این سایت شما را با جامعه‌ی محاسبات کاربردی الکترو مغناطیس آشنا می سازد. از طریق این سایت می‌توانید مقالات خود را برای شرکت در کنفرانس‌های ۲۰۰۳ ارسال نمایید و با تاریخچه‌ی این مرکز آشنا شوید. این سایت نرم‌افزارهای مفید در این زمینه را به شما معرفی می‌کند و شما را با تکنیک‌های محاسباتی مورد استفاده در الکترو مغناطیس آشنا کرده و مجلات موجود در این زمینه را در اختیار شما قرار می‌دهد و علاقه‌مندان می‌توانند در کنفرانس‌های مربوط به این مرکزحضور یابند.