آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های استان کرمانشاه

نمایش ۱ تا 25 از ۴۴ مقاله
به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر قوه قضائیه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود

کرمانشاه ، سرزمین همسال با روزگار و با سرگذشتی پرشیب و فرازاست که آثار هزاران ساله زندگی انسانی را در کنار برترین و بهترین نشانه های تمدن و فرهنگ ایران زمین چون امانتی دیرین در سینه خویش جای داده استاستان کرمانشاه با مساحتی معادل 25/24434 کیلومتر مربع در میانه ضلع غربی بین 36 و 33 تا 15 و 35 درجه عرض شمالی و 24 و 25 تا 30 و 48 درجه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است. این استان از شمال به کردستان از جنوب به لرستان و ایلام، از شرق به همدان و از غرب به کشور عراق (حدود 330 کیلومتر مرز مشترک) محدود شده است. این استان منطقه‌ای کوهستانی است که بین فلات ایران و جلگه بین النهرین تقریب...استان کرمانشاه در غرب کشور ایران قرار دارد این استان از شمال با کردستان از مشرق با همدان از جنوب شرقی با لرستان و از جنوب با ایلام همسایه است و در غرب نیز با کشور عراق هم جوار است استان کرمانشاه بخشی از رشته کوه زاگرس است .مطالب این سایت به سبک روزنامه اینترنتی منتشر میگردد .این سایت شخصی بوده وبه هیچ شرکت یا سازمانی وابسته نیست.اخبار؛اطلاعات وتحلیل هائی که درسایت منتشرمیگردد برای اطلاع رسانی بوده و لزوماٌ دیدگاه مدیرسایت نمی باشد.ما امیدواریم باانتشار صادقانه اخبار واطلاعات گامی هرچندکوچک درراستای روشنگری مردم خصوصا جوانان ایرانی برداریم.بدیهی است درابتدای این راه به مساعدت های شماخوبان نیازمندیم.مارا ازانتقادات ون...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۴ مقاله