ادستگاه دنا

ادستگاه دنا , صفر تحویل فوری , پیش پرداخت 800 / 18 م , بدون ضامن , فقط با چک یا سفته

۰۹۱۹۲۷۱۶۹۷۱ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

فروش اقساطی

فروش اقساطی , پیش پرداخت 14 میلیون , (چک یا سفته ) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام …

۰۹۱۰۱۶۸۵۸۵۶ ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

دنا مدل آخر94

دنا مدل آخر94 , خاکستری متالیک،بسیارکم کارکرد , با رینگ ولاستیک،دقیقا مشابه صفر

۰۹۱۲۱۰۲۷۳۰۴


همشهری

یکدستگاه دنا

یکدستگاه دنا , پیش پرداخت , 000 / 000 / 15م , بدون ضامن , چک یاسفته ,

۸۸۵۲۶۵۲۱ ـ ۸۸۱۷۰۴۸۷


همشهری

نمایندگی 5054

نمایندگی 5054 , ایران خودرو , سرمایه گذاری مطمئن وسودآور , پیش فروش عمومی کلیه محصولات …

۵ _ ۷۷۲۴۶۲۵۰


همشهری

دنا 12 / 93 سفید

دنا 12 / 93 سفید , کم کارکرد

۲۲۲۸۶۱۵۱ ۰۹۳۸۲۹۸۱۷۱۶


همشهری

یکدستگاه دنا صفر

یکدستگاه دنا صفر , نقدواقساط _چک و سفته , سندبنام ، تحویل فوری

غلامرضايي ۰۹۱۰۷۶۵۹۰۴۴


همشهری

یکدستگاه دنا

یکدستگاه دنا , سند بنام بدون ضامن , 13میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری ,

۸۸۷۲۳۳۸۱


همشهری

یکدستگاه دنا

یکدستگاه دنا , سند بنام بدون ضامن , 13میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری ,

۸۸۱۰۹۹۸۲


همشهری

دنا مدل 94 سفید

دنا مدل 94 سفید , کارکرد 24 هزار ، سالم , بدون رنگ

۰۹۱۲۵۹۹۳۱۸۱


همشهری

نمایندگی 5054

نمایندگی 5054 , ایران خودرو , , فروش اقساطی , 12 الی 36 ماهه , تحویل فوری , با چک , …

۱۸ _ ۸۸۵۳۴۱۱۶ ۵ _ ۷۷۲۴۶۲۵۰


همشهری

دنا نوک مدادی درحدصفر

دنا نوک مدادی درحدصفر , مدل آخر 93 بیمه تاآخر95 , 800 / 41 میلیون

۰۹۱۲۵۸۴۶۵۰۵


همشهری

دنا مدل94 سفید

دنا مدل94 سفید , کم کارکرد - درحدصفر , قیمت 41م (شهرک غرب)

۰۹۱۲۳۰۷۸۵۹۲


همشهری

یک دستگاه دنا

یک دستگاه دنا , پیش پرداخت 500 / 14م -اقساط , 6تا 60ماهه-سندبنام بدون ضامن

۶۶۳۸۱۷۳۵و۶۶۳۸۱۷۳۷


همشهری

دنا مدل 95 سفید

دنا مدل 95 سفید , بدون خط و خش , زیرقیمت - فوری فروشی

۰۹۱۰۴۵۰۱۴۵۵


همشهری

یکدستگاه دنا صفر

یکدستگاه دنا صفر , نقد و اقساط _ چک و سفته , سند به نام ، تحویل فوری

وزيري ۰۹۱۰۷۶۵۹۰۴۷


همشهری

فروش اقساطی

فروش اقساطی , پیش پرداخت 14 میلیون , (چک یا سفته ) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام …

۰۹۱۲۰۶۴۵۲۶۲ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

, فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری

بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

نقد و اقساط

نقد و اقساط , دنا , , پیش , 22 میلیون , , با شرایط آسان , تحویل 1 ساعته , ( یکدستگاه ) …

۶۶۵۹۳۰۹۲ ۶۶۴۲۸۵۶۲


همشهری

دنا مدل 95 سفید

دنا مدل 95 سفید , فنی سالم , قیمت 300 / 41م

۰۹۱۷۷۴۲۷۰۷۷


همشهری

یکدستگاه دنا

یکدستگاه دنا , سند بنام بدون ضامن , 13میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری ,

۸۸۱۰۹۹۸۲


همشهری

نمایندگی 5054

نمایندگی 5054 , ایران خودرو , سرمایه گذاری مطمئن وسودآور , پیش فروش عمومی کلیه محصولات …

۵ _ ۷۷۲۴۶۲۵۰


همشهری

یکدستگاه دنا

یکدستگاه دنا , سند بنام بدون ضامن , 13میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری ,

۸۸۷۲۳۳۸۱


همشهری

فروش اقساطی

فروش اقساطی , پیش پرداخت 14 میلیون , (چک یا سفته ) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام …

۰۹۱۰۱۶۴۲۴۲۹ ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

( سلیمانپور )

( سلیمانپور ) , بهترین خریدار دنا صفر در محل

۷۷۵۲۶۱۹۵ ۷۷۵۲۹۱۳۷


همشهری

فروش اقساطی

فروش اقساطی , پیش پرداخت 14 میلیون , (چک یا سفته ) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام …

۰۹۱۲۰۶۴۵۲۶۲ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

دنا مدل 94 نوک مدادی

دنا مدل 94 نوک مدادی , بسیار سالم ,

۰۹۱۰۱۶۵۲۱۹۷


همشهری

دنا 94 خاکستری

دنا 94 خاکستری , 1سال بیمه - کارت طلایی , بدون رنگ 41م مقطوع

۰۹۱۰۲۶۵۸۶۷۶


همشهری

نمایندگی 5054

نمایندگی 5054 , ایران خودرو , , فروش اقساطی , 12 الی 36 ماهه , تحویل فوری , با چک , …

۱۸ _ ۸۸۵۳۴۱۱۶ ۵ _ ۷۷۲۴۶۲۵۰


همشهری

ادستگاه دنا

ادستگاه دنا , صفر تحویل فوری , پیش پرداخت 800 / 18 م , بدون ضامن , فقط با چک یا سفته

۰۹۱۹۲۷۱۶۹۷۱ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

دنا صفر مشکی

دنا صفر مشکی , تریم داخل مشکی،تحویل ازشرکت

۰۹۲۱۳۷۰۵۱۸۵ ۰۹۱۹۲۰۵۲۰۷۳


همشهری

یکدستگاه دنا

یکدستگاه دنا , پیش پرداخت , 000 / 000 / 15م , بدون ضامن , چک یاسفته ,

۸۸۵۲۶۵۲۱ ـ ۸۸۱۷۰۴۸۷


همشهری

, فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری

بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

منصفترین خریدار دنا

منصفترین خریدار دنا , حتی ایام تعطیل

۰۹۱۲۸۳۶۳۴۴۶ موسوي ۰۹۱۲۸۳۹۷۰۰۴


همشهری

نمایندگی مجاز 5093

نمایندگی مجاز 5093 , عظیم خودرو , فروش نقدمحصولات ایران خودرو

۴۴۵۸۱۳۰۰ ـ ۴۴۵۸۱۲۰۰


همشهری

دنا سفید

دنا سفید , پلاک شده داخل کرم صفر , ( نمایندگی1010ایران خودرو)

۰۹۳۶۴۷۱۲۰۰۶ - ۷۷۶۳۱۵۴۶


همشهری

فروش اقساطی

فروش اقساطی , پیش پرداخت 14 میلیون , (چک یا سفته ) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام …

۰۹۱۲۰۶۴۵۲۶۲ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

ادستگاه دنا

ادستگاه دنا , صفر تحویل فوری , پیش پرداخت 800 / 18 م , بدون ضامن , فقط با چک یا سفته

۰۹۱۹۲۷۱۶۹۷۱ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

نمایندگی 5054

نمایندگی 5054 , ایران خودرو , سرمایه گذاری مطمئن وسودآور , پیش فروش عمومی کلیه محصولات …

۵ _ ۷۷۲۴۶۲۵۰


همشهری

یکدستگاه دنا

یکدستگاه دنا , سند بنام بدون ضامن , 13میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری ,

۸۸۷۲۳۳۸۱


همشهری

نمایندگی 5054

نمایندگی 5054 , ایران خودرو , , فروش اقساطی , 12 الی 36 ماهه , تحویل فوری , با چک , …

۱۸ _ ۸۸۵۳۴۱۱۶ ۵ _ ۷۷۲۴۶۲۵۰


همشهری

دنا مدل 94 قهوه ای

دنا مدل 94 قهوه ای , کارکرد 52هزار، بیمه طلایی 4ستاره , بدون رنگ و خط و خش

۰۹۱۲۰۱۳۸۹۵۸ و ۴۴۳۳۹۳۹۵


همشهری

فروش اقساطی

فروش اقساطی , پیش پرداخت 14 میلیون , (چک یا سفته ) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام …

۰۹۱۰۱۶۸۵۸۵۶ ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

نمایندگی 5094 ایران خودرو

نمایندگی 5094 ایران خودرو , دنا سفید داخل مشکی کارتکس , زیرقیمت بازار-معاوضه با کارکرده

۲۲۴۴۵۳۳۷ - ۲۲۴۸۳۶۳۸


همشهری

دنا مدل95سفید تریم2رنگ

دنا مدل95سفید تریم2رنگ , تهویه اتوماتیک صندلی کامل برقی , آینه تاشو کارکرد 6 هزار

۰۹۱۲۳۰۰۵۸۹۶


همشهری

یکدستگاه دنا

یکدستگاه دنا , سند بنام بدون ضامن , 13میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری ,

۸۸۱۰۹۹۸۲


همشهری

یکدستگاه دنا

یکدستگاه دنا , پیش پرداخت , 000 / 000 / 15م , بدون ضامن , چک یاسفته ,

۸۸۵۲۶۵۲۱ ـ ۸۸۱۷۰۴۸۷


همشهری

دنا سفید کارتکس

دنا سفید کارتکس , داخل مشکی،زیرقیمت،تحویل فوری , معاوضه با انواع کارکرده

نمايندگي ۷۷۲۴۸۱۹۱


همشهری

نقد و اقساط

نقد و اقساط , دنا , , پیش , 22 میلیون , , با شرایط آسان , تحویل 1 ساعته , ( یکدستگاه ) …

۰۹۱۲۰۴۰۴۷۹۳ ۶۶۴۲۷۴۹۳


همشهری

, فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری

بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

نمایندگی مجاز 5093

نمایندگی مجاز 5093 , عظیم خودرو , فروش نقدمحصولات ایران خودرو

۴۴۵۸۱۳۰۰ ـ ۴۴۵۸۱۲۰۰


همشهری

نقد و اقساط

نقد و اقساط , دنا , , پیش , 22 میلیون , , با شرایط آسان , تحویل 1 ساعته , ( یکدستگاه ) …

۰۹۱۲۰۴۰۴۷۵۰ ۸۸۶۲۶۹۳۲


همشهری

نمایندگی مجاز 5093

نمایندگی مجاز 5093 , عظیم خودرو , فروش نقدمحصولات ایران خودرو

۴۴۵۸۱۳۰۰ ـ ۴۴۵۸۱۲۰۰


همشهری

نمایندگی 5094 ایران خودرو

نمایندگی 5094 ایران خودرو , دنا سفید داخل مشکی کارتکس , زیرقیمت بازار-معاوضه با کارکرده

۲۲۴۴۵۳۳۷ - ۲۲۴۸۳۶۳۸


همشهری

اهورا خودرو

اهورا خودرو , شماره ثبت 491966 , , کلیه محصولات , ایران خودرو , تحویل 1 ساعته , , درفضای نمایشگاهی …

۶۶۴۲۷۴۹۳ ۶۶۱۲۹۲۳۱


همشهری

دنا سفید کارتکس

دنا سفید کارتکس , داخل مشکی،زیرقیمت،تحویل فوری , معاوضه با انواع کارکرده

نمايندگي ۷۷۲۴۸۱۹۱


همشهری

, فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری

بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

دنا مشکی مدل94 در حدصفر

دنا مشکی مدل94 در حدصفر , کارکرد20هزار،بدون رنگ وخط وخش , یکسال بیمه کامل فوری 900 / 39

۰۹۱۲۶۸۳۵۲۰۶


همشهری

( سلیمانپور )

( سلیمانپور ) , بهترین خریدار دنا صفر در محل

۷۷۵۲۶۱۹۵ ۷۷۵۲۹۱۳۷


همشهری

دنا 94 سفید تریم دورنگ

دنا 94 سفید تریم دورنگ , بدون رنگ کارکرد 26هزار , بیمه تا برج9 توافقی

۰۹۳۵۱۴۰۷۹۳۹


همشهری

یکدستگاه دنا

یکدستگاه دنا , سند بنام بدون ضامن , 13میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری ,

۸۸۱۰۹۹۸۲


همشهری

یکدستگاه دنا

یکدستگاه دنا , پیش پرداخت , 000 / 000 / 15م , بدون ضامن , چک یاسفته ,

۸۸۵۲۶۵۲۱ ـ ۸۸۱۷۰۴۸۷


همشهری

ادستگاه دنا

ادستگاه دنا , صفر تحویل فوری , پیش پرداخت 800 / 18 م , بدون ضامن , فقط با چک یا سفته

۰۹۱۹۲۷۱۶۹۷۱ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

دنا صفر مدل 95

دنا صفر مدل 95 , رنگ سفید - مدارک کامل , فول

۰۹۳۸۴۰۴۴۸۹۸


همشهری

دنا مدل 94 خاکستری

دنا مدل 94 خاکستری , کارکرد37هزار 10ماه بیمه , فول‎کامل‎بسیارتمیز300 / 41م

۰۹۱۲۸۴۴۱۱۷۰


همشهری

نمایندگی 5054

نمایندگی 5054 , ایران خودرو , , فروش اقساطی , 12 الی 36 ماهه , تحویل فوری , با چک , …

۱۸ _ ۸۸۵۳۴۱۱۶ ۵ _ ۷۷۲۴۶۲۵۰


همشهری

نمایندگی 5054

نمایندگی 5054 , ایران خودرو , سرمایه گذاری مطمئن وسودآور , پیش فروش عمومی کلیه محصولات …

۵ _ ۷۷۲۴۶۲۵۰


همشهری

فروش اقساطی

فروش اقساطی , پیش پرداخت 14 میلیون , (چک یا سفته ) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام …

۰۹۱۰۱۶۴۲۴۲۹ ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

دنا مدل 94 سفید

دنا مدل 94 سفید , کارکرد 51 هزار , سالم با بیمه

۰۹۱۲۱۱۹۰۶۵۹


همشهری

یکدستگاه دنا

یکدستگاه دنا , سند بنام بدون ضامن , 13میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری ,

۸۸۷۲۳۳۸۱


همشهری

منصفترین خریدار دنا

منصفترین خریدار دنا , حتی ایام تعطیل

۰۹۱۲۸۳۶۳۴۴۶ موسوي ۰۹۱۲۸۳۹۷۰۰۴


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی