این سایت یک منبع اطلاعاتی در زمینه‌ی اقتصاد و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی: قیمت سهام ،سهام‌های داخلی ، بازار سرمایه‌گذاری بین‌المللی و ... به دست آورید. علاقه‌مندان می‌توانند موضوعات اقتصادی موردنظر خود را به‌راحتی در این سایت مورد جستجو قرار دهند. این سایت شما را با سایر سایت‌های مفید در این زمینه آشنا می‌کند. از طریق این سایت امکان برقراری ارتباط شما با بازارهای سهام بین‌المللی و دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه مریلند میسر می‌باشد.