این سایت اطلاعاتی را در زمینه‌ی فیزیک در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. شما می‌توانید با تاریخچه‌‌ی این شرکت آشنا شوید و به نقش فیزیک در علم پزشکی پی ببرید. این سایت شما را از جدیدترین اخبار در زمینه‌ی فیزیک پزشکی مطلع می‌سازد. در اینجا می‌توانید با نوآوری‌هایی که در زمینه‌ی درمان با تابش صورت گرفته اطلاعاتی به دست آورید. هدف این سایت ایجاد برنامه‌هایی برای تشخیص سریع و بهبود سرطان می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید مطالب و مقالات علمی مورد نیاز خود را به کامپیوتر خود منتقل نمایید و از سایر خدمات این مرکز بهره‌مند گردید.