آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - بسته بند(پوشاک -کیف - کفش )

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - بسته بند(پوشاک -کیف - کفش )» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - بسته بند(پوشاک -کیف - کفش )» اینجا کلیک کنید.

به تعدادی وردست برشکارماهر

به تعدادی وردست برشکارماهر , بسته بند و چرخکار ماهر جهت , دوخت سوئی شرت (تماس1هفته)

تلفن: ۰۹۱۹۲۰۱۶۰۶۶ و ۵۵۶۹۶۳۶۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند

به تعدادی بسته بند , ماهر و مجرب , خانم نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۲۳۲۸۳۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند و وسط کار

تعدادی بسته بند و وسط کار , خانم ، جهت تولیدی پوشاک , نیازمندیم (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۶۶۴۰۱۰۱۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند

به تعدادی بسته بند , خانم و آقا نیازمندیم , تماس تا یکهفته حوالی فلاح - بهاران

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۸۲۷۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , جهت تولیدی پوشاک زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۶۹۱۷۲ ـ ۶۶۴۰۲۱۶۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند خانم و آقا

تعدادی بسته بند خانم و آقا , جهت تولیدی کفش نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۵۵۸۰۵ باغ سپهسالار ۷۷۶۸۶۶۱۴  


نیازمندیهای همشهری

وردست برشکار

وردست برشکار , و یک خانم جهت بسته بندی , پوشاک نیازمندیم(محدوده رسالت)

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۳۱۷۰۹ - ۲۲۳۰۲۱۳۰  


نیازمندیهای همشهری

خانمی

خانمی , جهت اتو و بسته بندی , درکارگاه‎تولیدی پوشاک‎نوزادی , واقع در خ جمهوری با , حداکثر …

تلفن: (تماس ۱۴ الي ۱۷ ) ۶۶۴۹۸۱۷۵ (تماس ۹ الي ۱۳ ) ۶۶۴۸۳۲۹۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند،اتوکارووسط کار

تعدادی بسته بند،اتوکارووسط کار , ماهرباحقوق عالی جهت کاردرتولیدی , پوشاک نیازمندیم(حوالی …

تلفن: ۳۶۶۱۶۹۳۳  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , جهت تولیدی جوراب نیازمندیم , ( محدوده میدان محمدیه )

تلفن: ۵۵۵۹۴۰۲۰  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم تا 30 سال

بسته بند خانم تا 30 سال , نیمه وقت تمام وقت(دانشجو)حوالی , نبردبلوارابوذرپل5(تماس تایکهفته)

تلفن: ۳۳۸۳۴۶۳۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , جهت تولیدی پوشاک زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۶۹۱۷۲ ـ ۶۶۴۰۲۱۶۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , نیازمندیم (محدوده قیامدشت , بیرون آباد) باسرویس رفت وبرگشت

تلفن: ۴۰۳۳۷۵۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , و کارمند خانم نیازمندیم , (محدوده میدان محمدیه)

تلفن: ۵۵۸۰۸۰۶۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند پوشاک

به تعدادی بسته بند پوشاک , خانم ماهر (محدوده افسریه) , نیازمندیم

تلفن: عسگري ۳۳۲۰۲۹۵۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر جهت

به تعدادی کارگر جهت , بسته بندی در تولیدی , پوشاک نیازمندیم(محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۹۴۹۵۹۶۱۷  


نیازمندیهای همشهری

بخارکار و بسته بند

بخارکار و بسته بند , و وسط کار خانم , جهت کاردر تولیدی پوشاک بچه گانه

تلفن: (محدوده جمهوري) ۶۶۴۷۷۲۷۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , جهت تولیدی پوشاک زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۶۹۱۷۲ ـ ۶۶۴۰۲۱۶۷  


نیازمندیهای همشهری

بسته بندماهرو وردست برشکار

بسته بندماهرو وردست برشکار , خانم،محیط کاملازنانه،سن تا35 , پایه 900(متروخیام)(تماس تا1ماه)

تلفن: ۵۵۸۰۵۶۸۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , وارد به اتوکاری نیازمندیم ,

تلفن: ۶۶۹۷۲۴۵۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم جهت بسته بندی

تعدادی خانم جهت بسته بندی , کیف زنانه درفروشگاه نیازمندیم , ( حوالی میدان ولیعصر و هفت

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۳۸۴۰۰ و ۸۸۹۰۶۰۵۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بندخانم نیمه وقت

تعدادی بسته بندخانم نیمه وقت , تمام وقت(دانشجو)تا30سال حوالی , نبردبلوارابوذرپل5تماس …

تلفن: ۳۳۶۵۸۱۲۱ و ۰۹۳۶۴۴۱۸۷۶۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند و

به تعدادی بسته بند و , وسط کار خانم جهت تولیدی , پوشاک زنانه نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۶۵۵۸۷ - ۶۶۴۰۴۷۸۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده و بسته بند

کارگر ساده و بسته بند , خانم جهت کار در , تولیدی پوشاک نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۰۵۵۰۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , جهت کار در تولیدی کفش زنانه , نیازمندیم (محدوده سعدی)

تلفن: ۳۳۹۹۵۶۵۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند و وسط کارخانم

تعدادی بسته بند و وسط کارخانم , جهت کار پوشاک نیازمندیم , محدوده ترمینال خاوران

تلفن: ۳۳۰۱۱۶۵۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , و کارمند خانم نیازمندیم , (محدوده میدان محمدیه)

تلفن: ۵۵۸۰۸۰۶۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند و اتوکار خانم

تعدادی بسته بند و اتوکار خانم , جهت کار درتولیدی پوشاک زنانه , حقوق1م (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۶۶۴۸۳۲۷۶  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند با حقوق مکفی

بسته بند با حقوق مکفی , جهت تولیدی کیف زنانه , نیازمندیم (تماس 9 الی 20)

تلفن: ۰۹۳۷۸۸۰۱۲۲۸  


نیازمندیهای همشهری

بخارکار و بسته بند

بخارکار و بسته بند , و وسط کار خانم , جهت کاردر تولیدی پوشاک بچه گانه

تلفن: (محدوده جمهوري) ۶۶۴۷۷۲۷۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم زیر35سال

به تعدادی خانم زیر35سال , جهت بسته بندی جوراب با آموزش , رایگان نیازمندیم (تماس1هفته)

تلفن: ۵۵۱۶۸۶۸۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم جهت بسته بندی

تعدادی خانم جهت بسته بندی , کیف زنانه درفروشگاه نیازمندیم , ( حوالی میدان ولیعصر و هفت

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۳۸۴۰۰ و ۸۸۹۰۶۰۵۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند

به تعدادی بسته بند , و وسط کار خانم نیازمندیم , ( تماس یکهفته )

تلفن: ۶۶۷۱۸۹۹۳  


نیازمندیهای همشهری

ازتعدادی خانم جهت بسته بندی

ازتعدادی خانم جهت بسته بندی , واتوپوشاک بچه گانه درمحیطی زنانه , دعوت به همکاری میشود(بازارتهران)

تلفن: ۵۵۶۲۴۶۸۸  


نیازمندیهای همشهری

بخار کار و بسته بند

بخار کار و بسته بند , خانم , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۶۵۶۹۳  


نیازمندیهای همشهری

به چندنفرخانم جهت بسته بندی

به چندنفرخانم جهت بسته بندی , پوشاک دخترانه،درمحیط کاملازنانه , ساعت کار 9صبح الی 5بعدازظهر

تلفن: ۸۸۸۰۹۶۵۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , جهت تولیدی پوشاک زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۶۹۱۷۲ ـ ۶۶۴۰۲۱۶۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی وسط کاروبسته بندماهر

تعدادی وسط کاروبسته بندماهر , خانم جهت شلوارجین نیازمندیم , (حوالی مترو علی آباد )

تلفن: تماس يکهفته ۵۵۵۳۷۰۲۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر خانم جهت

به یک نفر خانم جهت , بسته بندی پوشاک , محدوده چهارراه سیروس نیازمندیم

تلفن: ۳۳۵۶۶۳۳۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند ماهر

به تعدادی بسته بند ماهر , درمحیطی کاملازنانه باحقوق مکفی , بصورت تکی وماهانه بابیمه …

تلفن: ۳۳۹۷۱۴۹۹  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , جهت پوشاک نیمه وقت , نیازمندیم . تماس تا یکهفته

تلفن: ۰۹۱۹۱۶۷۵۹۵۲ ـ ۶۶۹۷۴۴۶۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند و

به تعدادی بسته بند و , و سرنخ زن خانم نیازمندیم , (خیابان انقلاب ،خیابان دانشگاه)

تلفن: ۶۶۹۵۲۲۹۸  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , جهت بلوز بچه گانه نیازمندیم , فقط ماهر حداکثر سن 35

تلفن: ۶۶۹۶۶۴۲۶  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم ، دیپلمه

بسته بند خانم ، دیپلمه , جهت تولیدی پوشاک زنانه , با حقوق مکفی (تماس یکهفته)

تلفن: ۳۳۱۱۷۴۲۷  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند جوان (خانم)

بسته بند جوان (خانم) , جهت پوشاک بچه گانه , (محیط زنانه) (مترو انقلاب)

تلفن: ۶۶۴۹۴۸۱۲  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , جهت پوشاک نیازمندیم , محدوده خیابان مولوی

تلفن: ۵۵۱۵۹۸۸۷ و ۵۵۱۵۸۸۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , جهت تولیدی پوشاک زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۶۹۱۷۲ ـ ۶۶۴۰۲۱۶۷  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم یا آقا

بسته بند خانم یا آقا , جهت تی شرت نیازمندیم , (منطقه بازار)

تلفن: ۰۹۳۰۲۲۳۱۸۱۸ و ۵۵۶۳۶۳۱۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر خانم جهت اتو و

به یک نفر خانم جهت اتو و , بسته بندی جوراب بچه گانه , نیمه وقت نیازمندیم(محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۲۰۹۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند خانم جهت

تعدادی بسته بند خانم جهت , پوشاک مردانه با بیمه , حوالی شهرری تماس تا یکهفته

تلفن: ۰۹۳۶۱۱۲۲۹۱۲ و ۵۵۲۰۹۰۸۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند واتوکار(خانم)

تعدادی بسته بند واتوکار(خانم) , جهت کار در تولیدی پوشاک بچه گانه , با حقوق مکفی نیازمندیم

تلفن: ۳۶۶۱۹۲۵۸  


نیازمندیهای همشهری

اتوکار و بسته بند خانم یا آقا

اتوکار و بسته بند خانم یا آقا , جهت تولیدی پوشاک , در کوچه مهران نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۵۹۱۳۰  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , جهت کار سیسمونی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۷۲۱۴۹ ـ ۷۷۶۱۶۳۶۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم جهت

تعدادی خانم جهت , بسته بندی پوشاک نیازمندیم , (محدوده سه راه جمهوری)

تلفن: ۶۶۴۸۱۳۶۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند پوشاک

به تعدادی بسته بند پوشاک , خانم ماهر (محدوده افسریه) , نیازمندیم

تلفن: عسگري ۳۳۲۰۲۹۵۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , جهت تولیدی پوشاک زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۶۹۱۷۲ ـ ۶۶۴۰۲۱۶۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند

به تعدادی بسته بند , بخارکار و وسط کار خانم یا آقا , جهت تیشرت مردانه نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۴۹۱۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم جهت بسته بندی

تعدادی خانم جهت بسته بندی , پوشاک نیازمندیم , محدوده نبردجنوبی،تما س 9 الی 17

تلفن: ۳۳۷۰۳۸۹۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند و

به تعدادی بسته بند و , وسط کارخانم جهت کار درتولیدی , با حقوق مکفی نیازمندیم

تلفن: ۷۷۲۶۸۶۴۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت بسته بندی پوشاک , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۰۲۳۶۳  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند جوان (خانم)

بسته بند جوان (خانم) , جهت پوشاک بچه گانه , (محیط زنانه) (مترو انقلاب)

تلفن: ۶۶۴۹۴۸۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک بخارکار ماهرخانم جهت

به یک بخارکار ماهرخانم جهت , پوشاک بچه گانه نیازمندیم , (محدوده مترو محمدیه)

تلفن: ۵۵۶۹۸۷۳۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , جهت تولیدی پوشاک زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۶۹۱۷۲ ـ ۶۶۴۰۲۱۶۷  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند پوشاک خانم

بسته بند پوشاک خانم , با حقوق مکفی نیازمندیم , محدوده خاوران ، نبردجنوبی

تلفن: ۳۳۷۲۹۷۰۱  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی بسته بند خانم

بتعدادی بسته بند خانم , نیازمندیم محدوده نازی آباد , تماس تا یکهفته

تلفن: ۵۵۵۱۶۰۶۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند و اتوکار

تعدادی بسته بند و اتوکار , جهت تولیدی پوشاک بچه گانه , نیازمندیم (تماس یکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۱۴۳۵۰ ـ ۳۳۹۳۵۸۱۷  


نیازمندیهای همشهری