آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های سخت‌پوستان

نمایش ۱ تا 25 از ۲ مقاله

این شبکه مختص به اطلاعاتی در رابطه با احیاء سخت‌پوستان رده‌ی خرچنگ‌ها در سطح جهان است که اطلاعات تکمیلی درخصوص این موجودات را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این سایت به بررسی بیش از ۸۰۰ نوع و ۴۰ هزار گونه از خرچنگ‌ها می‌پردازد. در حال حاضر ۳۰ کارشناس متخصص در این برنامه فعالیت می‌کنند که آدرس پست الکترونیکی آنها نیز در این سایت موجود می‌باشد. این سایت هم‌چنین امکاناتی از قبیل معرفی موزه‌های م...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲ مقاله