گروه شیفتگان آفتاب با هدف ارایه‌ راهکار به سازمان‌های فعالی که قصد دارند شیوه‌ها‌ی نوینی را در توسعه‌ی بازار و فروش محصولات و خدمات خود به کار گیرند، تشکیل شده است. موسسان این گروه، سال‌ها تجربه‌ی فعالیت در زمینه‌ی سازمان‌دهی فروش و بازاریابی و ایجاد تحول در سازمان‌های فعال در زمینه‌های مختلف را داشته‌اند و بدیهی‌ست که اینک تجربه‌های کسب شده‌ی خود را در اختیار سازمان‌های دیگر قرار می‌دهند. این گروه از یک هسته‌ی مرکزی متخصصان تشکیل شده است که مدیران پروژه‌ی صنایع و سازمان‌های مختلف را تحت نظارت دارد.