آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - بازیگر

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - بازیگر» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - بازیگر» اینجا کلیک کنید.

مجوز (4625 / 8 - 5)

مجوز (4625 / 8 - 5) , « دعوت به همکاری » , بازیگری،گویندگی،دوبله،اساتید , سینما، تلویزیون، …

تلفن: ۴ - ۸۸۹۳۴۷۹۳  


نیازمندیهای همشهری

علاقمندان به بازیگری جهت

علاقمندان به بازیگری جهت , حضور در 2سینمایی و 2سریال , پر بازیگر فوری تماس بگیرند

تلفن: ۷۷۶۹۶۹۴۰ ـ ۷۷۰۳۵۲۱۴  


نیازمندیهای همشهری

جهت حضور در سریال

جهت حضور در سریال , نوروزی و فیلمهای سینمایی , به تمام سنین نیازمندیم , علاقه مندان میتوانندعدد3رابه …

تلفن: ۷۷۱۹۲۳۳۸ - ۷۷۸۰۲۰۵۶  


نیازمندیهای همشهری

علاقه مندان بازیگری

علاقه مندان بازیگری , معرفی در کمترین زمان , به فیلم سینمایی وتلویزیونی , تمام سنین با …

تلفن: ۸۸۳۵۹۶۱۲ ۸۸۳۵۹۵۰۸ - ۸۸۳۵۹۴۸۲  


نیازمندیهای همشهری

علاقه مندان بازیگری

علاقه مندان بازیگری , معرفی در کمترین زمان , به فیلم سینمایی وتلویزیونی , تمام سنین با …

تلفن: ۸۸۳۵۹۶۱۲ ۸۸۳۵۹۵۰۸ - ۸۸۳۵۹۴۸۲  


نیازمندیهای همشهری

مجوز (4625 / 8 - 5)

مجوز (4625 / 8 - 5) , « دعوت به همکاری » , بازیگری،گویندگی،دوبله،اساتید , سینما، تلویزیون، …

تلفن: ۴ - ۸۸۹۳۴۷۹۳  


نیازمندیهای همشهری

جهت حضور در سریال

جهت حضور در سریال , نوروزی و فیلمهای سینمایی , به تمام سنین نیازمندیم , علاقه مندان میتوانندعدد3رابه …

تلفن: ۷۷۱۹۲۳۳۸ - ۷۷۸۰۲۰۵۶  


نیازمندیهای همشهری

علاقمندان به بازیگری جهت

علاقمندان به بازیگری جهت , حضور در 2سینمایی و 2سریال , پر بازیگر فوری تماس بگیرند

تلفن: ۷۷۶۹۶۹۴۰ ـ ۷۷۰۳۵۲۱۴  


نیازمندیهای همشهری

علاقمندان به بازیگری جهت

علاقمندان به بازیگری جهت , حضور در4سریال و 3سینمایی , فوری تماس بگیرند (مشاوره رایگان)

تلفن: ۷۷۶۹۶۹۴۰ ـ ۷۷۰۳۵۲۱۴  


نیازمندیهای همشهری

مجوز (4625 / 8 - 5)

مجوز (4625 / 8 - 5) , « دعوت به همکاری » , بازیگری،گویندگی،دوبله،اساتید , سینما، تلویزیون، …

تلفن: ۴ - ۸۸۹۳۴۷۹۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی آقا و خانم و کودک

به تعدادی آقا و خانم و کودک , جهت حضوردرسریال نوروزی , فوری نیازمندیم (بادستمزد)

تلفن: ۸۸۳۵۹۶۱۲  


نیازمندیهای همشهری

علاقه مندان بازیگری

علاقه مندان بازیگری , معرفی در کمترین زمان , به فیلم سینمایی وتلویزیونی , تمام سنین با …

تلفن: ۸۸۳۵۹۴۸۲ ۸۸۳۵۹۵۰۸  


نیازمندیهای همشهری

« شبکه هنر »

« شبکه هنر » , مرکز معتبر علوم صدا و تصویر , ازنمونه کارهای شبکه هنر در

تلفن: شبکه هاي اجتماعي ديدن فرمائيد .  


نیازمندیهای همشهری

جهت حضور در سریال

جهت حضور در سریال , نوروزی و فیلمهای سینمایی , به تمام سنین نیازمندیم , علاقه مندان میتوانندعدد3رابه …

تلفن: ۷۷۱۹۲۳۳۸ - ۷۷۸۰۲۰۵۶  


نیازمندیهای همشهری

علاقمندان به بازیگری جهت

علاقمندان به بازیگری جهت , حضور در4سریال و 3سینمایی , فوری تماس بگیرند (مشاوره رایگان)

تلفن: ۷۷۶۹۶۹۴۰ ـ ۷۷۰۳۵۲۱۴  


نیازمندیهای همشهری

« شبکه هنر »

« شبکه هنر » , مرکز معتبر علوم صدا و تصویر , ازنمونه کارهای شبکه هنر در

تلفن: شبکه هاي اجتماعي ديدن فرمائيد .  


نیازمندیهای همشهری

جهت حضور در سریال

جهت حضور در سریال , نوروزی و فیلمهای سینمایی , به تمام سنین نیازمندیم , علاقه مندان میتوانندعدد3رابه …

تلفن: ۷۷۱۹۲۳۳۸ - ۷۷۸۰۲۰۵۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی آقا و خانم و کودک

به تعدادی آقا و خانم و کودک , جهت حضوردرسریال نوروزی , فوری نیازمندیم (بادستمزد)

تلفن: ۸۸۳۵۹۶۱۲  


نیازمندیهای همشهری

علاقه مندان بازیگری

علاقه مندان بازیگری , معرفی در کمترین زمان , به فیلم سینمایی وتلویزیونی , تمام سنین با …

تلفن: ۸۸۳۵۹۴۸۲ ۸۸۳۵۹۵۰۸  


نیازمندیهای همشهری

مجوز (4625 / 8 - 5)

مجوز (4625 / 8 - 5) , « دعوت به همکاری » , بازیگری،گویندگی،دوبله،اساتید , سینما، تلویزیون، …

تلفن: ۴ - ۸۸۹۳۴۷۹۳  


نیازمندیهای همشهری