آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - بسته بند (گوناگون ) - استان تهران

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - بسته بند (گوناگون )» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - بسته بند (گوناگون )» اینجا کلیک کنید.

تعدادی بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم , جهت شلوار لی (مترو علی آباد)

تلفن: ۰۹۳۹۱۰۷۷۶۶۲ ۰۹۲۱۲۰۲۴۵۶۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم , جهت شلوار لی (مترو علی آباد)

تلفن: ۰۹۳۹۱۰۷۷۶۶۲ ۰۹۲۱۲۰۲۴۵۶۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده خانم

کارگر ساده خانم , جهت کار در شرکت , نیازمندیم

تلفن: ۲۲۳۷۵۸۷۰  


نیازمندیهای همشهری

کارخانه تولید مواد غذایی

کارخانه تولید مواد غذایی , واقع در شهرری , به بسته بند خانم نیازمنداست

تلفن: ۳۳۳۹۷۵۴۷  


نیازمندیهای همشهری

بسته بند خانم جهت قطعات

بسته بند خانم جهت قطعات , خودرو در محدوده بهارستان , نیازمندیم (تماس 9 الی14)

تلفن: ۳۳۹۵۷۳۰۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم , جهت شلوار لی (مترو علی آباد)

تلفن: ۰۹۳۹۱۰۷۷۶۶۲ ۰۹۲۱۲۰۲۴۵۶۰  


نیازمندیهای همشهری