حضور و غیاب رایان

شرکت حضور و غیاب رایان نماینده شرکت طرح و پردازش غدیر در مشهد دستگاه های حضور و غیاب …

۰۵۱-۳۷۱۳۳۰۱۴-۰۹۱۵۷۲۴۵۸۹۹-۰۹۳۸۵۱۸۲۰۶۶

شرکت دانش بنیان

شرکت دانش بنیان , حضور و غیاب , بدون دستگاه حضوروغیاب , سامانه ابری سحاب Cloud

(۲۰خط) ۲۶۶۰۲۵۰۰ sales@Kara۲۰۰۰.ir


روزنامه همشهری

* امداد رایانه *

* امداد رایانه * , انواع دستگاه حضور و غیاب , اثرانگشت،چهره اتوماسیون پارکینگ …

۹۲ و ۸۸۵۶۴۷۸۳


روزنامه همشهری

شرکت پیشگامان ماندگار

شرکت پیشگامان ماندگار , جشنواره فروش ویژه دستگاه , حضوروغیاب بمناسبت پایان سال …

۰۹۱۲۹۴۷۶۶۷۸ و ۴۹۷۱۵


روزنامه همشهری

* امداد رایانه *

* امداد رایانه * , انواع دستگاه حضور و غیاب , اثرانگشت،چهره اتوماسیون پارکینگ …

۹۲ و ۸۸۵۶۴۷۸۳


روزنامه همشهری

* امداد رایانه *

* امداد رایانه * , انواع دستگاه حضور و غیاب , اثرانگشت،چهره اتوماسیون پارکینگ …

۹۲ و ۸۸۵۶۴۷۸۳


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی