سمند X7 مدل 85

ماشین ازنظرفنی کوچکترین هزینه وخرجی ندارد.جلوبندی وکمکهای جلو وعقب ولنتها و باتری …

۰۹۱۰۱۵۹۳۶۲۴

تاکسی فوری فروشی

تاکسی سمند دوگانه.مدل 86چهار.حلقه لاستیک نو.فنی سالم.بیمه ایران یکسال کامل.آماده محضر

۰۹۳۷۱۷۵۵۱۴۲

, فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری

بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

سمند مدل86

سمند مدل86 , نوک مدادی متالیک،فنی سالم , جلووعقب پلمپ،بازدیدخ مطهری

۰۹۱۰۹۰۸۲۹۰۹


همشهری

یکدستگاه سمند نقره ای

یکدستگاه سمند نقره ای , 83 اسپرت بیمه4ماه تخفیف , 6 سال 500 / 12 نقدواقساط

۰۹۳۵۶۱۶۱۴۴۰


همشهری

سمند مدل 82 بژ

سمند مدل 82 بژ , سنداول 9سال تخفیف بیمه , فنی کاملا سالم

۰۹۱۲۱۲۶۶۱۱۰


همشهری

سمند X7 مدل 82 قرمز

سمند X7 مدل 82 قرمز , فنی بسیارسالم-چند لکه رنگ , بیمه تا آخر بهمن 95

۰۹۱۲۸۴۹۲۸۵۹


همشهری

سمند مدل 83 نقره ای

سمند مدل 83 نقره ای , فنی بسیارسالم , بیمه تا آخر سال 10سال تخفیف

۰۹۱۹۳۰۰۹۶۶۱


همشهری

سمند مدل 82 بژ

سمند مدل 82 بژ , سنداول 9سال تخفیف بیمه , فنی کاملا سالم

۰۹۱۲۱۲۶۶۱۱۰


همشهری

سمند X7 مدل 84 نقره ای

سمند X7 مدل 84 نقره ای , فنی مشابه صفر،بدنه درحد90 , کارکرد160هزار،بیمه وتخفیف کامل

(تهرانسر) ۰۹۱۹۳۳۵۵۱۱۹


همشهری

سمند مشکی مدل 81

سمند مشکی مدل 81 , موتور89 فنی بسیار سالم , با 10 سال تخفیف بیمه

۰۹۱۲۳۷۱۶۲۲۱و۸۸۰۸۵۰۷۸


همشهری

سمند X7 بژ مدل 82

سمند X7 بژ مدل 82 , 10 سال تخفیف بیمه ,

۰۹۱۲۵۵۵۶۳۰۰


همشهری

سمند نقره ای مدل 86

سمند نقره ای مدل 86 , فوری فروشی

۴۴۸۱۹۲۵۰ ۰۹۱۲۲۷۹۲۳۹۰


همشهری

سمندX7نقره ای86 - بیمه

سمندX7نقره ای86 - بیمه , 1 / 96 تخفیف بیمه ازاول،فنی واتاق , سالم، یک لکه رنگ500 / 14

۰۹۳۹۲۷۶۸۳۸۵


همشهری

سمند X7 مشکی مدل81

سمند X7 مشکی مدل81 , 10سال تخفیف بیمه , فوق العاده سالم

۰۹۳۵۹۵۷۷۲۳۵


همشهری

سمند X7 مدل 82

سمند X7 مدل 82 , بژ متالیک بیمه تا 3 / 96 , 7سال تخفیف بیمه

۰۹۱۲۸۱۴۴۹۸۴


همشهری

سمند سفید مدل 81

سمند سفید مدل 81 , بدون رنگ , 5 / 11 میلیون

۲۲۱۸۳۸۱۴


همشهری

سمند نقره ای 83

سمند نقره ای 83 , فنی سالم ، یک سال بیمه , 800 / 12

صادقي ۰۹۱۲۲۱۱۵۹۵۰


همشهری

, فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری

بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

سمند مشکی مدل 81

سمند مشکی مدل 81 , موتور89 فنی بسیار سالم , با 10 سال تخفیف بیمه

۰۹۱۲۳۷۱۶۲۲۱و۸۸۰۸۵۰۷۸


همشهری

سمند مدل 85 نقره ای

سمند مدل 85 نقره ای , بسیار سالم ,

۰۹۱۲۶۳۳۳۳۵۳


همشهری

سمندنقره ای مدل 85 بی رنگ

سمندنقره ای مدل 85 بی رنگ , فوق العاده سالم، 9سال تخفیف بیمه , بیمه کامل ، قیمت 300 / 15م

۰۹۱۲۵۴۶۳۸۷۰


همشهری

سمند X7 بژ مدل82

سمند X7 بژ مدل82 , 13سال تخفیف بیمه ( 13م )

۰۹۱۸۸۵۶۲۱۵۲ ۰۹۳۷۱۱۴۱۶۱۲


همشهری

سمند 84 بژ

سمند 84 بژ , بیواسطه ,

۰۹۳۶۱۱۴۴۰۲۶


همشهری

سمند مدل 83 نقره ای

سمند مدل 83 نقره ای , X7 سند دست اول , بدون تصادف و رنگ

۰۹۱۲۳۳۳۳۶۷۰


همشهری

, فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری

بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

سمند نقره ای مدل 86

سمند نقره ای مدل 86 , 500 / 17 م

۴۴۸۱۹۲۵۰ ۰۹۱۲۲۷۹۲۳۹۰


همشهری

سمند مدل 84 نوک مدادی

سمند مدل 84 نوک مدادی , سندتک برگ،کارکرد114هزارواقعی , بسیارسالم،فقط مصرف کننده

۰۹۱۹۴۰۴۰۶۶۷


همشهری

سمند مشکی 83

سمند مشکی 83 , بسیار کم کار کرد , و تمیز

۰۹۱۲۶۹۷۵۱۲۲


همشهری

سمند X7 بژ مدل 82

سمند X7 بژ مدل 82 , 10 سال تخفیف بیمه ,

۰۹۱۲۵۵۵۶۳۰۰


همشهری

سمند مدل 83 بژ

سمند مدل 83 بژ , قیمت 11م

۸۸۰۶۶۳۷۱


همشهری

x7مدل 84

x7مدل 84 , نقره ای بیمه تا برج 12 , آیینه برقی/ فول

۰۹۳۵۲۵۴۱۱۹۲


همشهری

سمند X7 مدل 87

سمند X7 مدل 87 , نقره ای،بیمه کامل , کارکرد 100 هزار

۰۹۱۲۱۹۰۶۲۲۴


همشهری

, فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری

بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

نمایندگی مجاز 5093

نمایندگی مجاز 5093 , عظیم خودرو , فروش نقدمحصولات ایران خودرو

۴۴۵۸۱۳۰۰ ـ ۴۴۵۸۱۲۰۰


همشهری

سمندX7 بژ مدل85

سمندX7 بژ مدل85 , دوگانه سوزشرکتی - کم کارکرد , 7ماه بیمه ثالث و بدنه

۰۹۱۲۶۸۴۵۹۶۴


همشهری

سمند مدل 83

سمند مدل 83 , بژ نقره ای بیمه کامل معاینه فنی , کم کارکرد - فنی عالی

۰۹۱۲۱۰۲۵۵۸۸ - ۰۹۳۷۹۴۶۵۱۸۸


همشهری

بازارچه ملارد

بازارچه ملارد , تخلیه،سندآماده محضر،قیمت پایه , 22م،فروش یامعاوضه با خودرو

۰۹۱۹۵۹۷۶۵۶۹


همشهری

سمندX7نقره ای86 - بیمه

سمندX7نقره ای86 - بیمه , 1 / 96 تخفیف بیمه ازاول،فنی واتاق , سالم، یک لکه رنگ500 / 14

۰۹۱۲۲۳۴۳۶۰۶


همشهری

سمند اسفند86

سمند اسفند86 , کارکرد123هزار , بدون رنگ - مشکی

۰۹۱۲۵۱۴۷۶۲۲


همشهری

, فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری

بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

نمایندگی مجاز 5093

نمایندگی مجاز 5093 , عظیم خودرو , فروش نقدمحصولات ایران خودرو

۴۴۵۸۱۳۰۰ ـ ۴۴۵۸۱۲۰۰


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی