فروش ویژه سایپا

فروش ویژه سایپا , کد ثبت : 30466 , 111 , 131 , 132 , 151 , تحویل فوری , طبق تعرفه شرکت , واریز به حساب …

۴۴۲۷۱۰۰۲ ۴۴۲۷۱۰۰۳


همشهری

سفیرخودرو ایرانیان

سفیرخودرو ایرانیان , فروش فوری , پراید 111 , تحویل فوری 1 ساعته , نقد و اقساط , باکمترین …

۸۸۳۱۰۳۵۰


همشهری

یکدستگاه پراید111صفر

یکدستگاه پراید111صفر , سند بنام بدون ضامن , 7میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل …

۸۸۱۰۵۵۱۷


همشهری

یکدستگاه 111صفر

یکدستگاه 111صفر , سند بنام نقد و اقساط , پیش پرداخت: 6 میلیون , چک یا سفته , تحویل فوری …

خانم احمدي ۶۶۳۸۴۴۶۲ خانم اصلاني ۶۶۳۸۴۴۵۹


همشهری

نمایندگی سایپا890032

نمایندگی سایپا890032 , پیش فروش اعتباری , و تحویل بروز , 111 و تیبا , در رنگهای متنوع

کرج ۰۲۶۳۲۳۱۸۶۸۲ تهران ۶۶۴۶۳۲۶۴


همشهری

یکدستگاه پراید111صفر

یکدستگاه پراید111صفر , سند بنام بدون ضامن , 7میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل …

۸۸۳۲۴۹۳۴


همشهری

1دستگاه پراید111

1دستگاه پراید111 , پیش 10 م , ( سند به نام ) , تحویل 1 ساعته ,

۰۵ ـ ۸۸۵۳۸۳۰۱


همشهری

فروش اقساطی

فروش اقساطی , پیش پرداخت 7 میلیون , (چک یا سفته ) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام …

۰۹۱۰۱۶۴۲۴۲۹ ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

فروش اقساطی

فروش اقساطی , پیش پرداخت 7 میلیون , (چک یا سفته ) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام …

۰۹۱۹۲۷۱۷۱۴۷ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

پراید 111

پراید 111 , نقدی اعتباری …

۰۹۱۲۱۵۴۱۷۶۵ ۹ و ۷۷۲۰۵۶۸۸


همشهری

فروش ویژه سایپا

فروش ویژه سایپا , کد ثبت : 499207 , ویژه پاییز 95 , 111 , 132 و 131 , تیبا صندوقدار - تیبا 2 , طبق تعرفه …

۴۴۲۶۴۹۹۳ ۴۴۲۶۴۹۹۴


همشهری

یکدستگاه پراید111

یکدستگاه پراید111 , پیش پرداخت , 000 / 100 / 7م , بدون ضامن , چک یاسفته ,

۲ ـ ۸۸۵۲۶۵۲۱


همشهری

(اتویاس)پراید111 SEسفید

(اتویاس)پراید111 SEسفید , مدل 95 ترخیص 29 / 7 / 95 , آماده برای تعویض پلاک

۰۹۳۸۳۷۵۴۳۰۶


همشهری

نمایندگی مجاز 5742

نمایندگی مجاز 5742 , عظیم خودرو , فروش نقدی محصولات سایپا

۴۴۹۷۴۹۲۶ ـ ۴۴۹۷۴۹۲۵


همشهری

« فروش ویژه »

« فروش ویژه » , محصولات سایپا , پراید 111 و 131 , تیبا - ساینا , « زیر قیمت » , « تعداد محدود …

۲۲۵۰۹۷۴۸ ۲۲۵۰۹۷۴۰


همشهری

, فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری

بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

عاملیت فروش 1004

عاملیت فروش 1004 , بدون بهره , 111 : (660 / 2 × 3) , سندبنام / بدون ضامن , پیش پرداخت همزمان باتحویل

۴۴۲۸۲۲۴۵ ۴۴۲۸۲۲۴۹


همشهری

یکدستگاه 111صفر

یکدستگاه 111صفر , سند بنام نقد و اقساط , پیش پرداخت: 6 میلیون , چک یا سفته , تحویل فوری …

خانم احمدي ۶۶۳۸۴۴۶۲ خانم اصلاني ۶۶۳۸۴۴۵۹


همشهری

نمایندگی سایپا890032

نمایندگی سایپا890032 , پیش فروش اعتباری , و تحویل بروز , 111 و تیبا , در رنگهای متنوع

کرج ۰۲۶۳۲۳۱۸۶۸۲ تهران ۶۶۴۶۳۲۶۴


همشهری

فروش ویژه سایپا

فروش ویژه سایپا , کد ثبت : 30466 , 111 , 131 , 132 , 151 , تحویل فوری , طبق تعرفه شرکت , واریز به حساب …

۴۴۲۷۱۰۰۲ ۴۴۲۷۱۰۰۳


همشهری

پراید 111 آبی کاربنی

پراید 111 آبی کاربنی , صفرخشک کارتکس ,

۰۹۱۲۴۲۸۷۳۳۵


همشهری

نمایندگی مجاز 5742

نمایندگی مجاز 5742 , عظیم خودرو , فروش نقدی محصولات سایپا

۴۴۹۷۴۹۲۶ ـ ۴۴۹۷۴۹۲۵


همشهری

1دستگاه پراید111

1دستگاه پراید111 , پیش 10 م , ( سند به نام ) , تحویل 1 ساعته ,

۰۵ ـ ۸۸۵۳۸۳۰۱


همشهری

یکدستگاه پراید111صفر

یکدستگاه پراید111صفر , سند بنام بدون ضامن , 7میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل …

۸۸۱۰۵۵۱۷


همشهری

خریدار و فروشنده

خریدار و فروشنده , پراید 111 , صفروکارکرده (تحویل فوری)

۰۹۳۰۳۳۴۵۱۰۷و۲۲۲۶۲۹۷۸


همشهری

یکدستگاه پراید111

یکدستگاه پراید111 , پیش پرداخت , 000 / 100 / 7م , بدون ضامن , چک یاسفته ,

۲ ـ ۸۸۵۲۶۵۲۱


همشهری

( نمایندگی 890693 )

( نمایندگی 890693 ) , سایپا - پارس خودرو - زامیاد , ( خیابان فرجام - توکلی )

۷ _ ۷۷۱۳۲۱۳۶


همشهری

فروش اقساطی

فروش اقساطی , پیش پرداخت 7 میلیون , (چک یا سفته ) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام …

۰۹۱۰۱۶۸۵۸۵۶ ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

پراید SE 111 سفید

پراید SE 111 سفید , صفر پلاک شده , قیمت 500 / 21

۰۹۱۲۸۰۵۵۸۵۶


همشهری

سفیرخودرو ایرانیان

سفیرخودرو ایرانیان , فروش فوری , پراید 111 , تحویل فوری 1 ساعته , نقد و اقساط , باکمترین …

۸۸۳۱۰۳۵۰


همشهری

فروش اقساطی

فروش اقساطی , پیش پرداخت 7 میلیون , (چک یا سفته ) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام …

۰۹۱۹۲۷۱۷۱۴۷ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

فروش محصولات سایپا

فروش محصولات سایپا , کد ثبت : 497226 , 111 , 131 , 132 , 151 , تیبا 2 , تیبا صندوقدار , طبق تعرفه شرکت …

۲ و ۴۴۲۷۰۶۰۱ ۶ و ۴۴۲۷۳۸۰۵


همشهری

فروش ویژه سایپا

فروش ویژه سایپا , کد ثبت : 499207 , ویژه پاییز 95 , 111 , 132 و 131 , تیبا صندوقدار - تیبا 2 , طبق تعرفه …

۴۴۲۶۴۹۹۳ ۴۴۲۶۴۹۹۴


همشهری

یکدستگاه پراید111صفر

یکدستگاه پراید111صفر , سند بنام بدون ضامن , 7میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل …

۸۸۳۲۴۹۳۴


همشهری

, فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری

بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

نمایندگی مجازسایپا890099

نمایندگی مجازسایپا890099 , پراید 111 - 131 - تیبا , کارتکس - نقدی تحویل فوری

۲۲۳۵۷۰۱۳


همشهری

فروش ویژه سایپا

فروش ویژه سایپا , کد ثبت : 499207 , ویژه پاییز 95 , 111 , 132 و 131 , تیبا صندوقدار - تیبا 2 , طبق تعرفه …

۴۴۲۶۴۹۹۳ ۴۴۲۶۴۹۹۴


همشهری

فروش ویژه سایپا

فروش ویژه سایپا , کد ثبت : 30466 , 111 , 131 , 132 , 151 , تحویل فوری , طبق تعرفه شرکت , واریز به حساب …

۴۴۲۷۱۰۰۲ ۴۴۲۷۱۰۰۳


همشهری

پراید 111

پراید 111 , نقدی اعتباری …

۰۹۱۲۱۵۴۱۷۶۵ ۹ و ۷۷۲۰۵۶۸۸


همشهری

1دستگاه پراید 111 SE

1دستگاه پراید 111 SE , فول صفر ، پیش پرداخت 8 م , پلاک شده ،نقدواقساط،چک‎وسفته

۰۹۱۰۸۶۰۰۸۴۸و۴۴۶۰۲۸۶۲


همشهری

فروش اقساطی

فروش اقساطی , پیش پرداخت 7 میلیون , (چک یا سفته ) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام …

۰۹۱۹۲۷۱۷۱۴۷ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

نمایندگی سایپا890032

نمایندگی سایپا890032 , پیش فروش اعتباری , و تحویل بروز , 111 و تیبا , در رنگهای متنوع

کرج ۰۲۶۳۲۳۱۸۶۸۲ تهران ۶۶۴۶۳۲۶۴


همشهری

یکدستگاه پراید111صفر

یکدستگاه پراید111صفر , سند بنام بدون ضامن , 7میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل …

۸۸۳۲۴۹۳۴


همشهری

فروش اقساطی

فروش اقساطی , پیش پرداخت 7 میلیون , (چک یا سفته ) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام …

۰۹۱۰۱۶۴۲۴۲۹ ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

یکدستگاه پراید111صفر

یکدستگاه پراید111صفر , سند بنام بدون ضامن , 7میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل …

۸۸۱۰۵۵۱۷


همشهری

یکدستگاه پراید111

یکدستگاه پراید111 , پیش پرداخت , 000 / 100 / 7م , بدون ضامن , چک یاسفته ,

۲ ـ ۸۸۵۲۶۵۲۱


همشهری

1دستگاه پراید111

1دستگاه پراید111 , پیش 10 م , ( سند به نام ) , تحویل 1 ساعته ,

۰۵ ـ ۸۸۵۳۸۳۰۱


همشهری

نمایندگی مجاز 5742

نمایندگی مجاز 5742 , عظیم خودرو , فروش نقدی محصولات سایپا

۴۴۹۷۴۹۲۶ ـ ۴۴۹۷۴۹۲۵


همشهری

, فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری

بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

سفیرخودرو ایرانیان

سفیرخودرو ایرانیان , فروش فوری , پراید 111 , تحویل فوری 1 ساعته , نقد و اقساط , باکمترین …

۸۸۳۱۰۳۵۰


همشهری

تحویل فوری

یکدستگاه پراید111 , تحویل فوری , بدون ضامن , چک یاسفته , پیش پرداخت , 000 / 100 / 7م ,

۲ ـ ۸۸۵۲۶۵۲۱


همشهری

پیش پرداخت 7 میلیون

فروش اقساطی , پیش پرداخت 7 میلیون , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , (یکدستگاه پراید111 …

۰۹۱۹۲۷۱۷۱۴۷ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

سند بنام نقد و اقساط

یکدستگاه 111صفر , سند بنام نقد و اقساط , تحویل فوری , چک یا سفته , پیش پرداخت: 6 میلیون , …

خانم احمدي ۶۶۳۸۴۴۶۲ خانم اصلاني ۶۶۳۸۴۴۵۹


همشهری

سند بنام بدون ضامن

یکدستگاه پراید111صفر , سند بنام بدون ضامن , تحویل فوری , اقساط 6 تا 60ماه , 7میلیون پیش پرداخت …

۸۸۳۲۴۹۳۴


همشهری

کارتکس - نقدی تحویل فوری

نمایندگی مجازسایپا890099 , کارتکس - نقدی تحویل فوری , پراید 111 - 131 - تیبا ,

۲۲۳۵۷۰۱۳


همشهری

نمایندگی سایپا890032

و تحویل بروز , نمایندگی سایپا890032 , در رنگهای متنوع , پیش فروش اعتباری , 111 و تیبا ,

کرج ۰۲۶۳۲۳۱۸۶۸۲ تهران ۶۶۴۶۳۲۶۴


همشهری

سند بنام بدون ضامن

یکدستگاه پراید111صفر , سند بنام بدون ضامن , تحویل فوری , اقساط 6 تا 60ماه , 7میلیون پیش پرداخت …

۸۸۱۰۵۵۱۷


همشهری

ویژه پاییز 95

ویژه پاییز 95 , فروش ویژه سایپا , طبق تعرفه شرکت سایپا , تیبا صندوقدار - تیبا 2 , تحویل فوری …

۴۴۲۶۴۹۹۳ ۴۴۲۶۴۹۹۴


همشهری

واریزی به شرکت سایپا

واریزی به شرکت سایپا , فروش محصولات سایپا , طبق تعرفه شرکت سایپا , روئیت خودرو قبل از …

۴۴۲۷۳۸۰۶ ۴۴۲۷۰۶۰۲


همشهری

نقدی و اعتباری

نقدی و اعتباری , فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر ,

بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

نمایندگی مجاز 5742

نمایندگی مجاز 5742 , فروش نقدی محصولات سایپا , عظیم خودرو

۴۴۹۷۴۹۲۶ ـ ۴۴۹۷۴۹۲۵


همشهری

پیش پرداخت 7 میلیون

فروش اقساطی , پیش پرداخت 7 میلیون , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , (یکدستگاه پراید111 …

۰۹۱۰۱۶۴۲۴۲۹ ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

پیش 10 م

تحویل 1 ساعته , پیش 10 م , 1دستگاه پراید111 , ( سند به نام ) , , , …

۰۵ ـ ۸۸۵۳۸۳۰۱


همشهری

واریز به حساب سایپا

واریز به حساب سایپا , فروش ویژه سایپا , طبق تعرفه شرکت , تحویل فوری , کد ثبت : 30466 , 151 , 132 …

۴۴۲۷۱۰۰۲ ۴۴۲۷۱۰۰۳


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی