این سایت مربوط به جامعه فیزیک در امریکا می‌باشد. در این سایت می‌توانید با اعضای تشکیل دهنده‌ی آن آشنا شوید. هم‌چنین این سایت آرشیو مجلات مربوط به فیزیک را در اختیار شما قرار می‌دهد. این منابع مرکز اینترنتی مربوط به فیزیک را به شما ارائه می‌دهد و شما می‌توانید آدرس‌های الکترونیکی و شماره تلفن بخش‌های مختلف این جامعه را دریافت نمایید. این مرکز بیش از ۴۰ هزار عضو دارد و سالانه بیش از ۲۰ کنفرانس و همایش رابرگزار می‌کند. شما در قسمت جستجوگر این سایت می‌توانید مطالب مورد نیاز خود را جستجو نموده و اطلاعات لازم را کسب نمایید.