تعدادی بسته بند خانم جهت

تعدادی بسته بند خانم جهت , جوراب،ماهیانه 850هزار , محدوده مترو مولوی، ساعت کار8تا17

۵۵۱۵۷۴۹۸


همشهری

تعدادی خانم

تعدادی خانم , جهت بسته بندی پوشاک زنانه , نیازمندیم ( میدان رسالت )

۸ - ۷۷۰۹۲۰۰۳


همشهری

تعدادی بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم , جهت تولیدی شلوار جین , نیازمندیم

۶۶۹۰۱۲۱۶


همشهری

بسته بند خانم جهت کاردر

بسته بند خانم جهت کاردر , تولیدی نوزادی درمحیطی زنانه , محدوده جمهوری نیازمندیم

۶۶۴۸۸۶۳۸


همشهری

تعدادی بسته بند ماهر خانم

تعدادی بسته بند ماهر خانم , با سابقه کاری بالا با حقوق مکفی , در محیطی کاملا سالم نیازمندیم

تماس تا۱هفته ۳۳۹۸۳۲۷۵


همشهری

تعدادی بسته بند خانم جهت

تعدادی بسته بند خانم جهت , بسته بندی پوشاک زنانه نیازمندیم , (محیط کاملا زنانه - حقوق …

۶۶۴۰۲۱۶۷_۶۶۹۶۹۱۷۲


همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , و وسط کار آقا جهت پوشاک , نیازمندیم (مترو سعدی)

۳۳۹۴۱۸۸۷


همشهری

بسته بند کارجمع کن خانم

بسته بند کارجمع کن خانم , با حقوق عالی جهت تولیدی کفش

۰۹۱۲۷۰۱۳۷۲۳ ۳۶۰۵۷۰۷۹


همشهری

به یک بسته بند خانم

به یک بسته بند خانم , و یک کارگر ساده آقا , نیازمندیم

۵۵۶۰۶۸۳۵


همشهری

تعدادی بسته بندخانم درمحیطی

تعدادی بسته بندخانم درمحیطی , کاملازنانه نیازمندیم , انقلاب-وصال-تولیدی سپنج

۶۶۴۶۳۵۴۱


همشهری

بسته بند ماهر و اتوکار خانم

بسته بند ماهر و اتوکار خانم , جهت پوشاک بچه گانه , نیازمندیم (واقع در کوچه برلن)

۳۳۱۱۶۰۰۸


همشهری

تعدادی بسته بندخانم و

تعدادی بسته بندخانم و , کارگرساده آقا درتولیدی , نیازمندیم(حوالی م امام حسین)

۵۵۸۰۶۲۱۹ و ۵۵۶۲۶۱۷۶


همشهری

تعدادی بسته بند کار خانم

تعدادی بسته بند کار خانم , جهت پوشاک بچه گانه , نیازمندیم

۶۶۴۰۳۰۴۵


همشهری

به یک خانم جهت بسته بندی

به یک خانم جهت بسته بندی , جوراب بچه گانه ، ترجیحا , نیمه‎وقت نیازمندیم(محدوده بازار)

۰۹۱۲۳۰۷۲۰۹۷


همشهری

ازتعدادی خانم جهت بسته بندی

ازتعدادی خانم جهت بسته بندی , پوشاک بچه گانه دعوت به , همکاری می شود(بازار تهران)

۵۵۶۲۴۶۸۸


همشهری

تعدادی بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم , جهت کارتریکو نیازمندیم , حقوق مکفی+بیمه(ترمینال جنوب)

۵۵۱۸۸۷۶۰


همشهری

بسته بند خانم یا آقا

بسته بند خانم یا آقا , جهت تولیدی پوشاک مردانه , نیازمندیم (باحقوق مکفی)

۰۹۱۲۰۱۸۶۷۲۳_۶۶۴۷۶۷۵۴


همشهری

به تعدادی بسته بند

به تعدادی بسته بند , وسط کار و اتوکار خانم , نیازمندیم

۳۶۶۰۲۳۸۲


همشهری

به تعدادی خانم جهت

به تعدادی خانم جهت , بسته بندی واتوکاری پوشاک بچه گانه , درمحیطی کاملا زنانه نیازمندیم

افسريه ۳۳۱۴۷۱۸۱


همشهری

تعدادی بسته بند خانم جهت

تعدادی بسته بند خانم جهت , بسته بندی پوشاک زنانه نیازمندیم , (محیط کاملا زنانه - حقوق …

۶۶۸۹۲۵۰۰_۶۶۹۶۹۱۷۲


همشهری

به تعدادی بسته بندخانم

به تعدادی بسته بندخانم , نیازمندیم

۶۶۹۵۹۸۳۹


همشهری

2 نفر اطوکار و بسته بند

2 نفر اطوکار و بسته بند , خانم جهت تولیدی پوشاک , نیازمندیم

۶۶۹۵۰۷۵۴


همشهری

تعدادی بسته بند خانم جهت

تعدادی بسته بند خانم جهت , جوراب،ماهیانه 750هزار , محدوده مترو مولوی، ساعت کار8تا17

۵۵۱۵۷۴۹۸


همشهری

به تعدادی وردست پادو

به تعدادی وردست پادو , و بسته بند و دست دوز , خانم یا آقا نیازمندیم

۶۶۴۶۳۸۱۳_۶۶۱۷۴۳۵۰


همشهری

تعدادی بسته بند و بخارکار

تعدادی بسته بند و بخارکار , خانم یا آقا جهت تولیدی , پوشاک نیازمندیم

۳۳۹۲۲۲۳۲


همشهری

تعدادی بسته بندخانم درمحیطی

تعدادی بسته بندخانم درمحیطی , کاملازنانه نیازمندیم , انقلاب-وصال-تولیدی سپنج

۶۶۴۶۳۵۴۱


همشهری

به چند بسته بند خانم

به چند بسته بند خانم , جوان حقوق 800 هزار نیازمندیم , خیام شمالی ک جزایری پلاک 12

۰۹۳۰۴۲۸۲۵۱۵


همشهری

به 2نفربسته بندپوشاک و

به 2نفربسته بندپوشاک و , اتوکارترجیحا خانم نیازمندیم

۶۶۴۹۵۸۶۲ ۶۶۴۹۲۸۸۹


همشهری

تعدادی خانم جهت بسته بندی

تعدادی خانم جهت بسته بندی , کیف زنانه نیازمندیم , حوالی میدان هفت تیر

۰۹۳۸۱۸۳۸۴۶۰ و ۸۸۹۰۶۰۵۷


همشهری

بسته بند ،بخار کارخانم در محیط

بسته بند ،بخار کارخانم در محیط , کاملا زنانه با آموزش رایگان , (محدوده بازار محمدیه)نیازمندیم

۵۵۶۲۴۴۴۷


همشهری

یکنفر خانم جهت بسته بندی

یکنفر خانم جهت بسته بندی , و اتوکاری شلوارزنانه نیازمندیم , (محدوده متروسعدی)

۳۳۹۷۵۵۱۴


همشهری

تولیدی حاجیان

تولیدی حاجیان , به تعدادی خانم جهت کار , در تولیدی نیازمندیم

۵۵۸۱۴۵۵۷ و ۰۹۱۲۶۴۹۲۴۰۳


همشهری

به تعدادی خانم جهت

به تعدادی خانم جهت , بسته بندی واتوکاری پوشاک بچه گانه , درمحیطی کاملا زنانه نیازمندیم

افسريه ۳۳۱۴۷۱۸۱


همشهری

تعدادی همکار خانم

تعدادی همکار خانم , جهت بسته بندی خرج کار , و تولیدی پوشاک نیازمندیم , تقاطع جمهوری - …

۶۶۴۱۸۱۳۰


همشهری

بسته بند ،بخار کارخانم در محیط

بسته بند ،بخار کارخانم در محیط , کاملا زنانه با آموزش رایگان , (محدوده بازار محمدیه)نیازمندیم

۵۵۶۲۴۴۴۷


همشهری

شرکت تولیدی پوشاک

شرکت تولیدی پوشاک , زنانه تولیکا , تعدادی نیروی بسته بند , بخارکار ، کنترل کیفیت , و کارگر …

۰۹۱۹۲۰۱۲۹۰۶


همشهری

تعدادی خانم

تعدادی خانم , جهت بسته بندی پوشاک , نیازمندیم(محدوده امیراکرم)

۶۶۴۸۷۴۴۹


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی