سایت کانون تبلیغاتی کیمیا شامل آشنایی با کانون، اجرای پروژه های تبلیغاتی، طراحی گرافیکی، بسته بندی و طراحی صنعتی، عکاسی صنعتی و دیجیتالی و غیره می‌باشد.