این نمایشگاه بین المللی در جزیره کیش با مدیریت آقای منوچهر امامی فعالیت می کند.