تیبا

کاردکسی - تحویل فوری نقدی

۰۲۱۳۳۵۹۴۰۴۳

نمایندگی 1047سایپا

نمایندگی 1047سایپا , فروش اقساطی , تیبا صندوقدار , و پراید 151 - 131 - 111

۰۹۱۹۶۰۷۴۷۱۹ ۰۹۱۲۶۹۶۷۵۳۷ ۶۶۶۴۶۵۶۵


همشهری

( نمایندگی 890693 )

( نمایندگی 890693 ) , سایپا - پارس خودرو - زامیاد , ( خیابان فرجام - توکلی )

۷ _ ۷۷۱۳۲۱۳۶


همشهری

یکدستگاه تیبا صفر

یکدستگاه تیبا صفر , سند بنام بدون ضامن , 8میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری …

۸۸۱۰۹۹۸۲


همشهری

فروش اقساطی تیبا

فروش اقساطی تیبا , صفر , یک دستگاه

۴۴۳۸۸۱۴۱و۰۹۰۳۵۵۵۲۲۴۵


همشهری

فروش ویژه تیبا

فروش ویژه تیبا , کد ثبت : 499207 , ویژه پاییز 95 , تیبا SX صندوقدار , تیبا دوگانه سوز , تیبا 2 …

۴۴۲۲۳۷۴۸ ۴۴۲۲۳۷۴۷


همشهری

فروش اقساطی

فروش اقساطی , پیش پرداخت 8 میلیون , (چک یا سفته ) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام …

۰۹۱۲۰۶۴۵۲۶۱ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

نمایندگی (کد 895415)

نمایندگی (کد 895415) , تیبا صندوقدار - تحویل فوری , نقدی / شرایطی (خانم علیپور)

۴۴۱۸۳۰۴۰ - ۴۴۱۸۱۰۲۰


همشهری

یکدستگاه تیبا صفر

یکدستگاه تیبا صفر , سند بنام بدون ضامن , 8میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری …

۸۸۷۲۳۳۸۱


همشهری

تیبا تکسوز و دوگانه سوز

تیبا تکسوز و دوگانه سوز , کارتکس , سفید و آبی کاربنی

۰۹۱۲۴۲۸۷۳۳۵


همشهری

یکدستگاه تیبا صفر

یکدستگاه تیبا صفر , پیش پرداخت , 000 / 000 / 8م , بدون ضامن , چک یاسفته ,

۸۸۵۲۶۵۲۲ ـ ۸۸۱۷۰۴۸۷


همشهری

فروش ویژه تیبا

فروش ویژه تیبا , کد ثبت : 30466 , تیبا صندوقدار , تیبا 2 , 132 - 131 - 111 , آپشنال - بدون آپشن , تحویل …

۴۴۲۷۱۰۰۲ ۴۴۲۶۶۲۹۲


همشهری

تعدادمحدودی

تعدادمحدودی , محصولات سایپا , تیبا ، پراید131 و 111 , برلیانس و ... , بصورت اقساط 12 و 24ماهه

۰۹۱۲۱۳۹۷۰۲۹ ۴۴۱۸۱۶۰۴


همشهری

فروش اقساطی

فروش اقساطی , پیش پرداخت 8 میلیون , (چک یا سفته ) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام …

۰۹۱۰۱۶۴۲۴۲۱ ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

یکدستگاه تیباصفر

یکدستگاه تیباصفر , سند بنام نقد و اقساط , پیش پرداخت: 5 / 6 میلیون , چک یا سفته , تحویل فوری …

خانم احمدي ۶۶۳۸۴۴۵۹ خانم اصلاني ۶۶۳۸۴۴۶۲


همشهری

سعادت

سعادت , خریداروفروشنده تیبا صفر , پراید و پژو با35 سال تجربه

۰۹۱۲۱۱۴۱۶۳۸ و ۷۷۵۲۰۱۳۳


همشهری

نمایندگی مجاز 5742

نمایندگی مجاز 5742 , عظیم خودرو , فروش نقدی محصولات سایپا

۴۴۹۷۴۹۲۶ ـ ۴۴۹۷۴۹۲۵


همشهری

یکدستگاه تیبا صفر

یکدستگاه تیبا صفر , نقد و اقساط پیش همزمان باتحویل , خودرو- چک وسفته - تحویل فوری

۰۹۹۰۵۳۴۱۴۰۰ و ۷۷۷۴۰۰۶۳


همشهری

نمایندگی مجازسایپا516معالج

نمایندگی مجازسایپا516معالج , فروش نقد و اقساط , ( تیبا SX و تیبا 2 و ساینا )

۲ - ۴۴۵۲۲۵۱۱


همشهری

, فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری

بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

نمایندگی مجازسایپا516معالج

نمایندگی مجازسایپا516معالج , فروش نقد و اقساط , ( تیبا SX و تیبا 2 و ساینا )

۲ - ۴۴۵۲۲۵۱۱


همشهری

عاملیت فروش 1004

عاملیت فروش 1004 , بدون بهره , تیبا : (660 / 3 × 3) , تیبا 2 : (660 / 3 × 3) , تحویل فوری

۴۴۲۸۲۲۴۵ ۴۴۲۸۲۲۴۹


همشهری

سعادت

سعادت , خریداروفروشنده تیبا صفر , پراید و پژو با35 سال تجربه

۰۹۱۲۱۱۴۱۶۳۸ و ۷۷۵۲۰۱۳۳


همشهری

نمایندگی مجاز 5742

نمایندگی مجاز 5742 , عظیم خودرو , فروش نقدی محصولات سایپا

۴۴۹۷۴۹۲۶ ـ ۴۴۹۷۴۹۲۵


همشهری

, فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری

بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

یکدستگاه تیبا صفر

یکدستگاه تیبا صفر , سفید نقد و اقساط , چک یا سفته (حتی ایام تعطیل)

۵۵۴۷۳۳۶۹ ـ ۵۵۴۷۳۶۶۴


همشهری

نمایندگی مجاز سایپا (غضنفری)

نمایندگی مجاز سایپا (غضنفری) , کد: 893498 فروش تیبا و , تیبا2 چکی و اقساطی ساینا نقدی

۱۹ ـ ۷۷۲۴۴۵۱۸


همشهری

یکدستگاه تیبا صفر

یکدستگاه تیبا صفر , سند بنام بدون ضامن , 8میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری …

۸۸۱۰۹۹۸۲


همشهری

یکدستگاه تیبا صفر

یکدستگاه تیبا صفر , سند بنام بدون ضامن , 8میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری …

۸۸۷۲۳۳۸۱


همشهری

نمایندگی 1047سایپا

نمایندگی 1047سایپا , فروش اقساطی , تیبا صندوقدار , و پراید 151 - 131 - 111

۰۹۱۹۶۰۷۴۷۱۹ ۰۹۱۲۶۹۶۷۵۳۷ ۶۶۶۴۶۵۶۵


همشهری

فروش ویژه تیبا

فروش ویژه تیبا , کد ثبت : 30466 , تیبا صندوقدار , تیبا 2 , 132 - 131 - 111 , آپشنال - بدون آپشن , تحویل …

۴۴۲۷۱۰۰۲ ۴۴۲۶۶۲۹۲


همشهری

فروش اقساطی

فروش اقساطی , پیش پرداخت 8 میلیون , (چک یا سفته ) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام …

۰۹۱۹۶۴۲۳۱۶۸ ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

تیبادوگانه سوزکارخانه،صفر

تیبادوگانه سوزکارخانه،صفر , سند به نام مشتری(کارتکس) , تحویل درب نمایندگی

۰۹۳۳۱۵۰۰۹۳۳


همشهری

فروش ویژه تیبا

فروش ویژه تیبا , کد ثبت : 499207 , ویژه پاییز 95 , تیبا SX صندوقدار , تیبا دوگانه سوز , تیبا 2 …

۴۴۲۲۳۷۴۸ ۴۴۲۲۳۷۴۷


همشهری

فروش اقساطی

فروش اقساطی , پیش پرداخت 8 میلیون , (چک یا سفته ) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام …

۰۹۱۲۰۶۴۵۲۶۱ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

یکدستگاه تیبا صفر

یکدستگاه تیبا صفر , پیش پرداخت , 000 / 000 / 8م , بدون ضامن , چک یاسفته ,

۸۸۵۲۶۵۲۲ ـ ۸۸۱۷۰۴۸۷


همشهری

فروش اقساطی تیبا

فروش اقساطی تیبا , صفر , یک دستگاه

۴۴۳۸۸۱۴۱و۰۹۰۳۵۵۵۲۲۴۵


همشهری

تیبا : (660 / 3 × 3)

شرایط اقساطی سایپا1004 , تیبا : (660 / 3 × 3) , تیبا 2 : (660 / 3 × 3) , تحویل فوری , بدون بهره ,

۴۴۲۸۲۲۴۵ ۴۴۲۸۲۲۴۹


همشهری

سند بنام بدون ضامن

یکدستگاه تیبا صفر , سند بنام بدون ضامن , تحویل فوری , اقساط 6 تا 60ماه , 8میلیون پیش پرداخت …

۸۸۱۰۹۹۸۲


همشهری

ویژه پاییز 95

ویژه پاییز 95 , واریز به حساب سایپا , فروش ویژه تیبا , طبق تعرفه شرکت , تیبا دوگانه سوز …

۴۴۲۲۳۷۴۸ ۴۴۲۲۳۷۴۷


همشهری

ساینا

نمایندگی سایپا890032 , ساینا , در رنگهای متنوع , تیبا1 تیبا2 , پیش فروش و تحویل فوری , …

کرج ۰۲۶۳۲۳۲۵۰۰۱ تهران ۶۶۴۱۵۲۱۸


همشهری

نمایندگی مجاز 5742

نمایندگی مجاز 5742 , فروش نقدی محصولات سایپا , عظیم خودرو

۴۴۹۷۴۹۲۶ ـ ۴۴۹۷۴۹۲۵


همشهری

نقدی و اعتباری

نقدی و اعتباری , فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر ,

بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

( 4تا چک هر6ماه یکبار )

اقساط 1دستگاه تیباصندوقدار , ( 4تا چک هر6ماه یکبار ) ,

۰۹۱۲۱۳۳۳۰۹۳ تحويل فوري ۷۷۰۹۳۷۹۲


همشهری

فروش نقد و اقساط

نمایندگی مجازسایپا516معالج , فروش نقد و اقساط , ( تیبا SX و تیبا 2 و ساینا ) ,

۲ - ۴۴۵۲۲۵۱۱


همشهری

تحویل فوری

یکدستگاه تیبا صفر , تحویل فوری , بدون ضامن , چک یاسفته , پیش پرداخت , 000 / 000 / 8م ,

۸۸۵۲۶۵۲۲ ـ ۸۸۱۷۰۴۸۷


همشهری

واریز به شرکت سایپا

واریز به شرکت سایپا , فروش ویژه تیبا , طبق تعرفه شرکت سایپا , صندوقدار , روئیت خودرو قبل …

۴۴۲۷۰۶۰۲ ۴۴۲۷۳۸۰۶


همشهری

پیش پرداخت 8 میلیون

فروش اقساطی , پیش پرداخت 8 میلیون , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , (یکدستگاه تیبا صفر …

۰۹۱۲۰۶۴۵۲۶۱ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

نقد و اقساط تحویل فوری

نمایندگی 107سایپا لواسانی , نقد و اقساط تحویل فوری , تیبا صندوقدار ,

۰۹۳۶۳۱۹۸۹۴۹ ـ ۷۷۵۵۵۶۹۹


همشهری

سند بنام نقد و اقساط

یکدستگاه تیباصفر , سند بنام نقد و اقساط , تحویل فوری , چک یا سفته , پیش پرداخت: 5 / 6 میلیون …

خانم احمدي ۶۶۳۸۴۴۵۹ خانم اصلاني ۶۶۳۸۴۴۶۲


همشهری

فروش محصولات سایپا

فروش محصولات سایپا , تیبا : ( 666 / 3 × 4 ) , تیبا : ( 275 / 4 × 3 ) , 9صبح تا 9شب , 131: ( 644 / 3 × 4 ) , 131 : ( …

۴۲۸۲۶ - ۰۲۱


همشهری

نمایندگی614181حیدری

نمایندگی614181حیدری , فروش استثنایی اعتباری تیبا2 , صندوقدارو151ونقدی ساندرو

۰۹۱۲۷۲۹۹۲۳۱_۶۶۹۱۷۹۷۳


همشهری

سند بنام بدون ضامن

یکدستگاه تیبا صفر , سند بنام بدون ضامن , تحویل فوری , اقساط 6 تا 60ماه , 8میلیون پیش پرداخت …

۸۸۷۲۳۳۸۱


همشهری

پیش پرداخت 8 میلیون

فروش اقساطی , پیش پرداخت 8 میلیون , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , (یکدستگاه تیبا صفر …

۰۹۱۹۶۴۲۳۱۶۸ ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

تیبا1 - تیبا 2 - دوگانه سوز

نمایندگی مجاز سایپا , تیبا1 - تیبا 2 - دوگانه سوز , بدون بهره - بدون ضامن , کد 892122 (ترابی) …

۴۴۴۵۱۴۵۵ ۴۴۴۰۴۰۷۵


همشهری

پیش 8 م

تحویل 1 ساعته , پیش 8 م , 1دستگاه تیباصندوقدار , ( سند به نام ) , , , …

۰۵ ـ ۸۸۵۳۸۳۰۱


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی