شرکت Deluxe در سال ۱۹۱۵ فعالیت خود را آغاز نموده و امروزه یکی از بزرگ‌ترین چاپ‌کنندگان چک در جهان محسوب می‌شود. این سایت شما را با چک‌های شخصی و چک‌های بازرگانی آشنا کرده و اطلاعاتی در زمینه‌ی سیستم‌های سرمایه‌گذار در اختیار شما می‌گذارد. علاقه‌مندان می‌توانند طراحی چک‌های مختلف شخصی را در این سایت مشاهده نمایند. جویندگان کار می‌توانند از طریق مراجعه به این مرکز با فرصت‌های شغلی موجود در این زمینه آشنا شوند. شرکت Deluxe با روش‌های مختلف اعم از: تلفن ، پست الکترونیکی و اینترنت با مشتریان خود ارتباط مداوم برقرار می‌کند.