این ســایت مربوط به انـجمن معلمینفیزیک امریکا می‌باشد. این مرکز برنامه‌های آموزشی را برای تربیت معلمین طراحی نموده است. شما می‌توانید با برنامه‌ی فعالیت‌های آزمایشگاهی که برای فیزیک دوره‌ی دبیرستان طراحی شده آشنا شده و به مرکز اطلاعاتی مربوط به علم فیزیک دست پیدا کنید. این سایت آرشیو مجلات فیزیک امریکا را در اختیار شما قرار می‌دهد. در این سایت می‌توان از دفاتر این مرکز در شهرهای مختلف بازدید به‌عمل آورد. شما می‌توانید به خلاصه‌ی مقالات موجود در این زمینه دسترسی داشته باشید و برنامه‌های آموزشی مربوط به دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان را مطالعه نمایید.