این سایت شما را با مرکز اقتصادی بنیانهای تحقیقاتی جهان آشنا نموده و علاقه‌مندان به تحقیقات اقتصادی ، می‌توانند از طریق این سایت به بیش از ۱۵۰ هزار موضوع تحقیقاتی دسترسی پیدا نمایند. شما با مراجعه به این سایت می‌توانید با سازمان‌ها و جوامع اقتصادی مختلف ارتباط برقرار کنید. در این سایت اسم کشورها با توجه به ترتیب حروف الفبا لیست شده است و شما به‌راحتی می‌توانید با مراکز اقتصادی هر کشور آشنا شوید.