فروش وانت پیکان

وانت پیکان مدل 86 فروشی - کارکرد 105000 کیلومتر - بیمه و معاینه تا آخر سال - فنی بسیار سالم

۰۹۱۲۳۸۶۸۶۹۷

پیکان مدل 81 ، بدون رنگ

پیکان مدل 81 ، بدون رنگ , تخفیف بیمه کامل ، 500 / 8 م , وتصادف،کارکردواقعی70هزار

۰۹۱۲۲۴۳۵۰۳۹


همشهری

پیکان مدل 12 / 82

پیکان مدل 12 / 82 , فنی سالم قیمت مناسب , فوری فروشی

۰۹۱۹۶۸۰۳۵۹۰


همشهری

پیکان مدل78سفید

پیکان مدل78سفید , دوگانه LPG بیمه7ماه

۰۹۳۷۳۱۸۳۲۷۱ ۲۲۹۷۲۹۱۶


همشهری

15سال تخفیف 700 / 6

15سال تخفیف 700 / 6 , پیکان مدل80 دوگانه سوز , تعمیراساسی یکسال بیمه

۰۹۱۶۷۳۱۳۲۴۵ - ۰۹۳۶۳۳۹۱۹۹۴


همشهری

پیکان مدل81سواری سفید

پیکان مدل81سواری سفید , انژکتوری - کم کارکرد , یکسال بیمه کامل

۰۹۳۰۶۴۶۰۴۶۵


همشهری

پیکان مدل63

پیکان مدل63 , آبی نیسانی رینگ کالسکه ای , بیمه یکسال بسیاردیدنی

۰۹۲۲۷۰۵۶۹۷۱


همشهری

11سال تخفیف بیمه بالوازم اضافه

11سال تخفیف بیمه بالوازم اضافه , پیکان مدل79 سفید , بدون رنگ یکسال بیمه

۰۹۱۲۶۸۶۷۰۸۳


همشهری

3سال تخفیف بیمه

3سال تخفیف بیمه , پیکان مدل 81 انژکتوری , فنی و بدنه سالم

۰۹۱۲۲۰۳۵۳۳۶


همشهری

13 سال تخفیف بیمه

13 سال تخفیف بیمه , پیکان مدل 81 انژکتور , نوک گلگیر رنگ - با لوازم …

۰۹۱۰۶۱۲۸۷۷۲


همشهری

پیکان مدل82

پیکان مدل82 , انژکتور , دوگانه سالم

۰۹۳۵۶۳۰۸۱۱۳


همشهری

پیکان سفید مدل 81

پیکان سفید مدل 81 , با لوازم , فنی و بدنه بسیار سالم

۰۹۳۵۸۱۳۱۳۶۴


همشهری