خدمات درمانی در منزل سرم -سوند-

کادر پرستاری مجرب کارشناس اماده اعلام نیاز شما همشهریان هستیم تا در اولین فرصت به …

۰۹۱۲۵۸۵۹۹۸۱-۰۹۳۹۲۸۵۹۹۸۱-۶۶۴۱۹۲۱۶-۶۶۴۱۹۲

بهیار خانم جهت

بهیار خانم جهت , شیفت شب ساعت20 تا 24 , محدوده باقرشهر

۰۹۱۲۱۹۸۵۸۳۰و۵۵۲۳۴۸۸۳


همشهری

از علاقه مندان به کار در

از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد , ( یک ماه آموزش رایگان )

۴۲۸۸۱۰۰۰


همشهری

مرکز پزشکی سلامت اول

مرکز پزشکی سلامت اول , تعدادی کمک بهیار , روزانه وشبانه روزی نیازمنداست

داخلي ۲۱۰ ۲۷۶۳۰ - ۰۲۱


همشهری

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به‎عنوان کمک بهیار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۶۶۴۹۱۳۸۰ ـ ۴۴۲۶۷۹۰۸


همشهری

تعدادی خانم کمک بهیارومراقب

تعدادی خانم کمک بهیارومراقب , 30 تا 45 ساله , روزانه و شبانه روزی نیازمندیم

۷۷۹۲۲۰۲۲ - ۷۷۹۲۲۰۴۰


همشهری

از علاقه مندان به کار در

از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد , ( یک ماه آموزش رایگان )

۴۲۸۸۱۰۰۰


همشهری

بهیار ، کاردان یا کارشناس ماما

بهیار ، کاردان یا کارشناس ماما , جهت کار در درمانگاه نیازمندیم , ( ترجیحا بازنشسته )

۰۹۱۲۱۲۱۹۷۷۱ - ۵۵۴۰۴۵۸۱


همشهری

کمک بهیار و مراقب خانم

کمک بهیار و مراقب خانم , زیر34سال - جهت مرکز , توانبخشی معتبرواقع درشهرک غرب

۸۸۳۶۶۱۴۲


همشهری

بهیار و کمک بهیار خانم

بهیار و کمک بهیار خانم , جهت کلینیک زیبایی ,

۶۶۰۹۹۱۳۲


همشهری

مراقب خانم

مراقب خانم , جهت آسایشگاه سالمندان , نیازمندیم

۸۸۸۳۶۸۵۹


همشهری

مراقب خانم

مراقب خانم , جهت آسایشگاه سالمندان , واقع در شهریار نیازمندیم

۸۸۸۳۶۸۵۹


همشهری

بهیار جهت کاردر

بهیار جهت کاردر , مرکز ترک اعتیاد , نیازمندیم

۰۹۱۲۸۰۳۳۰۷۸


همشهری

ماما یا بهیار (خانم)

ماما یا بهیار (خانم) , جهت کلینیک درمان اعتیاد , شیفت عصر

۸۸۲۱۲۲۵۸


همشهری

بهیار خانم باسابقه(شیفت عصر)

بهیار خانم باسابقه(شیفت عصر) , جهت مرکز جراحی محدود , واقع در میرداماد

۰۹۳۳۵۲۵۲۶۲۸و۸۸۶۴۹۶۰۸


همشهری

بهیار خانم با مدرک جهت

بهیار خانم با مدرک جهت , درمانگاه شبانه روزی شیفت , شب و تعطیلات نیازمندیم

۳۳۲۵۹۰۰۱


همشهری

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به‎عنوان کمک بهیار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۶۶۴۹۱۳۸۰ ـ ۴۴۲۶۷۹۰۸


همشهری

بهیارآقابامدرک تحصیلی حداقل

بهیارآقابامدرک تحصیلی حداقل , دیپلم بهیاری،جهت کاردردرمانگاه , حوالی م خراسان ،تماس10 …

۳۶ ـ ۳۳۵۲۱۰۳۵


همشهری

تزریقات خانم

تزریقات خانم , با سابقه چندساله صبح وعصر , حوالی میدان شهدا،میدان شکوفه

۰۹۱۲۵۰۷۹۴۹۷


همشهری

مرکز پزشکی سلامت اول

مرکز پزشکی سلامت اول , تعدادی کمک بهیار , روزانه وشبانه روزی نیازمنداست

داخلي ۲۱۰ ۲۷۶۳۰ - ۰۲۱


همشهری

به تعدادی بهیار و کمک بهیار

به تعدادی بهیار و کمک بهیار , خانم با دو سال سابقه نیازمندیم , درمانگاه شبانه روزی منطقه …

۵۵۵۱۱۹۶۱


همشهری

از علاقه مندان به کار در

از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد , ( یک ماه آموزش رایگان )

۴۲۸۸۱۰۰۰


همشهری

تعدادی خانم کمک بهیارومراقب

تعدادی خانم کمک بهیارومراقب , 30 تا 45 ساله , روزانه و شبانه روزی نیازمندیم

۷۷۹۲۲۰۲۲ - ۷۷۹۲۲۰۴۰


همشهری

بهیار خانم جهت

بهیار خانم جهت , شیفت شب ساعت20 تا 24 , محدوده باقرشهر

۰۹۱۲۱۹۸۵۸۳۰و۵۵۲۳۴۸۸۳


همشهری

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به‎عنوان کمک بهیار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۶۶۴۹۱۳۸۰ ـ ۴۴۲۶۷۹۰۸


همشهری

بهیار خانم باسابقه(شیفت عصر)

بهیار خانم باسابقه(شیفت عصر) , جهت مرکز جراحی محدود , واقع در میرداماد

۰۹۳۳۵۲۵۲۶۲۸و۸۸۶۴۹۶۰۸


همشهری

2 نفر بهیاروپرستارخانم جهت

2 نفر بهیاروپرستارخانم جهت , همکاری دردرمانگاه اختیاریه , ترجیحاساکن شمال تهران نیازمندیم

۰۹۱۲۱۴۰۵۸۰۹و۰۹۱۲۲۰۴۰۵۰۹


همشهری

بهیار ، پرستار ، کمک بهیار

بهیار ، پرستار ، کمک بهیار , با تجربه کار در MMT , شیفت صبح و عصر

۰۹۳۹۳۸۰۳۷۷۴و۳۳۱۷۸۷۷۴


همشهری

مراقب خانم

مراقب خانم , جهت آسایشگاه سالمندان , نیازمندیم

۸۸۸۳۶۸۵۹


همشهری

بهیار ، ماما ، تکنسین بیهوشی

بهیار ، ماما ، تکنسین بیهوشی , و تکنسین اتاق عمل جهت , شیفت عصر مرکز ترک اعتیاد

۰۹۱۲۶۲۳۴۸۱۲


همشهری

از علاقه مندان به کار در

از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد , ( یک ماه آموزش رایگان )

۴۲۸۸۱۰۰۰


همشهری

کمک بهیار و مراقب خانم

کمک بهیار و مراقب خانم , زیر34سال - جهت مرکز , توانبخشی معتبرواقع درشهرک غرب

۸۸۳۶۶۱۴۲


همشهری

2 نفر بهیاروپرستارخانم جهت

2 نفر بهیاروپرستارخانم جهت , همکاری دردرمانگاه اختیاریه , ترجیحاساکن شمال تهران نیازمندیم

۰۹۱۲۱۴۰۵۸۰۹و۰۹۱۲۲۰۴۰۵۰۹


همشهری

ماما یا بهیار خانم شیفت صبح

ماما یا بهیار خانم شیفت صبح , جهت مرکز درمان اعتیاد , ( سعادت آباد )

۰۹۱۲۶۳۹۳۷۴۸


همشهری

به تعدادی بهیار خانم

به تعدادی بهیار خانم , جهت کار در بیمارستان دولتی , نیازمندیم

۵ - ۴۴۲۸۸۸۰۴


همشهری

مرکز سالمندان نارنجستان

مرکز سالمندان نارنجستان , تعدادی پرستار،بهیاروکمک بهیار , خانم(باشرایط عالی)نیازمنداست

اقدسيه ۲۲۸۰۵۲۰۰


همشهری

پس از گذراندن دوره کارورزی

پس از گذراندن دوره کارورزی , رایگان به عنوان کمک بهیار , دربیمارستان مشغول شوید .

۸۶۷۰۴۵۶۱


همشهری

بهیار و کمک بهیار (خانم)

بهیار و کمک بهیار (خانم) , جهت کلینیک پزشکی افق , واقع در محدوده ونک

۸۸۲۰۱۲۹۱و۸۸۶۷۹۷۶۴


همشهری

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به‎عنوان کمک بهیار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۶۶۴۹۱۳۸۰ ـ ۴۴۲۶۷۹۰۸


همشهری

بهیار ، پرستار جهت

بهیار ، پرستار جهت , مرکز MMT , محدوده تهرانسر

۴۴۹۷۳۱۲۰


همشهری

خانم : بهیار-ماما-تکنسین

خانم : بهیار-ماما-تکنسین , اتاق عمل/هوش بری جهت کاردرکلینیک , ترک اعتیاد،16الی20 همه روزه …

رسالت ۲۲۳۲۲۱۰۸


همشهری

مراقب خانم

مراقب خانم , جهت آسایشگاه سالمندان , واقع در شهریار نیازمندیم

۸۸۸۳۶۸۵۹


همشهری

بهیاربازنشسته بامدرک بهیاری

بهیاربازنشسته بامدرک بهیاری , جهت شیفت شب , میدان انقلاب-درمانگاه اسفند

۶۶۹۲۹۷۵۶


همشهری

به تعدادی بهیار خانم

به تعدادی بهیار خانم , جهت کار در بیمارستان دولتی , نیازمندیم

۵ - ۴۴۲۸۸۸۰۴


همشهری

تعدادی خانم کمک بهیارومراقب

تعدادی خانم کمک بهیارومراقب , 30 تا 45 ساله , روزانه و شبانه روزی نیازمندیم

۷۷۹۲۲۰۲۲ - ۷۷۹۲۲۰۴۰


همشهری

مرکز پزشکی سلامت اول

مرکز پزشکی سلامت اول , تعدادی کمک بهیار , روزانه وشبانه روزی نیازمنداست

داخلي ۲۱۰ ۲۷۶۳۰ - ۰۲۱


همشهری

پس از گذراندن دوره کارورزی

پس از گذراندن دوره کارورزی , رایگان به عنوان کمک بهیار , دربیمارستان مشغول شوید .

۸۶۷۰۴۵۶۱


همشهری

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به‎عنوان کمک بهیار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

۶۶۴۹۱۳۸۰ ـ ۴۴۲۶۷۹۰۸


همشهری

از علاقه مندان به کار در

از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد , ( یک ماه آموزش رایگان )

۴۲۸۸۱۰۰۰


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی