این شرکت در سال ۱۹۹۷ به عنوان یک شرکت پیک موتوری تاسیس شده است. هدف ما در این شرکت ارائه خدمات مطمئن، کیفیت و قیمت مناسب است.