پژوELXسفید کلاسC

پژوELXسفید کلاسC , صفر،پلاک شده،آماده تحویل

۶۶۵۶۹۹۳۷ ۰۹۱۲۱۵۹۴۴۷۱


روزنامه همشهری

فروش ویژه

فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری

زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


روزنامه همشهری

ELX بهترین خریدار ELX

ELX بهترین خریدار ELX , بالاترین قیمت نقدا درمحل , مدل 83 تا 92 (حتی تعطیلات)

۰۹۱۲۳۷۵۷۳۰۷


روزنامه همشهری

پژو پارس ELX

پژو پارس ELX , مدل 89 سفید , 6سال تخفیف بیمه موتور زانتیا

۰۹۱۲۱۰۶۵۲۷۷


روزنامه همشهری

پرشیا ELX مدل 92

پرشیا ELX مدل 92 , موتور زانتیا , مشکی

۰۹۳۷۲۸۰۷۷۹۳


روزنامه همشهری

خریدار پارس ELX

خریدار پارس ELX , جهت استفاده شخصی به بالاترین , قیمت تمامی روزهای هفته

۰۹۱۹۳۶۲۶۶۰۶


روزنامه همشهری

خریدار یکدستگاه پارس ELX

خریدار یکدستگاه پارس ELX , موتور زانتیا تا مدل 91 , جهت مصرف شخصی

۰۹۱۱۴۴۵۲۴۶۳


روزنامه همشهری

خریدار یکدستگاه پارس ELX

خریدار یکدستگاه پارس ELX , مدل 83 تا 92 نقد در محل , جهت مصرف شخصی بالاتر از همه

۰۹۱۲۹۲۲۶۳۲۹


روزنامه همشهری

خریدار یکدستگاه ELX

خریدار یکدستگاه ELX , ( موتور زانتیا ) , سالم جهت مصرف شخصی

۰۹۱۲۲۳۶۶۵۱۹


روزنامه همشهری

پرشیا ELX - اتومات

پرشیا ELX - اتومات , صفر 95 - کارتکس , گیربگسZF آلمان،باگارانتی , موتور2000 - فول آپشن شرکتی …

۰۹۱۲۱۰۷۴۱۴۰ -۲۲۳۰۴۰۱۸


روزنامه همشهری

یک دستگاه پارس ELX

یک دستگاه پارس ELX , پیش پرداخت 13 م- اقساط , 6تا 60ماهه-سندبنام بدون ضامن

۶۶۳۸۱۵۷۲و۶۶۳۸۱۷۳۷


روزنامه همشهری

یک دستگاه پارس ELX

یک دستگاه پارس ELX , پیش پرداخت 13 م- اقساط , 6تا 60ماهه-سندبنام بدون ضامن

۶۶۳۸۱۰۰۸ و ۶۶۳۸۱۰۰۹


روزنامه همشهری

ELX بهترین خریدار ELX

ELX بهترین خریدار ELX , بالاترین قیمت نقدا درمحل , مدل 83 تا 92 (حتی تعطیلات)

۰۹۱۲۳۷۵۷۳۰۷


روزنامه همشهری

پرشیا ELX موتورزانتیا

پرشیا ELX موتورزانتیا , مدل 86 نقره ای بدون رنگ , و تصادف فنی واتاق درحد

بازديدغرب تهران ۰۹۳۸۳۸۸۶۲۸۹


روزنامه همشهری

پارس ELX موتور زانتیا

پارس ELX موتور زانتیا , خاکستری ، مدل91 , کارکرد واقعی 80هزار،بسیارسالم

۰۹۱۲۱۷۷۴۵۲۴


روزنامه همشهری

پرشیاELXآخر91

پرشیاELXآخر91 , موتورزانتیایی-سفید،بدون رنگ , تک برگ سند-فوق العاده سالم

۰۹۱۲۱۵۷۵۶۰۸


روزنامه همشهری

فروش ویژه

فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری

زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


روزنامه همشهری

پارس ELX مدل 95

پارس ELX مدل 95 , خاکستری بدون رنگ , کم کارکرد

۰۹۱۲۵۵۴۸۹۱۰ - ۷۷۹۲۶۸۱۷


روزنامه همشهری

پرشیا ELX نقره ای مدل 86

پرشیا ELX نقره ای مدل 86 , فنی سالم ، بدون تصادف , 500 / 20 میلیون

۰۹۳۰۸۹۸۹۳۸۵


روزنامه همشهری

پرشیا سفید ELX

پرشیا سفید ELX , مدل 94 , کارکرد 17 هزار

۰۹۱۲۲۰۲۰۱۴۴


روزنامه همشهری

ELX بهترین خریدار ELX

ELX بهترین خریدار ELX , بالاترین قیمت نقدا درمحل , مدل 83 تا 92 (حتی تعطیلات)

۰۹۱۲۳۷۵۷۳۰۷


روزنامه همشهری

یک دستگاه پارس ELX

یک دستگاه پارس ELX , پیش پرداخت 13 م- اقساط , 6تا 60ماهه-سندبنام بدون ضامن

۶۶۳۸۱۵۷۲و۶۶۳۸۱۷۳۷


روزنامه همشهری

یک دستگاه پارس ELX

یک دستگاه پارس ELX , پیش پرداخت 13 م- اقساط , 6تا 60ماهه-سندبنام بدون ضامن

۶۶۳۸۱۰۰۸ و ۶۶۳۸۱۰۰۹


روزنامه همشهری

خریدار پارس ELX

خریدار پارس ELX , عادلانه ترین خریدار پارسelx , بیواسطه خرید=تعویض پلاک

۰۹۱۹۰۸۴۰۹۲۸


روزنامه همشهری

خریدار یکدستگاه پارس ELX

خریدار یکدستگاه پارس ELX , مدل 83 تا 92 نقد در محل , جهت مصرف شخصی بالاتر از همه

۰۹۱۲۹۲۲۶۳۲۹


روزنامه همشهری

فروش ویژه

فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری

زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


روزنامه همشهری

خریدار یکدستگاه ELX

خریدار یکدستگاه ELX , (موتورزانتیا) کم کار ترجیحاسنداول , جهت مصرف به بالاترین پیشنهاد

۷۷۲۴۷۹۱۶ - ۰۹۱۹۹۲۴۲۱۲۶


روزنامه همشهری

پرشیا ELX موتور زانتیا

پرشیا ELX موتور زانتیا , مدل 91 بدون رنگ , سالم ، سند دست اول

۰۹۱۲۱۱۳۵۲۸۵و۲۶۳۲۳۳۱۵


روزنامه همشهری

یک دستگاه پارس ELX

یک دستگاه پارس ELX , پیش پرداخت 13 م- اقساط , 6تا 60ماهه-سندبنام بدون ضامن

۶۶۳۸۱۰۰۸ و ۶۶۳۸۱۰۰۹


روزنامه همشهری

خریدار یکدستگاه پارس ELX

خریدار یکدستگاه پارس ELX , مدل 83 تا 92 نقد در محل , جهت مصرف شخصی بالاتر از همه

۰۹۱۲۹۲۲۶۳۲۹


روزنامه همشهری

پژوپارسELXسفیدصفر

پژوپارسELXسفیدصفر , خروج ازکارخانه9 / 9 / 95 , فوری فروشی

۰۹۱۰۴۵۵۶۰۰۹


روزنامه همشهری

خریدار

خریدار , ELX - موتور زانتیا , درمحل ( خرید = تعویض پلاک)

۰۹۱۹۲۹۰۷۹۱۱


روزنامه همشهری

پرشیا ELX - اتومات

پرشیا ELX - اتومات , صفر 95 - کارتکس , گیربگسZF آلمان،باگارانتی , موتور2000 - فول آپشن شرکتی …

۰۹۱۲۱۰۷۴۱۴۰ -۲۲۳۰۴۰۱۸


روزنامه همشهری

پژو پرشیا ELX مدل94

پژو پرشیا ELX مدل94 , موتور 2000 - دلفینی تیره , بدون تصادف و رنگ شدگی , کارکرد 50 هزار , با سیستم …

۰۹۳۹۴۶۱۳۶۷۹


روزنامه همشهری

فروش ویژه

فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری

زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


روزنامه همشهری

ELX بهترین خریدار ELX

ELX بهترین خریدار ELX , بالاترین قیمت نقدا درمحل , مدل 83 تا 92 (حتی تعطیلات)

۰۹۱۲۳۷۵۷۳۰۷


روزنامه همشهری

پارس ELX مدل 89 سفید

پارس ELX مدل 89 سفید , بدون رنگ و تصادف،داخل کرم , کارکرد64هزار،صندلی خلبانی37م

۰۹۳۹۶۵۰۱۸۹۱


روزنامه همشهری

یک دستگاه پارس ELX

یک دستگاه پارس ELX , پیش پرداخت 13 م- اقساط , 6تا 60ماهه-سندبنام بدون ضامن

۶۶۳۸۱۵۷۲و۶۶۳۸۱۷۳۷


روزنامه همشهری

یک دستگاه پارس ELX

یک دستگاه پارس ELX , پیش پرداخت 13 م- اقساط , 6تا 60ماهه-سندبنام بدون ضامن

۶۶۳۸۱۵۷۲و۶۶۳۸۱۷۳۷


روزنامه همشهری

خریدار پارس ELX

خریدار پارس ELX , قیمت از شما خرید از ما , به بالاترین قیمت(جهت مصرف شخصی)

۰۹۱۹۳۶۲۶۶۰۶


روزنامه همشهری

پرشیا ELX مدل 95مشکی

پرشیا ELX مدل 95مشکی , موتور 2000کارکرد5000 , فقط مصرف کننده 500 / 39

۰۹۱۲۱۴۹۸۹۳۴


روزنامه همشهری

پارس ELX موتور زانتیا

پارس ELX موتور زانتیا , خاکستری ، مدل91 , کارکرد واقعی 80هزار،بسیارسالم

۰۹۱۲۱۷۷۴۵۲۴


روزنامه همشهری

یک دستگاه پارس ELX

یک دستگاه پارس ELX , پیش پرداخت 13 م- اقساط , 6تا 60ماهه-سندبنام بدون ضامن

۶۶۳۸۱۰۰۸ و ۶۶۳۸۱۰۰۹


روزنامه همشهری

ELX بهترین خریدار ELX

ELX بهترین خریدار ELX , بالاترین قیمت نقدا درمحل , مدل 83 تا 92 (حتی تعطیلات)

۰۹۱۲۳۷۵۷۳۰۷


روزنامه همشهری

فروش ویژه

فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری

زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


روزنامه همشهری

خریدار یکدستگاه پارس ELX

خریدار یکدستگاه پارس ELX , مدل 83 تا 92 نقد در محل , جهت مصرف شخصی بالاتر از همه

۰۹۱۲۹۲۲۶۳۲۹


روزنامه همشهری

پارس ELX xum

پارس ELX xum , مشکی متالیک صفر خشک , مدارک کامل - مدل 95

۰۹۱۲۴۷۵۹۴۵۹


روزنامه همشهری

پارس ELX سفید مدل 91

پارس ELX سفید مدل 91 , درحد صفر کارکرد 87هزار , بدون رنگ و خط و خش

۰۹۱۲۲۰۷۹۶۳۲


روزنامه همشهری

بالاترین خریدار ELX

بالاترین خریدار ELX , (موتورزانتیا)2م بالاتراز آخرین , قیمت شما - فقط سالم و کم کار

احمدي ۰۹۱۲۳۷۵۷۵۰۷


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی