این سایت راجع به نقاش ایرانی فریدون رسولی و آثار او اطلاعات جالبی را در اختیار شما قرار می دهد.