موسسه کیش یکی از موسسه های وابسته به سازمان منطقه آزاد کیش می باشد که فعالیت خود را در سال ۱۳۶۷ آغاز کرده است٠این موسسه با توجه به اهداف سازمانی و برخورداری از جایگاه ویژه در جزیره کیش ،نخست عمده فعالیتهای خود را در جزیره متمرکز ساخته و طی این دوران موفق به احداث و راه اندازی دانشگاه کیش گردید. سپس در سال ۱۳۶۸ با تاسیس اولین واحد آموزش زبان انگلِسی ویژه برادران در تهران دامنه فعالیتهای خود را گسترش بخشید. در پی استقبال متقاضیان دوره های آموزشی زبانهای خارجی در سال ۱۳۶۹ دومین واحد آموزشی زبان انگلیسی ویژه خواهران گشایش یافت٠