این شرکت تولید کننده تجهیزات شبکه در کشور فرانسه می باشد. این شرکت دارای نمایندگی در ایران نیز می باشد.