آگهی ها و نیازمندی های استخدام - بهیار

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - بهیار» در نیازمندی های آفتاب ثبت می شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید!

ثبت آگهی رایگان

آگهی های رایگان

پرستار یا دیپلم بهیاری

پرستار یا دیپلم بهیاری , (خانم) نیازمندیم , حوالی افسریه

۳۳۸۴۹۰۹۱ و ۳۳۱۵۰۰۸۸

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

بهیار خانم آشنا به

بهیار خانم آشنا به , تزریقات کودکان , محل کار : شهرقدس

۴۶۸۲۱۱۹۷

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به عنوان کمک بهیارپس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۴۴۲۶۷۹۰۸

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

به یک کمک بهیار خانم

به یک کمک بهیار خانم , ترجیحا بازنشسته تمام وقت , نیازمندیم ( حوالی م خراسان )

۰۹۱۲۶۲۳۸۳۶۴ و ۳۳۷۰۲۳۹۴

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

کمک بهیار و مراقب خانم

کمک بهیار و مراقب خانم , زیر35سال جهت شیفت عصروشب , درمرکزتوانبخشی واقع درشهرک غرب

۸۸۰۸۰۰۷۶

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

بهیار یا پرستار خانم

بهیار یا پرستار خانم , جهت تزریقات مجتمع پزشکی , ( رسالت - کرمان جنوبی )

۲۲۳۲۷۷۶۲ - ۲۲۳۱۹۶۹۴

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

بهیار خانم با دیپلم بهیاری

بهیار خانم با دیپلم بهیاری , جهت همکاری در درمانگاه , شرق تهران نیازمندیم .

۷۷۴۶۸۴۸۵

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

بهیار خانم

بهیار خانم , جهت درمانگاهی در شهرزیبا ,

۴۴۱۴۱۲۶۳

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

دیپلمه بهیاری

دیپلمه بهیاری , بازنشسته , جهت کاردر مرکز معلولین کهریزک

۵۶۵۲۶۳۴۲

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

بهیار خانم با تجربه

بهیار خانم با تجربه , و سابقه کار , شیفت صبح،عصر (شهرری)

۰۹۱۹۵۳۴۹۶۰۹

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

بهیار خانم یا ماما

بهیار خانم یا ماما , جهت کلینیک ترک اعتیاد

۰۹۱۲۳۹۴۷۰۹۹

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

مراقب وکمک بهیار خانم وآقا

مراقب وکمک بهیار خانم وآقا , زیر 35سال جهت کار در , مرکز سالمندان محدوده ونک …

۸۸۷۹۲۵۱۰ ـ ۸۸۷۹۱۶۸۰

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

بهیار خانم با دیپلم بهیاری

بهیار خانم با دیپلم بهیاری , جهت همکاری در درمانگاه , شرق تهران نیازمندیم .

۷۷۴۶۸۴۸۵

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

بهیار خانم یا ماما

بهیار خانم یا ماما , جهت کلینیک ترک اعتیاد

۰۹۱۲۳۹۴۷۰۹۹

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

مراقب وکمک بهیار خانم وآقا

مراقب وکمک بهیار خانم وآقا , زیر 35سال جهت کار در , مرکز سالمندان محدوده ونک …

۸۸۷۹۲۵۱۰ ـ ۸۸۷۹۱۶۸۰

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

کمک بهیار و مراقب خانم

کمک بهیار و مراقب خانم , زیر35سال جهت شیفت عصروشب , درمرکزتوانبخشی واقع درشهرک غرب

۸۸۰۸۰۰۷۶

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

بهیار یا پرستار خانم

بهیار یا پرستار خانم , جهت تزریقات مجتمع پزشکی , ( رسالت - کرمان جنوبی )

۲۲۳۲۷۷۶۲ - ۲۲۳۱۹۶۹۴

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

بهیار خانم با تجربه

بهیار خانم با تجربه , و سابقه کار , شیفت صبح،عصر (شهرری)

۰۹۱۹۵۳۴۹۶۰۹

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

بهیار خانم

بهیار خانم , جهت درمانگاهی در شهرزیبا ,

۴۴۱۴۱۲۶۳

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

دیپلمه بهیاری

دیپلمه بهیاری , بازنشسته , جهت کاردر مرکز معلولین کهریزک

۵۶۵۲۶۳۴۲

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

به یک کمک بهیار خانم

به یک کمک بهیار خانم , ترجیحا بازنشسته تمام وقت , نیازمندیم ( حوالی م خراسان )

۰۹۱۲۶۲۳۸۳۶۴ و ۳۳۷۰۲۳۹۴

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

پرستار یا دیپلم بهیاری

پرستار یا دیپلم بهیاری , (خانم) نیازمندیم , حوالی افسریه

۳۳۸۴۹۰۹۱ و ۳۳۱۵۰۰۸۸

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

بهیار خانم آشنا به

بهیار خانم آشنا به , تزریقات کودکان , محل کار : شهرقدس

۴۶۸۲۱۱۹۷

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به عنوان کمک بهیارپس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۴۴۲۶۷۹۰۸

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

به یک کمک بهیار خانم

به یک کمک بهیار خانم , ترجیحا بازنشسته تمام وقت , نیازمندیم ( حوالی م خراسان )

۰۹۱۲۶۲۳۸۳۶۴ و ۳۳۷۰۲۳۹۴

پنج شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

از علاقمندان به کار در

از علاقمندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری , می گردد(2ماه آموزش رایگان)

۸۶۰۳۴۲۳۶

پنج شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

مرکز پزشکی سلامت اول

مرکز پزشکی سلامت اول , تعدادی کمک بهیار , روزانه وشبانه روزی نیازمنداست

داخلي ۲۱۰ ۲۷۶۳۰ - ۰۲۱

پنج شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

بهیار خانم آشنا به

بهیار خانم آشنا به , تزریقات کودکان , محل کار : شهرقدس

۴۶۸۲۱۱۹۷

چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

مراقب وکمک بهیار خانم وآقا

مراقب وکمک بهیار خانم وآقا , زیر 35سال جهت کار در , مرکز سالمندان محدوده ونک …

۸۸۷۹۲۵۱۰ ـ ۸۸۷۹۱۶۸۰

چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به عنوان کمک بهیارپس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۴۴۲۶۷۹۰۸

چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

بهیار جهت مرکز MMT

بهیار جهت مرکز MMT , محدوده بلوار فردوس

۴۴۹۷۳۱۲۰

چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

بهیار و کمک بهیار

بهیار و کمک بهیار , جهت مرکز آمبولانس , نیازمندیم

۸۸۹۰۱۴۴۴

چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

بهیار خانم با مدرک بهیاری

بهیار خانم با مدرک بهیاری , (درمانگاه شبانه روزی استقلال)

۷۷۲۴۰۹۰۷ ۷۷۲۴۰۹۰۶

چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

به تعدادی پرستار و بهیار

به تعدادی پرستار و بهیار , جهت تکمیل کادر درمانگاه , نیازمندیم (منطقه تهرانپارس)

۷۷۰۸۹۲۴۲ - ۷۷۰۸۹۱۴۱

سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

از علاقمندان به کار در

از علاقمندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری , می گردد(2ماه آموزش رایگان)

۸۶۰۳۴۲۳۶

سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

مراقب وکمک بهیار خانم وآقا

مراقب وکمک بهیار خانم وآقا , زیر 35سال جهت کار در , مرکز سالمندان محدوده ونک …

۸۸۷۹۲۵۱۰ ـ ۸۸۷۹۱۶۸۰

سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

بهیار خانم

بهیار خانم , جهت بخش اورژانس , کلینیک منطقه سهروردی

۱۴ ـ ۸۸۵۰۲۹۱۲

سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به عنوان کمک بهیارپس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۴۴۲۶۷۹۰۸

سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

بهیار یا پرستار خانم

بهیار یا پرستار خانم , جهت تزریقات، شیفت صبح در , مجتمع پزشکی،رسالت،کرمان جنوبی

۲۲۳۱۹۶۹۴ - ۲۲۳۲۷۷۶۲

سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

مرکز پزشکی سلامت اول

مرکز پزشکی سلامت اول , تعدادی کمک بهیار , روزانه وشبانه روزی نیازمنداست

داخلي ۲۱۰ ۲۷۶۳۰ - ۰۲۱

سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

همشهری

دعوت به همکاری درشهرری

دعوت به همکاری درشهرری , ماما - بهیار

۰۹۰۳۸۲۴۷۸۱۸

سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

همشهری