برای اینکه بتوانید به‌عنوان حسابدار عمومی مورد تأیید(CPA) دست پیدا کنید بایستی در امتحاناتی که به این منظور برگزار می‌شود شرکت کرده و آنها را با موفقیت پشت سر بگذارید. امتحان CPA چگونه امتحانی است؟ از طریق این سایت می‌توانید با این امتحان آشنا شده و تاریخ برگزاری امتحان CPA را مشاهده کنید. این سایت کتاب‌های الکترونیکی موجود در این زمینه را در اختیار شما قرار می‌دهد و هم‌چنین شما می‌توانید در سمینارهایی که به این منظور برگزار می‌شود شرکت کنید. علاقه‌مندان می‌توانند بروشورها و پوسترهای موجود در این زمینه را به کامپیوتر خود منتقل کنند.