الزام به سند ، تخلیه

سرقفلی ، مشارکت , الزام به سند ، تخلیه ,

۰۹۱۲۸۳۰۰۲۷۴ ۶۶۹۲۶۱۵۳


همشهری

سرقفلی ثبتی

مشاوره رایگان , سرقفلی ثبتی , خلع ید تنظیم سند ,

۸۸۹۹۷۷۱۷


همشهری

تخصصا دعاوی ملکی

مشاوره رایگان , تخصصا دعاوی ملکی , ,

۰۹۱۲۱۳۷۲۲۵۹و۲۶۷۶۳۴۲۰


همشهری

حق الوکاله مناسب

دستور تخلیه و .... , حق الوکاله مناسب , کلیه دعاوی مالک و مستاجر ,

۰۹۱۲۰۳۴۶۳۴۷ - ۴۴۳۸۳۵۶۴


همشهری

قاضی بازنشسته

مشاوره رایگان , قاضی بازنشسته , دکترای حقوق , کیفری - حقوقی - خانواده , , …

۸۸۹۸۶۱۲۷ ۸۸۹۸۶۹۴۲


همشهری

مشاوره رایگان

مشاوره رایگان , دیوان عالی کشور/منابع طبیعی , تخلیه و خلع ید , تخصصا سرقفلی , الزام به …

۰۹۱۲۹۴۰۲۱۰۰ و ۷۷۰۹۳۷۸۹


همشهری

تخصصا ملکی

مشاوره تلفنی رایگان , تخصصا ملکی , , …

۲۲۳۶۲۹۵۵


همشهری

تخلیه تجاری و مسکونی

فقط دعاوی ملکی , تخلیه تجاری و مسکونی , « مشاوره تلفنی رایگان » , , , …

۰۹۱۲۴۰۰۰۱۶۰ ۲۲۷۲۹۷۶۲


همشهری

مسکونی - تجاری با حضور وکلا

مسکونی - تجاری با حضور وکلا , تخصصا ملکی , الزام به تنظیم سند،خلع ید،تخلیه , ارث،سرقفلی،افراز …

۰۹۱۲۲۵۸۴۵۴۲ ۱۶ _ ۸۸۶۴۷۸۱۴


همشهری

ملکی و مالی،حقوقی و کیفری

مشاوره تلفنی وحضوری رایگان , ملکی و مالی،حقوقی و کیفری ,

۰۹۱۲۰۲۳۵۹۲۱ ۹۷ _ ۶۶۴۸۶۴۹۵


همشهری

« حقوقی و کیفری »

وکالت دعاوی , « حقوقی و کیفری » , , …

۳ و ۲۲۷۶۷۵۰۲


همشهری

مشاوره رایگان(سعادت آباد)

وکیل پایه1 دادگستری , مشاوره رایگان(سعادت آباد) , تخصصا حقوقی و ملکی ,

۲۲۱۴۶۶۲۷


همشهری

الزام به تنظیم سند

دعاوی ملکی،خلع ید،کاملا تخصصی , الزام به تنظیم سند ,

۰۹۱۲۵۵۵۵۹۱۲ ۸۸۴۸۳۵۴۹


همشهری

« راه عدالت و انصاف »

موسسه حقوقی , « راه عدالت و انصاف » , کلیه دعاوی حقوقی و کیفری ,

۰۹۱۲۶۱۱۱۷۰۶ ـ ۷۷۶۱۲۳۸۴


همشهری

ملکی ،چک وسفته،کیفری وخانواده

وکالت درکلیه دعاوی حقوقی , ملکی ،چک وسفته،کیفری وخانواده , توسط وکیل پایه یک دادگستری …

۰۹۱۲۳۳۹۹۹۶۷ و۸۸۹۵۵۴۱۷


همشهری

الزام به تنظیم - سرقفلی

خلع ید - تخلیه - ارث , الزام به تنظیم - سرقفلی , « مشاوره تلفنی رایگان » , چک - سفته - ملک …

۲۲۹۰۹۱۳۲ ۲۲۹۱۴۰۲۶ ۲۲۹۱۴۰۲۵


همشهری

تخصصا دعاوی ملکی

خلع ید،با حضور وکلا , تخصصا دعاوی ملکی , الزام به تنظیم سند،تخلیه ,

۲۶۳۲۵۶۴۹


همشهری

تخصصا" ملکی

تخلیه حق الوکاله پایان کار , تخصصا" ملکی , الزام به تنظیم سند رسمی ,

۷۷۷۲۳۶۰۶


همشهری

باتجربه تخصص پیگیری

باتجربه تخصص پیگیری , حق شما را میگیریم , دعاوی ملک چک طلب , نگران هزینه نباشید

۰۹۱۲۱۰۵۲۴۶۸ ۴ - ۳ - ۴۴۷۵۰۲۷۱


همشهری

« دستور فروش ملک مشاع »

« دستور فروش ملک مشاع » , الزام به تنظیم سند رسمی و ... , تخصصا ملکی

۰۹۱۲۰۳۴۶۳۴۷ - ۴۴۳۸۳۵۶۴


همشهری

چک - سفته - ملک

چک - سفته - ملک , « مشاوره تلفنی رایگان » , الزام به تنظیم - سرقفلی , خلع ید - تخلیه - ارث

۲۲۹۰۹۱۳۲ ۲۲۹۱۴۰۲۶ ۲۲۹۱۴۰۲۵


همشهری

1 - زمین شهری و منابع طبیعی

1 - زمین شهری و منابع طبیعی , 2 - امور بازرگانی و قراردادها , 3 - شرکت ها و دعاوی بانکی , 4 …

۸۶۰۸۰۳۶۴ - ۰۹۱۲۸۴۵۳۲۲۸


همشهری

" تخصصا ملکی"

" تخصصا ملکی" , با حضور قاضی بازنشسته , خلع ید-دعاوی منابع طبیعی , دیوان-دعاوی شهرداری …

۷۷۷۹۸۴۷۸


همشهری

, کیفری - حقوقی - خانواده , دکترای حقوق , قاضی بازنشسته , مشاوره رایگان

۸۸۹۸۶۱۲۷ ۸۸۹۸۶۹۴۲


همشهری

کلیه دعاوی مالک و مستاجر

کلیه دعاوی مالک و مستاجر , حق الوکاله مناسب , دستور تخلیه و ....

۰۹۱۲۰۳۴۶۳۴۷ - ۴۴۳۸۳۵۶۴


همشهری

ملکی و مالی،حقوقی و کیفری

ملکی و مالی،حقوقی و کیفری , مشاوره تلفنی وحضوری رایگان

۰۹۱۲۰۲۳۵۹۲۱ ۹۷ _ ۶۶۴۸۶۴۹۵


همشهری

تخصصا حقوقی و ملکی

تخصصا حقوقی و ملکی , مشاوره رایگان(سعادت آباد) , وکیل پایه1 دادگستری

۲۲۱۴۶۶۲۷


همشهری

, , « مشاوره تلفنی رایگان » , تخلیه تجاری و مسکونی , فقط دعاوی ملکی …

۰۹۱۲۴۰۰۰۱۶۰ ۲۲۷۲۹۷۶۲


همشهری

, « حقوقی و کیفری » , وکالت دعاوی

۳ و ۲۲۷۶۷۵۰۲


همشهری

خلع ید تنظیم سند

خلع ید تنظیم سند , سرقفلی ثبتی , مشاوره رایگان

۸۸۹۹۷۷۱۷


همشهری

ارث،سرقفلی،افراز و تفکیک

ارث،سرقفلی،افراز و تفکیک , الزام به تنظیم سند،خلع ید،تخلیه , تخصصا ملکی , مسکونی - تجاری …

۰۹۱۲۲۵۸۴۵۴۲ ۱۶ _ ۸۸۶۴۷۸۱۴


همشهری

الزام به سند ، تخلیه

الزام به سند ، تخلیه , سرقفلی ، مشارکت

۰۹۱۲۸۳۰۰۲۷۴ ۶۶۹۲۶۱۵۳


همشهری

, تخصصا ملکی , مشاوره تلفنی رایگان

۲۲۳۶۲۹۵۵


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی