این سایت حاوی مطالب آموزشی در مورد کامپیوتر می‌باشد.از طریق این سایت با برنامه نویسی لینوکس بیشتر آشنا شده و اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می‌دهد و شامل مطالبی می‌باشد که قابل دانلود کردن نیز می‌باشد.