آگهی‌ها و نیازمندی‌های خدمات ساختمانی - خدمات تاسیساتی - آسانسور (فروش، طراحی، نصب)

هر روز هزاران مورد آگهی «خدمات ساختمانی - خدمات تاسیساتی - آسانسور (فروش، طراحی، نصب)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «خدمات ساختمانی - خدمات تاسیساتی - آسانسور (فروش، طراحی، نصب)» اینجا کلیک کنید.

آسانسور مازندخیز

طراحی، مشاوره، فروش، نصب و راه اندازی، سرویس و نگهداری انواع آسانسور، بالابر وپله …

۰۹۱۱۶۶۶۰۰۴۲

مستقیم کابین - نصب اجرتی

مستقیم کابین - نصب اجرتی , تزئینات - بازسازی

تلفن: ۷۷۱۴۹۱۲۵ و ۰۹۱۲۶۳۴۰۱۲۷ ۳۳۶۷۴۰۶۳ و ۰۹۱۹۲۱۷۱۰۵۱  


نیازمندیهای همشهری

آسان صعود نیما ASN

آسان صعود نیما ASN , فروش،نصب وسرویس نگهداری , آسانسورهای کششی وهیدرولیک

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۸۶۵۱۶ - ۷۷۲۰۰۵۱۸  


نیازمندیهای همشهری

× اوج پیمای آتیس ×

× اوج پیمای آتیس × , فروش،نصب،اخذگواهی استاندارد , سرویس و نگهداری / بازسازی

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۹۶۳۲۰ - ۴۴۰۱۵۲۵۰  


نیازمندیهای همشهری

مستقیم کابین - نصب اجرتی

مستقیم کابین - نصب اجرتی , تزئینات - بازسازی

تلفن: ۷۷۱۴۹۱۲۵ و ۰۹۱۲۶۳۴۰۱۲۷ ۳۳۶۷۴۰۶۳ و ۰۹۱۹۲۱۷۱۰۵۱  


نیازمندیهای همشهری

( شرکت آرام سیر برج )

( شرکت آرام سیر برج ) , فروش ،سرویس و نگهداری , اخذ گواهی استاندارد

تلفن: ۷۷۸۴۴۰۴۰ و ۲۲۳۱۷۷۲۵  


نیازمندیهای همشهری

مستقیم کابین - نصب اجرتی

مستقیم کابین - نصب اجرتی , تزئینات - بازسازی

تلفن: ۷۷۱۴۹۱۲۵ و ۰۹۱۲۶۳۴۰۱۲۷ ۳۳۶۷۴۰۶۳ و ۰۹۱۹۲۱۷۱۰۵۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکت هوتن فراز پایتخت

شرکت هوتن فراز پایتخت , فروش صفرتاصدسیستم های گرلس , کششی هیدرولیک ماشین برباربرو...

تلفن: ۰۹۱۲۸۶۹۴۴۸۶ ـ ۶۵۶۴۹۶۴۱  


نیازمندیهای همشهری

آسان صعود نیما ASN

آسان صعود نیما ASN , فروش،نصب وسرویس نگهداری , آسانسورهای کششی وهیدرولیک

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۸۶۵۱۶ - ۷۷۲۰۰۵۱۸  


نیازمندیهای همشهری

مستقیم کابین - نصب اجرتی

مستقیم کابین - نصب اجرتی , تزئینات - بازسازی

تلفن: ۷۷۱۴۹۱۲۵ و ۰۹۱۲۶۳۴۰۱۲۷ ۳۳۶۷۴۰۶۳ و ۰۹۱۹۲۱۷۱۰۵۱  


نیازمندیهای همشهری

( شرکت آرام سیر برج )

( شرکت آرام سیر برج ) , فروش ،سرویس و نگهداری , اخذ گواهی استاندارد

تلفن: ۷۷۸۴۴۰۴۰ و ۲۲۳۱۷۷۲۵  


نیازمندیهای همشهری

× اوج پیمای آتیس ×

× اوج پیمای آتیس × , فروش،نصب،اخذگواهی استاندارد , سرویس و نگهداری / بازسازی

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۹۶۳۲۰ - ۴۴۰۱۵۲۵۰  


نیازمندیهای همشهری

مستقیم کابین - نصب اجرتی

مستقیم کابین - نصب اجرتی , تزئینات - بازسازی

تلفن: ۷۷۱۴۹۱۲۵ و ۰۹۱۲۶۳۴۰۱۲۷ ۳۳۶۷۴۰۶۳ و ۰۹۱۹۲۱۷۱۰۵۱  


نیازمندیهای همشهری

آسانسور افرند پارسیان

آسانسور افرند پارسیان , فروش-نصب-راه اندازی-بازسازی , انواع آسانسورهیدرولیک وکششی

تلفن: ۰۹۱۲۷۲۱۴۵۸۹ - ۴۶۸۸۲۵۹۷  


نیازمندیهای همشهری

آسان صعود نیما ASN

آسان صعود نیما ASN , فروش،نصب وسرویس نگهداری , آسانسورهای کششی وهیدرولیک

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۸۶۵۱۶ - ۷۷۲۰۰۵۱۸  


نیازمندیهای همشهری

مستقیم کابین - نصب اجرتی

مستقیم کابین - نصب اجرتی , تزئینات - بازسازی

تلفن: ۷۷۱۴۹۱۲۵ و ۰۹۱۲۶۳۴۰۱۲۷ ۳۳۶۷۴۰۶۳ و ۰۹۱۹۲۱۷۱۰۵۱  


نیازمندیهای همشهری

× اوج پیمای آتیس ×

× اوج پیمای آتیس × , فروش،نصب،اخذگواهی استاندارد , سرویس و نگهداری / بازسازی

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۹۶۳۲۰ - ۴۴۰۱۵۲۵۰  


نیازمندیهای همشهری

مستقیم کابین - نصب اجرتی

مستقیم کابین - نصب اجرتی , تزئینات - بازسازی

تلفن: ۷۷۱۴۹۱۲۵ و ۰۹۱۲۶۳۴۰۱۲۷ ۳۳۶۷۴۰۶۳ و ۰۹۱۹۲۱۷۱۰۵۱  


نیازمندیهای همشهری