فروش پراید مدل 82

پراید مدل 82 موتور تازه تعمیر فروشی ، شما ره ی تماس : 09121077688

۰۹۱۲۱۰۷۷۶۸۸

پراید سفید مدل 82

پراید سفید مدل 82 , بدون رنگ فنی سالم دست اول , معاینه فنی2ماه بیمه 500 / 7 مقطوع

۰۹۱۲۴۲۰۷۵۱۲


همشهری

X خریدارپرایدتمیز شما X

X خریدارپرایدتمیز شما X , تا مدل 82 , جهت مصرف شخصی

۰۹۳۶۳۸۵۱۱۷۶


همشهری

پراید سفید مدل 77

پراید سفید مدل 77 , بدون رنگ سالم , قیمت 7 م

۰۹۱۲۳۱۱۰۵۸۵


همشهری

پراید صبا (جی تی ایکس) 82

پراید صبا (جی تی ایکس) 82 , نوک مدادی بسیار تمیز کارکرد100

۰۹۱۲۵۴۷۴۸۷۴ ۲۲۷۵۱۳۱۰


همشهری

پراید مدل82

پراید مدل82 , 7سال تخفیف بیمه، فنی سالم , بی رنگ، قیمت 7 میلیون

۰۹۲۱۴۶۷۵۱۷۸


همشهری

پراید 12 / 81

پراید 12 / 81 , اطراف 3لکه رنگ فنی عالی , 5سال تخفیف ( 400 / 6 م )

۰۹۱۲۳۳۳۶۱۵۵


همشهری

پراید یشمی مدل82

پراید یشمی مدل82 , تخفیف بیمه از ابتدا , فنی و اتاق سالم 500 / 5 م

۰۹۱۹۲۹۶۳۶۵۰


همشهری

پراید مدل 82

پراید مدل 82 , سرمه ای متالیک - بیمه دارد , فنی سالم

۰۹۳۹۴۲۷۹۹۴۹


همشهری

پراید مدل 81 صبا سرمه ای

پراید مدل 81 صبا سرمه ای , هفت رنگ با بیمه و7سال , تخفیف

۰۹۱۰۴۰۵۲۲۳۱


همشهری

پراید 80 دوگانه سوز

پراید 80 دوگانه سوز , سفید صندوقدار , سند دست اول …

۰۹۱۲۶۳۰۱۲۵۹


همشهری

پراید سفید مدل 81

پراید سفید مدل 81 , سالم جلو عقب پلمپ , 7سال تخفیف بیمه فوری

۰۹۱۹۱۴۹۱۸۵۸


همشهری

پراید مشکی مدل 82

پراید مشکی مدل 82 , بدون رنگ ,

۰۹۱۲۱۰۳۱۹۱۰


همشهری

پراید سفید 82

پراید سفید 82 , سند دست اول , بدون رنگ

۰۹۱۲۳۷۷۰۸۷۵


همشهری

پراید مدل 79

پراید مدل 79 , اتاق و فنی سالم 3ماه بیمه , 6سال تخفیف قیمت 800 / 4

۰۹۳۷۹۱۶۶۹۱۳


همشهری

پراید 81 سرمه ای

پراید 81 سرمه ای , فوری فروشی

۰۹۱۲۶۱۴۴۳۷۶


همشهری

پراید مدل 82 سفید

پراید مدل 82 سفید , جلو و عقب پلمپ , تخفیف بیمه 13سال

۰۹۱۲۳۹۷۳۳۷۵


همشهری

پراید مشکی 82

پراید مشکی 82 , 13 سال تخفیف بیمه , فوری فروشی 900 / 6

۰۹۱۲۲۹۴۷۴۰۱


همشهری

پراید یشمی مدل 82

پراید یشمی مدل 82 , بیمه و معاینه یکسال , 200 / 6

۰۹۱۲۶۱۲۴۴۶۰


همشهری

پراید مدل 78 اطلسی

پراید مدل 78 اطلسی , بیمه تا برج 2 , 6 سال تخفیف بیمه ( 800 / 4 )

۸۸۷۵۹۵۴۹


همشهری

پراید صندوقدار سفید 76

پراید صندوقدار سفید 76 , با بیمه و معاینه فنی ، دزدگیر , ضبط و باند مقطوع 300 / 4 م

۰۹۱۲۲۱۷۵۶۳۷ و ۷۷۵۲۹۱۶۹


همشهری

پراید صندوقدار مدل 81

پراید صندوقدار مدل 81 , سفید اتومات فنی سالم , 6ماه بیمه بدنه و ثالث

۰۹۱۲۱۵۸۰۹۸۷


همشهری

پراید مدل 77 سفید

پراید مدل 77 سفید , رنگ دارد فنی سالم , 8ماه بیمه 5 سال تخفیف …

۰۹۱۲۲۳۸۸۶۵۰


همشهری

پراید مدل 82 یشمی

پراید مدل 82 یشمی , کاملا سالم

۰۹۳۹۱۰۹۸۹۷۰


همشهری

پراید سفید مدل 81

پراید سفید مدل 81 , با رنگ شدگی بیمه تاپایان سال , تخفیف بیمه کامل

۰۹۱۲۰۷۱۴۳۳۰


همشهری

پراید مدل80 سفید

پراید مدل80 سفید , 5سال تخفیف بیمه ، تمیز , « قیمت 200 / 6 میلیون »

۰۹۳۸۹۰۰۳۷۱۵


همشهری

پراید سفید مدل 82

پراید سفید مدل 82 , کارکرد 150 هزار , بدون رنگ

۰۹۳۶۸۸۲۳۲۵۶


همشهری

پراید 77 دودی

پراید 77 دودی , 10 سال تخفیف بیمه ,

۰۹۱۹۹۱۳۲۰۸۵


همشهری

پراید مدل 81

پراید مدل 81 , ذغالی متالیک فنی و بدنه سالم , بدون رنگ 10 ماه بیمه

۰۹۱۲۳۰۴۰۹۰۲


همشهری

پراید - مدل 77

پراید - مدل 77 , رنگ اطلسی - بیرنگ , فنی و اتاق کاملا سالم

۰۹۱۹۳۲۲۳۷۵۵


همشهری

پراید 79 یشمی

پراید 79 یشمی , تخفیف بیمه کامل ,

۲۲۵۴۹۳۶۶


همشهری

پراید 76 صندوقدار کره ای

پراید 76 صندوقدار کره ای , سفید،فوق العاده تمیز , فقط مصرف کننده

۰۹۳۶۸۷۴۶۲۰۵


همشهری

پراید سفید مدل 82

پراید سفید مدل 82 , بیمه تا برج 12

۰۹۱۹۰۰۲۲۱۱۹ ۸۸۷۴۰۵۵۷


همشهری

پراید مشکی 82

پراید مشکی 82 , فنی سالم ,

۰۹۱۲۳۱۲۷۲۲۸


همشهری

پراید سفید مدل 79

پراید سفید مدل 79 , از ابتدا تخفیف بیمه ,

۰۹۳۹۱۹۹۳۰۵۲


همشهری

پراید مشکی

پراید مشکی , مدل 80

۰۹۳۳۳۶۹۷۰۲۳ ۰۹۱۹۷۸۲۳۲۵۹


همشهری

پرایدیشمی تیره مدل80

پرایدیشمی تیره مدل80 , فنی کاملاسالم تخفیف15سال , با ضبط و باند 8میلیون

انقلاب ۰۹۳۰۳۳۱۳۸۰۱


همشهری

پراید 82 سفید

پراید 82 سفید , فنی کاملا سالم , فقط مصرف کننده 200 / 8 م

۶۶۴۳۲۹۶۸


همشهری

پراید صندوقدار مدل 79

پراید صندوقدار مدل 79 , نوک مدادی متالیک، بیمه تاآخرسال , کم کارکرد ، کره ای

۰۹۱۲۲۸۷۳۸۲۹ - ۴۴۶۴۸۴۶۷


همشهری

پراید صندوقدار مدل 78

پراید صندوقدار مدل 78 , سبز یشمی اتاق و فنی , سالم با 15سال تخفیف بیمه

۰۹۳۹۴۷۱۰۷۵۷


همشهری

پراید سفید مدل 80

پراید سفید مدل 80 , با 15سال تخفیف بیمه , بسیار سالم - 200 / 8 م

۰۹۳۳۲۱۶۷۵۱۶


همشهری

پراید 12 / 81 سفید

پراید 12 / 81 سفید , فنی درحدصفر،معاینه فنی تا 7 / 96 , یک درب رنگ - بیمه تا آخر 95

۰۹۳۶۵۶۵۸۷۲۹ - ۶۶۰۳۳۳۸۰


همشهری

پراید مدل 77 کره ای

پراید مدل 77 کره ای , رنگ سفید - خیلی تمیز ,

۰۹۱۲۷۰۵۷۰۱۱


همشهری

پراید سفید مدل 82

پراید سفید مدل 82 , دوگانه سوز13سال تخفیف بیمه , فنی سالم، قیمت توافقی

۰۹۱۲۴۷۹۱۳۱۵


همشهری

پراید مدل 82

پراید مدل 82 , نوک مدادی ، یکسال بیمه , (قیمت 500 / 6 م)

۰۹۳۹۹۰۹۰۵۸۹


همشهری

پراید یشمی مدل80

پراید یشمی مدل80 , تخفیف بیمه کامل , فروش یا معاوضه باوانت

۰۹۱۲۲۸۸۹۹۴۸و۴۴۴۴۳۶۱۸


همشهری

پراید مدل 78 سفید

پراید مدل 78 سفید , تازه تعمیر ، لاستیک نو , فقط مصرف کننده

۰۹۱۲۳۷۱۸۴۹۸


همشهری

پراید مدل 82 سفیدروغنی

پراید مدل 82 سفیدروغنی , فوق العاده سالم , فوری فروشی

۰۹۱۲۴۵۹۷۴۸۴و۰۹۱۲۶۰۹۴۱۴۸


همشهری

پراید اتوماتیک فابریک کارخانه

پراید اتوماتیک فابریک کارخانه , مدل 12 / 81 - یشمی متالیک , قیمت 700 / 9 م

۰۹۱۲۴۰۶۰۶۶۸


همشهری

پراید 78 سفید

پراید 78 سفید , بدون رنگ واقعی , فوق العاده سالم و تمیز

۰۹۱۲۲۹۶۲۸۶۷


همشهری

پراید مدل 82

پراید مدل 82 , مشکی متالیک - بیمه دارد , فنی سالم

۰۹۳۹۴۲۷۹۹۴۹


همشهری

پراید صندوقدار مدل 81

پراید صندوقدار مدل 81 , سفید اتومات فنی سالم , 6ماه بیمه بدنه و ثالث

۰۹۱۲۱۵۸۰۹۸۷


همشهری

پراید 82 سفید

پراید 82 سفید , 9سال تخفیف بیمه ,

۰۹۳۰۱۵۷۸۳۴۲


همشهری

سفید 75 فول کره ای درحدنو

سفید 75 فول کره ای درحدنو , بدون خط وخش- فنی سالم , 9ماه بیمه معاینه فنی 500 / 6 م

۰۹۳۳۶۱۷۴۴۴۹


همشهری

پراید 77 دودی

پراید 77 دودی , 10 سال تخفیف بیمه ,

۰۹۱۹۴۲۰۱۸۶۷


همشهری

پراید سبز یشمی 82

پراید سبز یشمی 82 , سالم ، فروشی

۰۹۳۷۸۶۴۱۴۶۳


همشهری

پراید مدل 81 سفید

پراید مدل 81 سفید , 13 سال تخفیف بیمه , فنی سالم

۰۹۱۲۷۱۵۲۸۱۰


همشهری

پراید مدل 81 سفید

پراید مدل 81 سفید , « فوری فروشی » ,

۰۹۱۹۸۱۸۴۹۷۸


همشهری

پراید مدل 82 نقره ای

پراید مدل 82 نقره ای , بدون رنگ 6سال تخفیف بیمه , بیمه تا اسفند فوری فروشی

۲۲۳۷۷۰۷۸


همشهری

پراید یشمی مدل 82

پراید یشمی مدل 82 , بیمه و معاینه ,

۰۹۱۲۶۱۲۴۴۶۰


همشهری

* بهترین خریدار پراید *

* بهترین خریدار پراید * , مدل80 تا 95 , نقدی درمحل

۰۹۱۲۶۸۰۳۴۹۴


همشهری

پراید صبا سفید مدل 81

پراید صبا سفید مدل 81 , بدون تصادف فنی سالم , یکسال معاینه

۰۹۱۲۵۴۳۳۱۹۸


همشهری

پراید مدل81 یشمی

پراید مدل81 یشمی , موتور تازه تعمیر , کاملا سالم لاستیک نو

۰۹۱۲۵۳۲۱۳۷۲و۳۳۴۰۲۲۶۰


همشهری

پراید مدل82 سفید

پراید مدل82 سفید , (مقطوع 200 / 4م) ,

۰۹۱۲۸۵۷۲۲۹۴


همشهری

پراید 76 صندوقدار کره ای

پراید 76 صندوقدار کره ای , سفید،فوق العاده تمیز , فقط مصرف کننده

۰۹۳۶۸۷۴۶۲۰۵


همشهری

پراید مدل 78 سفید

پراید مدل 78 سفید , تازه تعمیر ، لاستیک نو

۰۹۱۲۳۷۱۸۴۹۸


همشهری

پراید سرمه ای مدل 81

پراید سرمه ای مدل 81 , بی رنگ فنی بسیار سالم , تخفیف بیمه کامل

خاکيان ۰۹۱۹۱۰۰۰۵۲۱


همشهری

پراید سفید 79 دوگانه سوز

پراید سفید 79 دوگانه سوز , فنی سالم - بیمه تا اسفند , 14سال تخفیف بیمه 900 / 6 م

۰۹۱۲۶۴۷۸۵۱۱


همشهری

پراید مدل 82 مشکی

پراید مدل 82 مشکی , 1سال بیمه با 7سال تخفیف ,

۰۹۱۲۵۱۷۱۸۶۴


همشهری

پراید GTX مدل 82

پراید GTX مدل 82 , دوگانه سوز ( 5 / 7م ) , تماس17به بعد مدت یکهفته

۰۹۳۶۸۳۴۳۳۵۶


همشهری

پراید 82 نقره ای دوگانه سوز

پراید 82 نقره ای دوگانه سوز , CNG بیمه بدنه و ثالث , 5سال تخفیف بیمه 800 / 7م

۰۹۱۲۰۷۶۲۸۷۰


همشهری

پراید یشمی مدل 82

پراید یشمی مدل 82 , بیمه تا 2 / 96 , 7 سال تخفیف بیمه

۰۹۱۹۱۰۰۲۹۵۵


همشهری

پراید مدل 80 سفید

پراید مدل 80 سفید , دوگانه سوز ,

۰۹۹۰۵۲۸۱۹۴۲


همشهری

پراید سفید 81

پراید سفید 81 , بیمه تا اسفند 95 , تخفیف بیمه 5سال

۰۹۱۲۲۸۷۱۳۹۶


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی