این سایت مربوط به مرکز UCF می‌باشد. این مرکز در زمینه اپتیک و فوتونیک فعالیت می‌نماید و برنامه‌های تحقیقاتی و آموزشی گسترده‌ای در زمینه‌ی اپتیک ، فوتونیک و لیزر ارائه می‌دهد. این مرکز برنامه‌های تحقیقاتی را در مقاطع دکترا و فوق لیسانس در اختیار علاقه‌مندان قرار ‌داده و آنها می‌توانند از برنامه‌های مختلف این مرکز در زمینه‌های فیزیک و مهندسی استفاده نمایند. از طریق این سایت می‌توانید با اساتید ، برنامه‌های آموزشی و فعالیت‌های تحقیقاتی این مرکز آشنا شوید. این سایت اطلاعاتی مربوط به پروژه‌های گذشته و آتی مرکز UCF در اختیار شما می‌گذارد.