سایت تهویه مطبوع با هدف اطلاع رسانی کامل در زمینه تجهیزات و علم حرارت و برودت راه اندازی شده است.