شرکت آویژه رویان با هدف دسترسی سریع و آسان و شفاف کاربران بازار جهانی فارکس در جهت تشخیص و همراهی با روند قیمت تشکیل شده است. تحقیق و بررسی 5 ساله در این بازار چیزی است که پیش روی دارید.در این مدت همزمان با ترید به تحقیق و بررسی همه آنجیزی که به این بازار مربوط میشده است اقدام کرده ایم. اعم از فاندامنتال شامل شاخصها و ایندیکیتور های اقتصادی و اخبار اعلامی در این بازار و اخبار خاص اقتصادی و سیاسی مربوطه و تاثیر گذاری هر کدام بر یکدیگر و نیز بر روی سیمبولهای مربوطه همچنین بررسی انواع روشها و ابزار تکنیکال و نیز تست و آزمایش انواع برنامه های تعیین تارگت و تست هر کدام از آنها که بر اساس استراتژیها یا روش های خاص برنامه ریزی شده اند.