان مشغول شوید .

دربیمارستان مشغول شوید . , پس از گذراندن دوره کارورزی , رایگان به عنوان کمک بهیار

۸۶۷۰۴۵۶۱


همشهری

پرستار ،بهیار ، ماما ،هوشبری

پرستار ،بهیار ، ماما ،هوشبری , اتاق عمل و ... , جهت کار درکلینیک MMTعصرها

ميدان المپيک ۰۹۱۲۲۳۸۳۱۰۶


همشهری

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به‎عنوان کمک بهیار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۶۶۴۹۱۳۸۰ ـ ۴۴۲۶۷۹۰۸


همشهری

بهیار یا کاردان مامایی

بهیار یا کاردان مامایی , جهت فعالیت در مرکزMMT , نیازمندیم

۷۷۸۲۵۴۲۴ - ۷۷۸۱۳۶۳۴


همشهری

تعدادی پرستار،بهیاروکمک بهیار

تعدادی پرستار،بهیاروکمک بهیار , خانم(باشرایط عالی)نیازمنداست , مرکز سالمندان نارنجستان

اقدسيه ۲۲۸۰۵۲۰۰


همشهری

به یک پرستار، بهیار

به یک پرستار، بهیار , و ماما خانم نیازمندیم

۲ الي ۳۳۱۲۳۰۳۱ ۳۳۱۲۰۱۲۰


همشهری

( یک ماه آموزش رایگان )

( یک ماه آموزش رایگان ) , از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد

۴۲۸۸۱۰۰۰


همشهری

بهیار خانم جهت کلینیک

بهیار خانم جهت کلینیک , ترک اعتیاد MMT , واقع در تهرانسر نیازمندیم

۰۹۳۵۳۷۸۱۵۱۵


همشهری

کمک بهیار

کمک بهیار , جهت کار در کلینیک درد , محدوده ونک نیازمندیم

۰۹۹۰۲۳۵۳۶۶۱


همشهری

آشنا به امور منشی گری

آشنا به امور منشی گری , بهیار یا کمک بهیار بازنشسته , جمعه ها و ایام تعطیل

۲۲۳۱۷۸۲۵ و ۲۲۵۱۲۰۱۰


همشهری

2 نفر بهیار خانم جهت

2 نفر بهیار خانم جهت , ترجیحاساکن شمال تهران نیازمندیم , همکاری دردرمانگاه اختیاریه

۰۹۱۲۱۴۰۵۸۰۹و۰۹۱۲۲۰۴۰۵۰۹


همشهری

کلینیک ترک اعتیادساعت9الی12

کلینیک ترک اعتیادساعت9الی12 , بهیار،پرستار، ماما جهت کاردر , نیازمندیم( مهرآباد جنوبی …

۰۹۲۱۲۸۰۰۷۶۱


همشهری

2 نفر بهیار خانم جهت

2 نفر بهیار خانم جهت , ترجیحاساکن شمال تهران نیازمندیم , همکاری دردرمانگاه اختیاریه

۰۹۱۲۱۴۰۵۸۰۹و۰۹۱۲۲۰۴۰۵۰۹


همشهری

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به‎عنوان کمک بهیار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۶۶۴۹۱۳۸۰ ـ ۴۴۲۶۷۹۰۸


همشهری

، حداقل دیپلم

، حداقل دیپلم , با مدرک کمک بهیاری , به یک نفر خانم , جهت کار در یک کلینیک , فوق تخصصی صرع …

۰۹۳۸۲۳۱۱۸۰۲


همشهری

تعدادی کمک بهیار

تعدادی کمک بهیار , روزانه وشبانه روزی نیازمنداست , مرکز پزشکی سلامت اول

داخلي ۲۱۰ ۲۷۶۳۰ - ۰۲۱


همشهری

( یک ماه آموزش رایگان )

( یک ماه آموزش رایگان ) , از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد

۴۲۸۸۱۱۱۱


همشهری

آشنا به خدمات طب سنتی

آشنا به خدمات طب سنتی , بهیار خانم , جهت همکاری درمطب پزشک , حقوق + مزایا + پورسانت , زیر …

۰۹۱۲۶۷۵۴۸۶۷


همشهری

کارشناس پرستاری و بهیار

کارشناس پرستاری و بهیار , جهت کلینیک محدوده سهروردی , شیفت صبح و عصر و شب

۱۴ ـ ۸۸۵۰۲۹۱۲


همشهری

تزریقاتی خانم با مدرک

تزریقاتی خانم با مدرک , جهت مطبی در شهران , ساعت3 الی 10شب نیازمندیم

۰۹۱۲۷۹۶۹۳۹۶


همشهری

16تا24حداکثرسن35سال (رسالت)

16تا24حداکثرسن35سال (رسالت) , بهیارخانم با سابقه تزریقات ، , سرم تراپی وپانسمان جهت شیفت …

۷۷۸۰۵۱۵۲ - ۷۷۸۰۸۸۸۸


همشهری

نیازمندیم

نیازمندیم , بهیارخانم بامدرک دیپلم بهیاری , جهت درمانگاه شبانه روزی

۵۵۱۸۲۶۷۰


همشهری

، حداقل دیپلم

، حداقل دیپلم , با مدرک کمک بهیاری , به یک نفر خانم , جهت کار در یک کلینیک , فوق تخصصی صرع …

۰۹۳۸۲۳۱۱۸۰۲


همشهری

پرستاریابهیارخانم جهت تزریقات

پرستاریابهیارخانم جهت تزریقات , درمطب(محدوده 17شهریور-غیاثی)

۰۹۱۲۱۰۸۶۵۸۷ ۳۳۷۳۹۲۹۱


همشهری

بهیار یا کمک بهیار مجرب

بهیار یا کمک بهیار مجرب , خ شریعتی،سه راه ضرابخانه , ضلع شمال همت ،نبش دشتستان2پ1

۲۲۸۶۴۳۵۳


همشهری

آشنا به خدمات طب سنتی

آشنا به خدمات طب سنتی , بهیار خانم , جهت همکاری درمطب پزشک , حقوق + مزایا + پورسانت , زیر …

۰۹۱۲۶۷۵۴۸۶۷


همشهری

( یک ماه آموزش رایگان )

( یک ماه آموزش رایگان ) , از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد

۴۲۸۸۱۱۱۱


همشهری

بهیار خانم جهت کاردر

بهیار خانم جهت کاردر , درمانگاه شیفت بعدازظهر , محدوده تهرانپارس نیازمندیم

۰۹۱۲۵۳۵۴۹۱۴ - ۷۷۳۹۶۱۴۵


همشهری

کارشناس پرستاری و بهیار

کارشناس پرستاری و بهیار , جهت کلینیک محدوده سهروردی , شیفت صبح و عصر و شب

۱۴ ـ ۸۸۵۰۲۹۱۲


همشهری

بهیار خانم با سابقه تزریقات

بهیار خانم با سابقه تزریقات , محدوده میدان فاطمی

۷۷۵۸۵۰۱۱ ۷۷۵۸۵۰۱۰


همشهری

, آقا باحداکثر45سال سن , استخدام بهیار , حداقل 3سال سابقه کارمرتبط , دارای مدرک بهیاری …

داخلي ۳۳۶ ۶۶۸۰۸۷۷۷


همشهری

کاردان فوریتها و کاردان بیهوشی

کاردان فوریتها و کاردان بیهوشی , بهیار ، پرستار , محدوده رباط کریم،نیازمندیم

۰۹۱۲۵۸۵۶۱۵۶


همشهری

بهیار،کاردان مامایی وبهداشت

بهیار،کاردان مامایی وبهداشت , جهت درمانگاه بسیار معتبر طب , سنتی باآموزش رایگان و بیمه

۷۷۹۵۵۷۰۳


همشهری

2 نفر بهیار خانم جهت

2 نفر بهیار خانم جهت , ترجیحاساکن شمال تهران نیازمندیم , همکاری دردرمانگاه اختیاریه

۰۹۱۲۱۴۰۵۸۰۹و۰۹۱۲۲۰۴۰۵۰۹


همشهری

بهیار یا کاردان مامایی

بهیار یا کاردان مامایی , جهت فعالیت در مرکزMMT , نیازمندیم

۷۷۸۲۵۴۲۴ - ۷۷۸۱۳۶۳۴


همشهری

دربیمارستان مشغول شوید .

دربیمارستان مشغول شوید . , پس از گذراندن دوره کارورزی , رایگان به عنوان کمک بهیار

۸۶۷۰۴۵۶۱


همشهری

جهت مرکزدرمان سوء

جهت مرکزدرمان سوء , پرستار،بهیار ،ماما یا تکنسین , مصرف مواد نیازمندیم

۰۹۱۲۲۸۹۸۱۴۶ - ۶۶۰۸۷۹۵۵


همشهری

با تجربه

با تجربه , بهیار و کمک پرستار (خانم) , جهت کار دردرمانگاه شبانه روزی

۰۹۳۹۱۵۹۳۷۸۵و۵۵۵۴۷۶۹۸


همشهری

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به‎عنوان کمک بهیار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۶۶۴۹۱۳۸۰ ـ ۴۴۲۶۷۹۰۸


همشهری

بهیار،پرستار،تکنسین اتاق عمل

بهیار،پرستار،تکنسین اتاق عمل , صبح و عصر خاوران , ماما ، جهت کلینیک ترک اعتیاد

۳۳۰۱۹۲۸۷


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی