آفتاب

فرق و مذاهب مسیحی

فرق و مذاهب مسیحی

نمایش ۱ تا 25 از ۳ مقاله
این کتاب حاوی اطلاعاتی است در خصوص 'آیین پروتستان 'که با این عناوین تدوین یافته است :ره یافتن به آیین پروتستان :چند مقدمه اساسی (استنباطهای نادرست از آیین پروتستان, فراگیری آیین پروتستان, انواع آیین پروتستان و روح آیین پروتستان), اعتقادات اصلی پروتستان‌ها (مرکزیت فیض و حیات ایمان, مرجعیت کتاب مقدس, حاکمیت مطلق خدا و چند اشاره ضمنی, روحانیت همه مومنان, وظی...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳ مقاله